2019

 

 Rrënimi i objekteve të ndërtuara pa leje 616-18-146-521 08.01.2019

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve, debllokimi i kanalizimit atmosferik 616-18-025-211 04.02.2019

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve, debllokimi i kanalizimit atmosferik 616-18-025-211 04.02.2019

 

 Sinjalizimi horizontal dhe vertikal i rrugëve - faza e II-të 2018 616-18-131-521 15.02.2019

 

 Ndërtimi i rrugës "Dëshmorët e Sharbanëve" në Kolevicë 616-18-151-521 15.02.2019

 

 Furnizimi me shporta xhepi dhe ulëse 616-18-083-121 13.02.2019

 

 Furnizimi, prodhimi dhe vendosja e numrave të adresave në Komunën e Prishtinës 616-18-126-121 27.02.2019

 

 Furnizimi me tripod projektora dhe drona 616-18-124-121 27.02.2019

 

 Ndërtimi i knalizimit fekal dhe atmosferik prapa sheshit Zahir Pajaziti 616-18-114-521 30.01.2019

 

 Ndërtimi i infrastrukturës në disa rrugë të fshati Hajvali dhe të fshatit Mramor në Prishtinë 616-18-133-511 28.02.2019

 

 Ndërtimi i infrastrukturës në disa rrugë të fshati Hajvali dhe të fshatit Mramor në Prishtinë 616-18-133-511 28.02.2019

 

 Shërbimet e transportit me marimangë - Ritender 616-18-069-211 04.01.2019

 

 Konkurs projektimi për konservimin dhe adaptimin e shtëpisë shkolle në Muzeun e shtëpive shkolla (Lagja e Herticëve, Prishtinë) 616-18-141-412 10.01.2019

 

 Ndërtimi i Parku i Diellit tek kompleksi i Banesave të Bardha 616-18-120-521

 

 Shërbimet e transportit me marimangë - Ritender 616-18-069-211 23.01.2019 

 

 Kërkesë për Propozime për PPP për Parkingun nëntokësor në Prishtinë 15.03.2019

 

 Ndërtimi i parkut në lagjen Bregu i Diellit te Kompleksi i Banesave të Bardha 616-18-7760-521 18.03.2019

 

 Shërbimet e transportit me marimangë - Ritender Llot II 616-18-069-211 28.03.2019

 

 Shërbimet e transportit me marimangë - Ritender Llot I 616-18-069-211 29.03.2019

 

 Pastrimi i shkollave fillore Gjergj Fishta, Ismajl Qemaili, Asim Vokshi, Dardania, Naim Frashri, Pjeter Bogdani, Shkolla e Gjelber dhe Mehmet Xhevori 616-19-011-211 10.04.2019

 

 Furnizim me libra për Biblioteken Hivzi Sylejmani 616-19-963-121 11.04.2019

 

 Furnizim me material higjienik per Institucionet Arsimore 616-19-753-121 16.04.2019

 

 Sherbimet e transportit me marimange 616-18-069-211 07.05.2019

 

 Mirembajtja dimerore e rrugeve dhe trotuareve, debllokimi i kanalizimit atmosferik 616-18-025-211 06.05.2019

 

 Konkurs projektimi per Hartim te projektit arkitektonik Qendra e Mjekesise Familjare ne lagjen Prishtina e Re-Zona Perendim 616-19-953-223 16.05.2019

 

 Transporti i nxenesve dhe arsimtareve 616-19-1046-221 16.05.2019

 

 Implementimi i sistemit te menaxhimit elektronik te automjeteve me paisje GPS 616-19-2881-221 16.05.2019

 

 Furnizimi i shportave te xhepit dhe uleseve 616-18-5173-121 23.05.2019

 

 Furnizimi me rekuizita sportive 616-18-860-121 24.05.2019

 

 Transporti i nxenseve dhe arsimtareve 616-19-1046-221 27.05.2019

 

 Ndertimi i rruges ne Lugmir - lagja Prishtina e Re 616-19-2061-5-2-1 29.05.2019

 

