E-mail: donjeta.sahatciu@rks-gov.net

Tel:   038 223 496

 

Donjeta Sahatçiu je profesionalac sa dokazanim iskustvom u oblasti menadžmenta, tehnologije, strateške komunikacije i izgradnje kapaciteta, sa izuzetnom energijom za rad. Ona je certifikovani konsultant za digitalnu transformaciju, mentor i žena sa prioritetom u osnaživanju uloge žena u društvu.

Tokom 2011-2021, Donjeta je vodila jednu od vodećih i prvih preduzeća digitalne komunikacije i programiranja „Rrota“ sa sedištem u Prištini, u ulozi izvršnog direktora i suvlasnika. Donjeta je prethodno, 2009-2011, radila i kao product menadžer u telekomunikacionoj kompaniji „IPKO“.

Donjeta je izabrana i dobrovoljno je služila u misiji nekoliko velikih organizacija na Kosovu kao rezultat njenog angažovanja kao promoter digitalizacije, povećanja kvaliteta obrazovanja i pristupa mladih na tržištu rada.

- Predsednica Borda STIKK-a (Udruženje za informacije i tehnologije i komunikacije na Kosovu) kao prva žena, u dva mandata (2018-2022);

- Predsednik odbora u VentureUP (Centar za inovacije i preduzetništvo Univerziteta u Prištini) u dva mandata (2017-2022);

- Član Upravnog odbora Američkog univerziteta na Kosovu (RIT Kosovo) kao prvi alumnista, u dva mandata (2018-2022);

- Član odbora (blagajnik) Savetodavnog saveta Kosova (BCC) na jednom mandatu

Rođena 28. septembra 1990. godine, Donjeta je završila osnovno obrazovanje u školama “Ismail Qemaili” i “Faik Konica” u Prištini (1995-2005) i srednje obrazovanje u Gimnaziji “Sami Frashëri” u Prištini (2005-2008). Nastavila je studije menadžmenta, ekonomije i javne politike na RIT Kosovo (2008-2012), gde je diplomirala kao student generacije, a završila menadžment i poslovnu administraciju (MBA) na Univerzitetu Šefild (2017-2019).