Konkurs për zgjedhjen e 4 anëtarëve në Bordin e Drejtorëve të NPL "Prishtina Parking" Sh. A. Prishtinë 19.12.2018

 

                  Deklarata nën betim - N.P.K "Prishtina Parking"

 

                  Konkurs për plotësimin e pozitave për anëtar të Komitetit Komunal Veprues nga radhët e organizatave të shoqërisë civile dhe organizatave ndërkombëtare 06.12.2018  

 

                  Njoftim për drejtor dhe zëvendës-drejtor në IEAA 23.11.2018

 

                  Njoftim për drejtor dhe zëvendës-drejtor në IEAA 13.11.2018

 

                  Njoftim përfundimtar për pozitën - Zyrtar i lartë për planifikim dhe zhvillim 09.11.2018 

 

                    Njoftimet përfundimtare për pozitat - Bashkëpunëtor administrativ në Drejtorinë e Sportit, Bashkëpunëtor në Drejtorinë e Urbanizmit 09.11.2018

 

                    Njoftim - Lista e kandidatëve të ftuar për intervistë për drejtor dhe zv.drejtor në ShFMU 30.10.2018

 

                    Njoftim - Lista e kandidatëve të ftuar për intervistë për drejtor dhe zv.drejtor shkolla 29.10.2018

 

                    Njoftim për rezultatin përfundimtar - Mësimdhënëse mbështetëse në ShFMU 19.10.2018

 

                    Njoftim për testin me shkrim dhe orarin e intervistave për pozitën - Mësimdhënës/e mbështetëse në ShFMU 12.10.2018 

 

                   Njoftim përfundimtar - Drejtor i Teatrit të Qytetit 09.10.2018

 

                   Njoftim - Mësimdhënës/e mbështetëse në ShFMU 08.10.2018

 

                    Njoftim përfundimtar - Inspektor i ndërtimit 08.10.2018

 

                   Njoftim për test me shkrim - Zyrtar i lartë për planifikim dhe zhvillim 05.10.2018

 

                    Shpallje publike për plotësimin e pozitave për kryerjen e shërbimeve të veçanta 02.10.2018

 

                    Njoftim për anulim - Udhëheqës i Sektorit për transport dhe trafik 19.08.2018

 

                    Konkurs për plotësimin e vendeve të punës - Drejtoria e Arsimit 18.09.2018

 

                     Njoftim për listën përfundimtare për pozitën - Zyrtar për përkthime shqip-serbisht-shqip 11.09.2018

 

                    Njoftim për listën përfundimtare për pozitën - Zyrtar për Komunitete dhe Mundësi të Barabarta 11.09.2018

 

                    Njoftim - Bashkëpunëtor administrativ në kuadër të Drejtorisë së Parqeve 10.09.2018

 

                    Njoftim - Bashkëpunëtor administrativ në kuadër të Drejtorisë së Kadastrit 10.09.2018

 

                    Njoftim - Bashkëpunëtor për koordinimin e aktiviteteve dhe projekteve në kuadër të Drejtorisë së Mirëqenies Sociale 10.09.2018

 

                    Njoftim - Bashkëpunëtor për komunitete dhe mundësi të barabarta 10.09.2018

 

                   Njoftim për listën përfundimtare për pozitës - Drejtor i Qendrës Kulturore 10.09.2018

 

                   Njoftim për testin me shkrim - Drejtor i Teatrit të Qytetit 07.09.2018

 

                   Konkurs - Mësimdhënës/e mbështetëse (ShFMU) 05.09.2018     

 

                   Njoftim - Rezultatet përfundimtare për Mësimdhënës për mësim klasor, Edukatore dhe Motër edukatore

     

                   Njoftim - Rezultatet përfundimtare për mësimdhënës për lëndët shoqërore dhe natyrore

 

                   Njoftim - Rezultatet përfundimtare për mësimdhënës për lëndët profesionale

 

                   Njoftim - Rezultatet përfundimtare për mësimdhënës për lëndët gjuhësore

 

                    Konkurs - Operator i futjes së të dhënave 23.08.2018

 

                    Konkurs - Bashkëpunëtor për koordinimin e aktiviteteve dhe projekteve, në kuadër të Drejtorisë së Mirëqenies Sociale 23.08.2018  

 

                    Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim – Drejtor i Qendrës Kulturore për Femijë

 

                    Njoftim - Rezultatet e testit me shkrim dhe orari i intervistave - Mësimdhënës për mësim klasor, Edukatore dhe Motër edukatore 17.08.2018

 