 Riparimi dhe rregullimi i ashensoreve 616-19-1538-521 30.05.2019

 

 Ndërtimi i mureve rezistuese ndaj rreshqitjes se dheut, vershimeve 616-18-1497-521 31.05.2019

 

 Ndërtimi i mureve rezistuese ndaj rreshqitjes se dheut, vershimeve 616-18-1497-521 03.06.2019

 

 Furnizimi me pajisje teknologjike për objektet komunale dhe bashkësitë lokale 616-019-045-121 07.06.2019

 

 Pastrimi i shkollave fillore Gjergj Fishta, Ismajl Qemaili, Asim Vokshi, Dardania, Naim Frashri, Pjeter Bogdani, Shkolla e Gjelber dhe Mehmet Xhevori 616-19-011-211 07.06.2019

 

 Furnizimi me material elektrik, material hidrosanitar, material te bravarise, vegla dhe rroba pune per nevojat e Komunes se Prishtines - Lot 1 616-19-1070-121 29.05.2019

 

 Furnizimi me dru 616-19-2765-121 17.06.2019

 

 Hapja e rrugëve të reja në zonat rurale 616-19-1817-5-2-1 19.06.2019

 

 Rekonstruimi i rruges "Deshmoret e Gollakut dhe ne Hajvali" 616-19-1897-521 20.06.2019

 

 Furnizimi dhe montimi i kamerave ne institucionet arsimore 616-19-064-121 26.06.2019

 

 Rregullimi dhe montimi i pompave per furnizim me uje ne ndertesat kolektive 616-19-1481-521 03.07.2019

 

 Furnizimi me pelet 616-19-091-111 19.07.2019

 

 Furnizimi dhe mirembajtja e kondicionereve ne objektin e komunes dhe institucionet tjera komunale 616-19-4043-121 22.07.2019

 

 Furnizimi me libra për bibliotekat shkollore dhe Bibliotekën "Hivzi Sylejmani" 616-19-2096-121  25.07.2019

 

 Ndërtimi i infrastruktures rrugore në lagjet Përroi i Njelmët, Taslixhe, Qëndresa, Kolevicë, Emshir dhe Mati 1 616-19-1017-511 26.07.2019

 

 Furnizimi dhe montimi i kamerave në institucionet arsimore 616-19-064-121 29.07.2019 

 

 Furnizimi dhe montimi i kamerave në institucionet arsimore 616-19-064-121 30.07.2019

 

 Furnizim me rekuizita sportive 616-18-860-121 07.08.2019

 

 Sigurimi i objekteve të Komunës "Besa Security" 616-19-3238-211 19.08.2019

 

 Sigurimi i objekteve të Komunës "Comando SHPK" 616-19-3238-211 19.08.2019

 

 Sigurimi i objekteve të Komunës "ROJET E NDERIT" 616-19-3238-211 19.08.2019

 

 Rregullimi i ambientit per ekspozimin e veprave te artit 616-19-121-521 26.08.2019

 

 Projektime për ndërtime të larta 616-19-111-121

 

2018

 

 Furnizimi me paisje mjekësore për QKMF dhe QMU-lot 5 616-18-090-111 12.11.2018

 

 Inçizimet Gjeodezike për zonat Çagllavicë dhe Hajvali 616-18-103-221 30.10.2018

 

 Furnizimi me instrumente gjeodezike për monitorimin dhe kontrollimin e objekteve ndërtimore 616-18-106-121 26.02.2018

 

 Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik dhe mbrapa sheshit "Zahir Pajaziti"-Prishtinë 616-18-114-521 22.11.2018

 

 Furnizimi me shporta xhepi dhe ulëse 616-18-083-121  19.11.2018

 

 Furnizimi me shporta xhepi dhe ulëse 616-18-083-121  07.09.2018

 

 Dekorimi i qytetit për festa të fundvitit 616-18-115-221 12.11.2018

 

