Sedište Direkcije: Ul. “Ilir Konusevci”, bivši-objekat Okružnog suda, Priština.

Direktor Direkcije: Brahim Mehmetaj, dip ing.

Datum rođenja: 09.07.1970

Bračni status: Oženjen

Iskustvo: Osnovanu školu “Naim Frasheri’’i srednju školu “Stjefan Gjecovi”, završio je u Prištini, dok studije je završio na fakultetu Rudarstva-Metalurgije u Prištini.

Prije nego sto je imenovan za Direktora Inspektorata u opštini Priština, bio je postavljen za zamenika ministra u Ministarstvu za Snagu I Bezbednost Kosova, kao rezultat njegovog angažovanja I znanja u ovom smeru. Od 2006 god. do 2016 god., bio je vlasnik i direktor Kompanije za javnu bezbednost (fizička i elektronska sigurnost) “Syri Group”.

Bio je član organizacije LPRK od 1988 do 1993 godine, i član LPRK-a od 1993 do 2010 godine. Njegova angažovanje  u periodu 1997-1999 godine, uključuje je doprinos osnivanja Oslobodilačke Vojske Kosova u Prištini i Golaku, gde je bio i zamenik Komandanta na BIA-OVK i predsednik Okružnog Veća LKCK-a.

Nakon završetka rata, bio je angažovan kao član upravnog odbora OVL- UÇK od 2008 do 2017 godine.

Tokom perioda 1999-2006. Imenovan je za koordinatora i rukovodioca lokalnih zajednica u Opštini Prištine. Od 2011 do 2015 godine, bo je član predsedništva Levizja per bashkim, dok je u to vreme bio i član Skupštine Opštine Prištine i šef grupe iz istog pokreta, nastavljajući do 2017 godine, kao šef odborničke grupe Alijanse za budućnost Kosova u Skupštini Opštine Priština.

 

E-mail: brahim.mehmetaj@rks-gov.net

Tel: 038-200 40017

Radno vreme: počinje od 8:00 do 16:00h.


Direkcija za inspekciju

 

Nadgleda i proverava sve negativne pojave na teritoriji Opštine Priština;

 

 

 

Nadgleda i verifikuje da li građani u upravi svoje imovine, sprovode ili ispunjavaju zahteve opštinskih akata.

 

Da zabrani ilegalno okupiranje zemljišta, zgrada i objekata Opštine kao i organizuje njihovo oslobođenje.

 

 

 

Prati proces izgradnje, menjanja, transformacije, kao i rušenja objekata;

 

Prati vodovodnu mrežu, nelicencirane priključke u mreži i sprečvanje zloupotrebe vode za piće;

 

Nadgleda ilegalne priključke na javnu mrežu kanalizacije, intervenciju (sečenje) javnih puteva bez dozvole, trotoara i drugih javnih prostora. 

 

Nadgleda održavanje puteve, trotoara, trgova, parkova, groblja, zelene pijace, sportskog igrališta, i drugih javnih površina;

 

Nadgleda proces proizvodnje, prerade, skladištenja, transporta-prenosa hrane, opreme i alata;

 

Nadgleda vodu, objekte kao i aparate za snabdevanje vodom za pice;

 

Odgovoran je za oduzimanje sumnjive i pokvarene robe, koja predstavlja rizik za javno zdravlje i njegovo uništavanje, u skladu sa pravilima i procedurama na snazi;

 

Kontroliše poslovne prostore, objekte, opremu i sredstva proizvodnje za rad i promet poljoprivrednih proizvoda;

 

Proverava industrijske aktivnosti koje mogu izazivati zagađenje vazduha, zemlje i vode;

 

Proverava tehničku dokumentaciju (građevinski projekti, građevinske dozvole, finalna inspekcija gradilišta).

 

Proverava proces izgradnje u svim fazama i proverava saglasnost sa građevinskom dokumentacijom;

 

 

Obezbeđuje se da su preduzete adekvatne mere sigurnosti za objekte u građevinarstvu, drugih okolnih objekta i saobraćaju.

 

Proverava tačnost i autentičnost dokumentacije, koje investitor mora imati na raspolaganju na gradilištu, u skladu sa zakonom;

 

Prikuplja zapisnike o radovima na gradilištu, ocenjujući poštovanje određenih uslova za izgradnju, kvalitet radova i građevinskog materijala;

 

Odlučuje o prestanku izgradnje, u slučaju  nedoslednosti sa zahtevima dozvole za izgradnju;

 

Odlučuje da uništi građevinske objekte u slučaju nedoslednosti zahteva za građevinsku dozvolu.  

