• Trafiku Urban

  • Ndërmarrja Publike Banesore

  • Ndërmarrja Publike “Hortikultura”

  • N.Q."TERMOKOS" SH.A

  • Kompania Regjionale e Mbeturinave Pastrimi

  • Kompania Publike Komunale"Sportmarketing"