Jehona Lushaku Sadriu

Rođena je u Prištini, 1980. godine.

Doktorske studije na Univerzitetu u Hanoveru, Nemačka, na temu: „Evropeizacija kroz uslovljavanje i deliberaciju“ završila je 2019. godine. Završila je i master studije na Univerzitetu u Hanoverit, smer MA evropske integracije – Jeann Monnet, dok je prethodno završila dva fakulteta na Univerzitetu u Prištini, smer Političkih Nauka i Javne uprave, kao i Nemački Jezik i Književnost.

Zbog uspeha u studijama i društvenog zalaganja izabrana je za studenta 2005. godine na Univerzitetu u Hanoveru, u kom slučaju joj je dodeljena nagrada „Victor-Reizkallah“. Tokom studija bila je stipendista  Konrad Adenauer Stiftung i obavljala stručnu praksu u Evropskom parlamentu, Bundestagu, Parlamentu Donje Saksonije i DW u Berlinu.

Lushaku Sadriu, trenutno je profesor na Katedri za političke nauke na Univerzitetu u Prištini. 2013. godine provela je semestar na Univerzitetu u Salcburgu u Austriji kao gostujući predavač u Centru za evropske studije. U periodu 2010-2014 predavala je na nekoliko međunarodnih akademskih programa: Summer University South East Europe-2007-Uni Vienna, Sommerakademie des GSI- Bonn 2014, 2015; Universitetin Ndërkombëtar Veror të Prishtinës 2011, 2015; EU Law Winter School 2010-UP, Evropska omladinska akademija 2016-2017, itd.

Učestvovala je na međunarodnim naučnim konferencijama u: Istanbulu, Beču, Berlinu, Hanoveru, Minhenu, Jorku itd. Autorka je nekoliko međunarodno indeksiranih akademskih radova (EBSCO) i dve knjige na engleskom jeziku: Lushaku Sadriu, Jehona. (2019) “Europeanization through Conditionality and Deliberation in the EU Enlargemant Process: An analysis of the case study of Kosovo” Berlin, Germany, kao i „Evropska unija – kratak rezime“ Konrad Adenauer Stiftung, Priština, Kosovë (2017).

Pored svoje akademske karijere, Lushaku Sadriu je takođe pokazala duboku posvećenost internacionalizaciji visokog obrazovanja na Kosovu kroz evropskih projekta. Kao lider u Erazmus kancelariji +, ona je posvećena Kosovu da poveća međunarodne projekte za razmenu studenata, koristi od projekata izgradnje kapaciteta itd. Tokom 2007-2010, bila je direktorka za međunarodnu saradnju na Univerzitetu u Prištini, a zatim je dve godine rukovodila austrijskim KAIP projektom za visoko obrazovanje na Kosovu. Određeno vreme je bila angažovana od strane UNDP-a kao savetnik za evropske integracije u kabinetu premijera Kosova i u Ministarstvu pravde, dok su njene oblasti stručnosti: Evropske Integracije i Visoko obrazovanje.