Kabinet Predsednika Opštine

Gđa Fitore Pacolli-Dalipi radi u Kabinetu Predsednika Opštine kao koordinator za Direkcije. Ona je takođe predavač u Koledžu Universum.
Gđa. Pacolli – Dalipi je završila magistraturu u smeru „Politika i Vladavina Evropske Unije“,u „London School of Economics and Political Sciences“ (LSE) u Londonu. Bačelor studije je završila u „London Metropolitan University“ u Londonu, smer Politika i Međunarodni Odnosi, kao i u Filološkom Fakultetu, smer Engleskog jezika i književnosti, pri Univerzitetu Priština.
Tokom njenog boravka u Londonu, Gđa Pacolli – Dalipi je radila za stranku Liberalnih Demokrata u Londonu tokom izbora 2010 godine i bila je aktivna u organizovanjima međunarodne organizacije Amnesti International u Londonu. Takođe, gđa Fitore ima osmogodišnje iskustvo u predavanju nastave u lokalnim i međunarodnim školama.
Od 2012 godine, ona je aktivistkinja Pokreta SAMOOPREDELJENJE!, gde je angažovana u Komitetu za Javnu Politiku.

Kabinet Predsednika Opštine - Kontakt osoba:

Diellza Kelmendi
tel: 038 234 944
tel/fax: 038 231 972 
e-mail:Diellza.Kelmendi@rks-gov.net