Puna me palë në departamentin e Tatimit në Pronë - Drejtoria e Financave

 

     

E hëne 09:00-16:00 (pauza 12:00-13:00)
E mërkure 09:00-16:00 (pauza 12:00-13:00)
E premte 09:00-16:00 (pauza 12:00-13:00)