                      Njoftim - Rezultatet e testit me shkrim dhe orari i intervistave - Mësimdhënës për lëndët shoqërore dhe natyrore 17.08.2018

 

                      Njoftim - Rezultatet e testit me shkrim dhe orari i intervistave - Mësimdhënës për lëndët profesionale 17.08.2018

 

                      Njoftim - Rezultatet e testit me shkrim dhe orari i intervistave - Mësimdhënës për lëndët gjuhësore  17.08.2018

 

                      Shpallje Publike - Bashkëpunëtor administrativ në Drejtorinë e Kadastrit 17.08.2018

 

                      Shpallje Publike - Bashkëpunëtor administrativ në zyrën e Drejtorit të Drejtorisë së Parqeve 17.08.2018

 

                      Njoftim për listën e ngushtë për testin me shkrim - Zyrtar për Komunitete dhe Mundësi të Barabarta 17.08.2018

 

                      Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim - Udhëheqës i Sektorit për Politika Publike 15/08/2018

 

                      Njoftim për anulim të konkursit - Udhëheqës i Sektorit Ligjor 10.08.2018

 

                      Njoftim - Përmirësim i gabimeve teknike në konkursin për mësimdhënës në IEAA 10.08.2018

 

                      Konkurs - Zyrtar i lartë për politika publike 10.08.2018     

 

                      Njoftim plotësues për konkursin në IEAA të datës 06.07.2018   09.08.2018

 

                      Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim - Mësimdhënës për mësim klasor, Edukatore dhe Moter edukatore 07.08.2018

 

                      Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim - Mësimdhënës për lëndët shoqërore dhe natyrore 07.08.2018

 

                     Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim - Mësimdhënës për lëndët profesionale 07.08.2018

 

                     Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim - Mësimdhënës për lëndët gjuhësore 07.08.2018

 

                    Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim - Drejtoria e Arsimit 07.08.2018

 

                    Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim - Udhëheqës i Sektorit të Gjendjes civile 01.08.2018

 

                    Njoftim për listën e ngushtë - Udhëheqës i Sektorit të kadastrit 30.07.2018

 

                    Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim - Zyrtar për përkthime shqip - serbisht - shqip 27.07.2018

 

                    Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim - Udhëheqës i Sektorit Ligjor 27.07.2018

 

                    Shpallje e konkursit për avancim brenda institucionit për plotësimin e pozitës së lirë - Udhëheqës i Sektorit për Gjendje Civile 24.07.2018

 

                    Konkurs - Zyrtar për komunitete dhe mundësi të barabarta 20.07.2018 

 

                    Shpallje publike për plotësimin e pozitave për punë dhe detyra specifike - Kuzhinier/e, Enëlarës/e, Pastrues/e, Punëtor fizik 13.07.2018

 

                    Formulari i aplikimit për mësimdhënës

 

                    Njoftim - Zyrtar i lartë i personelit 10.07.2018

 

                    Njoftim - Zyrtar i lartë i ndërtimit 10.07.2018

 

                    Plotësim i konkursit të datës 06/07/2018 - Drejtoria e Arsimit 09.07.2018

 

                    Konkurs për Lëndët shoqërore dhe natyrore - Drejtoria e Arsimit 06.07.2018

 

                    Konkurs për Lëndët profesionale - Drejtoria e Arsimit 06.07.2018

 

                    Konkurs për Lëndët gjuhësore - Drejtoria e Arsimit 06.07.2018

 

                    Konkurs për Motër edukatore, Edukatore, Edukatore për parafillor, Mësimdhënës/e për mësim klasor - Drejtoria e Arsimit 06.07.2018

 

                    Shpallje publike - Bashkëpunëtor për komunitete dhe mundësi të barabarta 04.07.2018

 

                    Konkurs - Udhëheqës i Sektorit të Kadastrit 04.07.2018

 

                    Njoftim përfundimtar për Drejtor i Qendrës së Mjekësisë Urgjente 03.07.2018    

 

                    Konkurs - Drejtor i Qendrës Kulturore, Drejtor i Teatrit të Qytetit, Zyrtar i lartë për politika publike 03.07.2018

 

                    Shpallje e konkursit për avancim brenda institucionit për plotësimin e pozitës së lirë - Udhëheqës i Sektorit për Politika Publike 02.07.2018 

 

                    Konkurs - Për zgjedhjen e katër (4) anëtarëve të Bordit të Drejtorëve të Ndërmarrjes "Prishtina Parking" 29.06.2018

 

                    Njoftim për listën e ngushtë - Zyrtar i lartë për Ndërtimtare 27.06.2018

 

