Konkurs për regjistrimin e fëmijëve në institucionet parashkollore publike të Komunës së Prishtinës për vitin 2019-2020