 Mirëmbajtja dhe pastrimi i objektit të ri komunal dhe disa institucioneve tjera komunale 616-18-80-221 27.08.2018

 

 Renovimi i ndërtesa për mbrojtje të trashëgimisë kulturore 616-18-77-521 17.08.2018

 

 Renovimi i ndërtesa për mbrojtje të trashëgimisë kulturore 616-18-77-521 12.09.2018

 

 Konkurs projektimi për hartimin e projektit për konservimin dhe adaptimin e Ndërtesës së Ish-Kadastrit, Prishtinë 616-18-73-421 27.08.2018

 

 Konkurs projektimi për hartimin e projektit për konservimin dhe adaptimin e Ndërtesës së Ish-Kadastrit, Prishtinë 616-18-73-421 21.11.2018

 

 PPP Parkingu nëntokësor te fakulteti filologjik në Prishtinë 616-18-072-512 20.10.2018

 

 Rikonstruimi i rrugës Eqrem Qabej nga udhëkryqi i Katerdralës deri tek Udhëkryqi i Mensës së studentëve si dhe rikonstruimi i rrugës Shkodra, Rasim Kiçina dhe Fan Noli në lagjen Tasligje 616-18-071-521 27.08.2018

 

 Rikonstruimi i rrugëve Drenica, Ukshin Hoti, Robert Doll dhe asfaltimi i shtresës së fundit të mbistrukturës së rrugës Enver Maloku 616-18-070-521 19.09.2018

 

 Rekonstruimi i rrugëve Holgen Petersen dhe Ulëzat 616-18-070-521 05.09.2018

 

 Shërbimet e transportit me marimangë 616-18-069-211 18.07.2018

 

 Shërbimet e transportit me marimangë 616-18-069-211 04.09.2018

 

 Furnizimi me material shpenzues për shërbime laboratorike dhe RO-kabineti 616-18-065-121 29.11.2018

 

 Furnizimi me material shpenzues për shërbime laboratorike dhe RO-kabineti 616-18-065-121 06.08.2018

 

 Ndërtimi i rrugëve Evlija Çelebi, Luan Qelaj dhe Halil Alidemaj 616-18-56-521 08.06.2018

 

 Furnizim me paisje te TI-së - Server, Kompjuter, Llaptop 616-18-050-121 19.09.2018

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Lot-20  616-18-045-211 30.10.2018

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Lot-20  616-18-045-211 02.10.2018

 

 Furnizim me llaptop, projektor dhe aparate fotokopjuese për institucionet arsimore 616-18-043-121 29.06.2018

 

 Furnizim me llaptop, projektor dhe aparate fotokopjuese për institucionet arsimore 616-18-043-121 07.06.2018

 

 Furnizim me llaptop, projektor dhe aparate fotokopjuese për institucionet arsimore 616-18-043-121 04.07.2018

 

 Vaksionimi i gjedheve, kafshëve të imëta dhe qenve shtëpiak 616-17-042-221 08.05.221

 

 Deratizimi i kanalizimit, bodrumeve dhe garazhave publike 616-18-036-211 22.05.2018

 

 Deratizimi i kanalizimit, bodrumeve dhe garazhave publike 616-18-036-211 18. 04. 2018

 

 Deratizimi i kanalizimit, bodrumeve dhe garazhave publike 616-18-036-211 18.04. 2018

 

 Deratizimi i kanalizimit, bodrumeve dhe garazhave publike 616-18-036-211 18.04.2018

 

 Ndërtimi i parkut në lagjen Arbëria 616-18-026-511 05.11. 2018

 

 Ndërtimi i parkut në lagjen Arbëria 616-18-026-511 26.07. 2018

 

 Ndërtimi i parkut në lagjen Arbëria 616-18-026-511 26.07.2018

 

 Ndërtimi i parkut në lagjen Arbëria 616-18-026-511 05.11.2018

 

 Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve në qytetin e Prishtinës 616-18-015-211 17.05.2018

 

 Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve në qytetin e Prishtinës 616-18-015-211 03.08.2018