                    Njoftim për listën e ngushtë - Zyrtar i lartë i Burimeve Njerëzore 27.06.2018

 

                    Njoftim – Udhëheqës i Sektorit pë Teknologji Informative 20.06.2018

 

                    Njoftim – Udhëheqës i Sektorit për Punë të Kuvendit 20.06.2018

 

                    Konkurs – për regjistrimin e nxënësve në klasën e dhjetë (10) të gjimnazeve dhe të shkollave profesionale për vitin shkollor 2018/2019 

 

                    Konkurs - Udhëheqës i Sektorit ligjor 19.06.2018

 

                    Konkurs - Zyrtar për përkthime shqip – serbisht – shqip 19.06.2018 

 

                    Njoftim - Menaxher i hapësirës kulturore "Kino Armata" 14.06.2018

 

                    Shpallje e konkursit për avancim brenda institucionit për plotësimin e pozitave të lira - Udhëheqës i Sektorit për Transport dhe Trafik, Udhëheqës i Sektorit për Menaxhimin e Mbeturinave dhe Ambientit, Udhëheqës i Sektorit për Siguri dhe Emergjenca 14.06.2018

 

                   Lista e rezultateve të testit me shkrim për përzgjedhjen e Drejtorit të Qendrës së Mjekësisë Urgjente 14.06.2018         

 

                   Konkurs - Zyrtar i lartë për planifikim dhe zhvillim 14.06.2018 

 

                   Njoftim për pozitën - Udhëheqës i Sektorit për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Integrim Evropian 12.06.2018 

 

                    Njoftim për listën e ngushtë - Drejtor i Qendrës së Mjekësisë Urgjente 08.06.2018

 

                   Njoftim për anulim të konkursit - Udhëheqës i Sektorit të Kadastrit 07.06.2018

 

                   Njoftim - Zyrtar për përkthime shqip-serbisht-shqip 05.06.2018

 

                   Njoftim për listën e ngushtë - Udhëheqës i Sektorit për Punë të Kuvendit 05.06.2018

 

                   Njoftim për listën e ngushtë - Udhëheqës i Sektorit për Teknologji Informative 05.06.2018

 

                   Njoftim për pozitën - Zyrtar për komunitete dhe mundësi të barabarta 01.06.2018

 

                   Njoftim për pozitën - Zyrtar i personelit 1 01.06.2018

 

                  Njoftim për testin me shkrim - Udhëheqës i Sektorit për bashkëpunim ndërkombëtar dhe integrim evropian 21.05.2018

 

                  Konkurs - Drejtor i Qendrës së Mjekësisë Urgjente - 18.05.2018

 

                  Konkurs - Udhëheqës i Sektorit për Punë të Kuvendit Komunal - Udhëheqës i Sektorit për Teknologji Informative - Udhëheqës i Sektorit ligjor - 17.05.2018

 

                 Konkurs - Zyrtar i lartë i personelit - Zyrtar i lartë për ndërtimtari - 17.05.2018

 

                Konkurs - Drejtor i shkollës së mesme të lartë (SHML), Zëvendësdrejtor i shkollës së mesme të lartë, Drejtor i shkollës fillore të mesme të ulët (SHFMU) 17.05.2018

 

                 Konkurs - Për zgjedhjen e katër (4) anëtarëve të Bordit të Drejtorëve të Ndërmarrjes "Sport Marketing" 16.05.2018 

 

                 Njoftim për listën me shkrim - Udhëheqës i Sektorit të kadastrit 16.05.2018

 

                Njoftim - Zyrtar i Personelit 15.05.2018

 

                Shpallje publike për plotësimin e pozitës për kryerjen e shërbimeve të veçanta - Menaxher i hapësirës kulturore "Kino Armata" në Prishtinë 14.05.2018

 

                Njoftim - Inspektor i ndërtimit 11.05.2018

 

                Njoftim për zgjatjen e konkursit për zgjedhjen e katër (4) anëtarëve të Bordit të Drejtorëve të Ndërmarrjes "Prishtina Parking" 10.05.2018

 

               Njoftim për testin me shkrim - Zyrtar për komunitete dhe mundësi të barabarta 04.05.2018

 

               Njoftim për testin me shkrim - Zyrtar për përkthime shqip-serbisht-shqip 04.05.2018

 

              Konkurs - Për zgjedhjen e katër (4) anëtarëve të Bordit të Drejtorëve të Ndërmarrjes "Prishtina Parking" 23.04.2018

 

              Konkurs - Për zgjedhjen e katër (4) anëtarëve të Bordit të Drejtorëve të Ndërmarrjes "TERMOKOS" 20.04.2018