 

Brine se o zdravstvenom stanju osoba koji zbog svoje aktivnosti mogu ugroziti zdravlje stanovništva;

 

Nadgleda ispunjavanje sanitarno-tehničkih i higijenskih uslova u procesu izdavanja dozvole za izgradnju, u skladu sa važećim zakonom;

 

U skladu sa zakonom, preduzima zaštitne mere za zdravlje stanovništva od štetnog delovanja duvanskih proizvoda i pušenja.

Nadgleda primenu odredba koja se odnose na zdravstvenu kontrolu životinja, prehrambenih proizvoda životinjskog porekla, mesa i mesnih proizvoda, objekta i opreme za proizvodnju mesa, objekta i opreme za proizvodnju očuvanje i prodaju mesa.

 

Nadgleda i kontrolise postupak pre-klanja, klanja i posle klanja životinja u skladu sa važećim zakonima;

 

Nadgleda izlaganje robe van poslovnog prostora, zabranu korišćenja (postavljanja) bez dozvole javnih prostora, postavljenje natpisa, reklama, vitrine, javnih i higijenski objekata, hotela I javnih sala;

 

Nadgleda implementaciju odredba za postavljane bilborda i reklama svih vrsta;

 

Nadgleda primenu zakonskih odredba u oblasti saobraćaja i motornih vozila u javnom prevozu;

 

Nadgleda, kontroliše i preduzima predviđene zakonske mere, protiv ilegalnih prevoznika i onih koji ne poštuju raspored koji je određen od strane nadležnih organa;

 

Vrsi pregled javnih puteve u kojima se vrši rad na putevima tokom projektiranja, izgradnje, rekonstrukcije, održavanja horizontalne i vertikalne  signalizacije;

 

Vrsi pregled sprovođenja plana o upravljanju opšte bezbednosti na putevima u okviru putne sigurnosti (projektiranja, izgradnje, rekonstrukcije, održavanja, putne signalizacije).

 

Vrši kontrolu javnog urbanog prevoza, urbanog perifernog i robe.

 

Vrši kontrolu prevoza preopterećenja osovine i izvan skala različitih prevoza;

 

Nadgleda sprovođenje zakonskih odredba za zaštićene zone prirode od kontaminacije, otpada i opasnih materija;

 

Vrši kontrolu aktivnosti koje uzrokuju poremećaj u okruženju i identifikuje odgovornu stranu koja je izazvala poremećaje;

 

Nadgleda sprovođenje zakonskih odredba koja zaštičuju vodeu, vazduh i zemlju od zagađenja.

 

Nadgleda sprovođenje zakonskih odredba za upravljenje i eksploataciju prirodnih resursa (sečenje u sumama, ekstrakcija peska u rekama itd.), u smislu zaštite životne sredine.

 

Vrši kontrolu rada kamenoloma;

 

Nadgleda opštinske javne usluge, koje vrše zaštitu životne sredine (upravljanje otpadom, kanalizacijom, vodom i drugim javnim uslugama radi sprečavanja zarađenja životne sredine).

 

Odgovoran je za lokalno planiranje životne sredine, mere za zaštitu prirode, druge mere za zaštitu od buke, saobraćaja itd;

 

Obezbeđuje se i preduzima mere da se poljoprivredno zemljište ne koristi za ne poljoprivredne svrhe.

 

 

Nadgleda podelu poljoprivrednog zemljišta od zagađivaća i određuje preduzimanje i sprečavanje mera za zaštitu od vatre u slučajevima požara od strane korisnika ili vlasnika poljoprivrednog zemljišta;

 

Sprovodi agrotehničke mere za očuvanje i zaštitu  useva i drugih kultura;

 

Obavlja I druge poslove u skladu sa važećim zakonima u okviru aktivnosti Direkcije;

 

U cilju ostvarivanja funkcija utvrđenih važećim zakonskim odredbama, Direkcija za inspekciju organizuje se u sledećim sektorima:

 

1. Sektor Opštinskog Reda;

2. Sektor Građevinarstva;

3. Sektor Šumarstva.