Kabineti i Kryetarit

Diellza Kelmendi – Shefe e Kabinetit të Kryetarit


Diellza Kelmendi u lind më 13.08.1990 në Prishtinë.

Përfundoi studimet Bachelor pranë “Rochester Institute of Technology” (RIT)- Kosova gjatë viteve 2008-2012, në drejtimet Politika Publike dhe Menaxhment, me nëndegë në Marrëdhënie Ndërkombëtare. Shkollën e mesme e kreu në gjimnazin “Sami Frashëri” në Prishtinë në drejtimin e shkencave shoqërore.

Karrierën profesionale e filloi me punë vullnetare në Ministrinë e Financave – Departamenti për të drejtat e njeriut, pastaj vazhdoi në sektorin privat pranë kompanisë së telekomunikimit “Ipko Telecommunications” L.L.C si mbështetëse e shitjes në sektorin e bizneseve. Në vitin 2014 u punësua në Komunën e Prishtinës, si asistente ekzekutive e Kryetarit të Komunës së Prishtinës deri në vitin 2017, kur edhe u emërua shefe e Kabinetit të Kryetarit të Komunës së Prishtinës, punë të cilën ende vazhdon ta kryejë.  

Gjatë viteve të studimeve, Diellza ishte pjesëtare e klubit të bamirësisë së RIT-KOSOVA, ku mori pjesë në aktivitete të ndryshme, me qëllim të shërbimit të komunitetit. Gjatë karrierës profesionale ka pasur rastin të marrë pjesë në programe të ndryshme, si “Open World Kosovo”, program ky i destinuar për fuqizimin e vendimmarrjes së gruas në nivel lokal dhe nacional, financuar nga Kongresi Amerikan. Gjithashtu, ishte pjesëmarrëse edhe në programin “Osce Dialogue Academy for Young Women” si pjesë e Follow Us Initiative, program ky i destinuar për forcimin e kontakteve dhe dialogut në mes të grave aktiviste të Prishtinës dhe atyre të Beogradit në temat e përbashkëta, si barazia gjinore dhe fuqizimi i gruas në shoqëri. 

Diellza jeton dhe vepron në qytetin e saj të lindjes – Prishtinë. 


Kontakti
Email: diellza.kelmendi@rks-gov.net
Tel: 038 223 496    

 

Zyra e Kryetarit - Personi kontaktues:

Merita Maliqi
tel: 038 234 944
tel/fax: 038 231 972
e-mail:merita.maliqi@rks-gov.net