Respektimi i rregullave kushton më lirë

- 14 Mar 2019

Parkimi pa vend dhe dëmtimi i gjelbërimit është i ndaluar dhe dënohet me gjobë mandatore. Mbi të gjitha, nuk ështe sjellje e mire qytetare!

Të kujdesemi për mjedisin ku jetojmë dhe të bëhemi shembull i mire për brezat e rinj!