 

 Ndertimi i kanalizimit dhe ujesjellsit ne lagjen Sofali-rruget Shpetim Robaj dhe Sali Mushica 616 18 415 511 07.09.2018

 

 Rrethrrotullimi Lakrishtë-Rrethrrotullimi Arbëri 616-18-010-512 28.09.2018

 

 Rrethrrotullimi Lakrishtë-Rrethrrotullimi Arbëri 616-18-010-512 19.07.2018

 

 Rrethrrotullimi Lakrishtë-Rrethrrotullimi Arbëri 616-18-010-512 03.12.2018

 

 Blerja e pajisje hidraulike për AKRR, gypa-zorrë dhe ekstrakt-shkumë për BPZ 616-18-009-121 31.07.2018

 

 Blerja e pajisje hidraulike për AKRR, gypa-zorrë dhe ekstrakt-shkumë për BPZ 616-18-009-121 20.04.2018

 

 Blerja e pajisje hidraulike për AKRR, gypa-zorrë dhe ekstrakt-shkumë për BPZ 616-18-009-121 07.06.2018

 

 Blerja e pajisje hidraulike për AKRR, gypa-zorrë dhe ekstrakt-shkumë për BPZ 616-18-009-121 04.06.2018

 

 Furnizimi me rekuizita sportive për shkollat e komunës së Prishtinës 616-18-008-121 25.04.2018

 

 Furnizimi me rekuizita sportive për shkollat e komunës së Prishtinës 616-18-008-121 17.07.2018

 

 Furnizimi me drunjë dekorativ në hapësirat dhe parqet e qytetit të Prishtinës 616-18-007-111 17.09.2018

 

 Furnizimi me drunjë dekorativ në hapësirat dhe parqet e qytetit të Prishtinës 616-18-007-111 07.06.2018

 

 Furnizimi me drunjë dekorativ në hapësirat dhe parqet e qytetit të Prishtinës 616-18-007-111  04.03.2018

 

 Hartimi i projektit ideor për personat me nevoja të veçanta dhe sindrom Down dhe Autizëm 616-17-089-421  04.04.2018

 

 Hartimi i projektit ideor për personat me nevoja të veçanta dhe sindrom Down dhe Autizëm 616-17-089-421  03.01.2018

 

 Pastrimi i objekteve shkollore 616-17-081-521 06.02.2018

 

 Sinjalizimi horizontal dhe vertikal i rrugëve dhe vendbanimeve 616-17-063-521 07.03.2018

 

 Sinjalizimi horizontal dhe vertikal i rrugëve dhe vendbanimeve 616-17-063-521 02.03.2018

 

 Renovimi i ndërtesa për mbrojtje të trashëgimisë kulturore 616-18-77-521 30.11.2018

 

 Shpimi i puseve dhe ndërtimi i sistemit të ujitjes për gjelbrim 616-18-4902-521 29.08.2018

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve, debllokimi i kanalizimit atmosferik  - Lot 1, Lot 2, Lot4 dhe Lot 6  616-18-440-211 18.12.2018

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve, debllokimi i kanalizimit atmosferik  616-18-440-211 24.09.2018

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve, debllokimi i kanalizimit atmosferik - Lot 1 616-18-440-211 21.12.2018

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve, debllokimi i kanalizimit atmosferik 616-18-440-211 18.12.2018

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve rurale 616-18-116-211 24.12.2018

 

 Sigurimi fizik i objekteve të Komunës së Prishtinës 616-17-148-211 07.03.2018

 

 Sigurimi fizik i objekteve të Komunës së Prishtinës 616-17-148-211 30.03.2018

 

 Sigurimi fizik i objekteve të Komunës së Prishtinës 616-17-148-211 08.03.2018

 

 Sigurimi fizik i objekteve të Komunës së Prishtinës 616-17-148-211 07.06.2018

 

 Sigurimi fizik i objekteve të Komunës së Prishtinës 616-17-148-211 30.03.2019