Muaji Aktiviteti Lokali Çmimi
Janar Dreka e Bordit të Trafikut Urban "Restaurant Gresa" 86.50 €
Shkurt Punëtoria tërëditore e aksionarëve të të gjitha ndërmarrjeve publike komunale (salla dhe ushqimi) "Vila Germia" 335.50 €
Shkurt Drekë me të gjitha delegacionet dhe Kryetarët e Komunave pjesëmarrëse në Unionin e Bashkive Shqiptare të Rajonit (16 shkurt 2018) "Papirun" 147.40 €
Shkurt Darkë me të gjitha delegacionet dhe Kryetarët e Komunave pjesëmarrëse në Unionin e Bashkive Shqiptare të Rajonit (16 shkurt 2018) "Renaissance" 525.00 €
Shkurt Drekë me të gjitha delegacionet dhe Kryetarët e Komunave pjesëmarrëse në Unionin e Bashkive Shqiptare të Rajonit (17 shkurt 2018) "Rron" (ne objekt te ri te Komunes 600.00 €
Mars Drekë më delegacionin nga Selcuklu – Konya, për ndërtimin e objektit për fëmijët me Autizëm dhe Sindromën Down "Gagi Caffe" 257.70 €
Mars Drekë për 250 persona, me rastin e 8 Marsit "Beni Dona" (ne objekt te ri te Komunes) 1,200.00 €
Prill Drekë me përfaqësuesit e kompanisë angleze “Arup” të angazhuar nga BERZH dhe Komuna për Kontratën për Shërbim Publik të Trafikut Urban "Tiffany" 70.40 €
Prill Koktej për 100 persona, me rastin e Nënshkrimit të Topit të Kampionatit Botëror, bashkë me FFK dhe Friederich Ebert Stiftung Shoqata e grave fermere "Alba" (ne objektin e ri te Komunes) 500.00 €
Maj Drekë me delegacionin nga shteti Iowa "Soma" 33.00 €
Qershor Iftar për 80 shërbyes civilë të Komunës, dhe përfaqësues të BIK "Te Nehati" (ne objekt te ri te Komunes) 720.00 €