Bëhet vaksinimi i gjedheve, deleve, dhive dhe qenve shtëpiak

- 13 Jun 2019

Drejtoria e Bujqësisë në vazhdën e aktiviteteve duke u bazuar në planin e veprimit për vitin 2019 ka realizuar projektin “ Vaksinimi i gjedheve, deleve, dhive dhe qenve shtëpiak”.
Gjatë kësaj periudhe është bëre vaksionimi i 5706 krer gjedheve, 8752 krer dele dhe dhijë si dhe 472 qenë shtëpiak.
Ky projekt ka pasur për qëllim preventiven e sëmundjes së këmbëzezës te gjedhet si dhe tërbimin te qenët shtëpiak.
Vlera financiare e këtij projekti ka qenë 50,000.00 Euro.