Përmbushja e 12 zotimeve

 

 Administratë publike në shërbim të qytetarëve - Raporti 2016

 

 Investimet kapitale - Raporti 2016

 

 Arsimi në shërbim të zhvillimit - Raporti 2016

 

 Prishtina, qytet ku mbizotëron rregulli dhe ligji - Raporti 2016

 

  Organizim i mirë i qytetit - Raporti 2016

 

 Shëndetësia në shërbim të zhvillimit - Raporti 2016

 

Prishtina me Planifikim Strategjik dhe Zhvillim të Qëndrueshëm - Raporti 2016

 

Prishtina, pa barriera dhe me qasje të lehtë për të gjithë, kudo dhe kurdo - Raporti 2016

 

 Prishtina, qytet i gjelbër - Raporti 2016

 

 Kultura dhe sporti në Komunën e Prishtinës - Raporti 2016

 

 Bujqësia në shërbim të zhvillimit - Raporti 2016

 

 Siguria në Prishtinë - Raporti 2016

 

 Prishtina po bëhet 2014-2016

 

 Prishtina po bëhet 2014-2015

 

Prishtina po bëhet 2014