Komuna e Prishtinës përfituese e grantit për performancë në aksionin "Ta Pastrojmë Kosovën"

- 11 Jan 2019

Nënkryetari Muhedin Nushi pranoi nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimt Hapësinor grantin prej 100,000.00 eurosh për shkak të performancës në aksionin “Ta Pastrojmë Kosovën”.

Kryeqyteti mbetet i përkushtuar në reformat për menaxhimit të mbeturinave dhe rritjen e hapësirave të gjelbra. Të kontribuojmë të gjithë së bashku, për Prishtinën e pastër!