• Trafiku Urban

  • Ndërmarrja Publike Banesore

  • Ndërmarrja Publike “Hortikultura”

  • N.Q."TERMOKOS" SH.A

  • Kompania Regjionale e Mbeturinave Pastrimi

  • Kompania Publike Komunale"Sportmarketing"
  • Prishtina Parking

 

Ligji për ndërmarrjet publike

 

Statuti i ndërmarrjes publike lokale "Stacioni i autobusëve" Sh.A

 

Organogrami "Stacioni i Autobusëve"

 

Statuti i ndërmarrjes publike banesore

 

Plotësim ndryshimi i Statutit të ndërmarrjes publike banesore

 

Statuti i ndërmarrjes "Trafiku Urban"

 

Organogrami "Trafiku Urban"

 

Organogrami "Hortikultura"

 

Organogrami "Termokos"