Përparim Rama

 

Tel:      038 234 944

 

Përparim Rama je poznati albanski arhitekta i urbanista, koji je nagrađen mnogim međunarodnim nagradama.

Rođen je 20-tog januara 1976. godine u Prištini. Sa 16 godina preselio se u Velikoj Britaniji. Prvi deo universitetskih studija Bachelor započeo je 1995. godine na SBU "London Bank Universitetu" za arhitekturu, a završio ga je 1998. U periodu 2001-2003. nastavio je drugi deo studija na "University of East London". Nakon bachelor studija, od 2003. godine nastavio je Master studije za  DipArch na "University of East London". I proglašen je najboljim Masterom od strane CECA "Centre for Evolutionary Computing in Architecture".

2012-te godine, na Veneciskom bijenalu arhitekture, Rama je Kosovo po prvi put u istoriji predstavlio sa paviljonom „Filigranski radnik“.

Përparim Rama je poznat po svojoj posvećenosti prostornom planiranju Olimpijskih igara u Londonu 2012-te godine; za njegovu posvećenost u izgradnji vizije Dohe, glavnog grada Katara; za velike projekte u Njujorku, Dablinu, Bazelu, Pragu i do Damaska Sirije.

2013-te godine, Përparim Rama je zajedno sa svojim timom osvojio prvu nagradu na "World Interiors News Annual Award 2013", pobedivši 1.600 kandidata iz celog sveta.

Perparim Rama je pridruženi član Kraljevskog iInstituta Britanskih Arhitekata.Odgovornosti Predsednika Opštine

Predsednik Opštine, u skladu sa odredbama ZLO-a i Statuta Opštine, odgovoran je:

 1. da predstavlja i deluje u korist opštine;

 2. da predvodi opštinsku samoupravu i njenu administraciju i da prati finansijsko upravljanje Opštine;

 3. da obavlja sve nadležnosti koje nisu isključivo pripisane Skupštini Opštine ili njenim komitetima;

 4. da sprovodi odluke Skupštine Opštine;

 5. da imenuje i otpušta svojeg zamenika;

 6. da imenuje i otpušta direktore koji mu pomažu u izvršavanju dužnosti;

 7. da organizuje rad i upravlja politikom Opštine;

 8. da predlaže opštinske pravilnike ili druge akte za odobrenje u Skupštini Opštine;

 9. da predlaže opštinski razvoj, regulativne i investicione planove, predlaže godišnji budžet na usvajanje u Skupštini Opštine i sprovodi usvojeni budžet;

 10. da izveštava pred Skupštinom Opštine o ekonomsko – finansijskoj situaciji Opštine i o sprovođenju investicionih planova Opštine, najmanje jednom u svakih šest meseci, ili svaki put kada se zahteva od Skupštine Opštine;

 11. da traži od Skupštine Opštine razmatranje opštinskih akata pre stupanja na snagu, kada se smatra da je akt u suprotnosti sa primenljivim zakonodavstvom, ili interesom zajednica;

 12. da nadgleda opšte finansijsko upravljanje;

 13. da prenosi odgovornost na članove Borda Direktora i da nadgleda sprovođenje prenesenih odgovornosti;

 14. da izvrši izmene u vezi sa funkcionisanjem i brojem direkcija i njihovih funkcija, u skladu sa primenljivim zakonodavstvom

 15. da vrši druge odgovornosti koje su određene od strane Skupštine Opštine.