 

              Konkurs - Për zgjedhjen e katër (4) anëtarëve të Bordit të Drejtorëve të Ndërmarrjes "Hortikultura" 13.04.2018 

 

              Konkurs - Udhëheqës i Sektorit për bashkëpunim ndërkombëtar dhe integrim evropian 12.04.2018

 

              Konkurs - Udhëheqës i Sektorit të Kadastrit - Inspektor i ndërtimit - 05.04.2018   

 

             Njoftim për anulimin e pozitës - Inspektor i ndërtimit 04.04.2018   

 

             Njoftim për anulimin e pozitës - Udhëheqës i Sektorit të kadastrit 03.04.2018  

 

             Lista përfundimtare - QMU 30.03.2018

 

             Lista përfundimtare për Doktor të Mjekësisë në QMU - 29.03.2018    

 

             Konkurs për avancim brenda institucionit për plotësimin e pozitave të lira - 29.03.2018    

 

             Konkurs - Zyrtar i Personelit, Zyrtar për komunitete dhe mundësi të barabarta, Zyrtar për përkthime shqip-serbisht-shqip - 28.03.2018   

 

             Njoftim për testin me shkrim - Drejtoria e Kadastrit 21.03.2018

 

             Njoftim për testin me shkrim - Qendra e Mjekësisë Urgjente 20.03.2018         

 

             Njoftim për testin me shkrim - Inspektor i ndërtimit 07.03.2018

 

             Njoftim për testin me shkrim - Qendra e Mjekësisë Urgjente 07.03.2018

 

             Njoftim - Lista përfundimtare e Konkursit për infermier të përgjithshëm dhe Ass.Stomatologjisë 01.03.2018

 

              Lista përfundimtare për specialist të mjekësisë familjare, doktor të stomatologjisë dhe higjenist - Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare 28/02/2018

 

              Njoftim për rezultatet e testit me shkrim - Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare 20.02.2018  

 

              Njoftimi përfundimtar - 14.02.2018

 

              Konkurs - Qendra e Mjekësisë Urgjente - 14.02.2018 

 

               Konkurs - Udhëheqës i Sektorit të Kadastrit 14.02.2018 

 

              Njoftim për rezultatet përfundimtare të testit me shkrim - QKMF 08.02.2018

 

              Njoftim për testin me shkrim - Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare 02.02.2018

 

              Rezultatet e testit me shkrim për zyrtar ligjor dhe përgjegjës pë buxhet dhe financa - Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare 31.01.2018

 

              Konkurs - Udhëheqës i Sektorit të Kadastrit 30.01.2018

 

              Konkurs për pozitën Inspektor i ndërtimit 30.01.2018

 

               Njoftim për anulimin e konkursit për pozitën Inspektor i ndërtimit 29.01.2018

 

               Shpallje publike për plotësimin e pozitës për kryerjen e shërbimeve të veçanta-Drejtoria e Arsimit 26.01.2018

 

               Njoftim për testin me shkrim - Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare 26.01.2018

 

               Lista perfundimtare e konkursit per mësimdhënës ne shkencat natyrore- shoqerore

 

               Lista perfundimtare e konkursit per  mësimdhënës ne lendet profesionale

 

               Lista perfundimtare e konkursit  per mësimdhënës ne lendet gjuhesore

 

              Lista përfundimtare e konkursit për mësimdhënës për Mësim klasor-Edukatore dhe Motër edukatore në IEAA 16.01.2018

 

              Njoftim plotësues për konkursin në IEAA 16.01.2018        

 

               Njoftim plotësues për konkursin në IEAA 15.01.2018

 

               Njoftim plotësues për konkursin në IEAA 12.01.2018

 

               Njoftim për anulim të konkursit në IEAA  12.01.2018

 

               Konkurs - Qendra Kryesore  e Mjekësisë Familjare 11.01.2018

 

               Lista e kandidatëve të ftuar për intervistë për lëndët profesionale  11.01.2018

 

               Lista e kandidatëve të ftuar për intervistë për lëndët shoqërore  11.01.2018

 

              Lista e kandidatëve të ftuar për intervistë për mësimdhënës për mësim klasor, edukatore dhe motër edukatore në IEAA 05.01.2018

 

              Lista e kandidatëve të ftuar për intervistë për mësimdhënës për gjuhë angleze, mësimdhënës për gjuhë shqipe dhe mësimdhënës për gjuhë latine në IEAA 05.01.2018

 

              Konkurs për vende të lira - Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare 29.12.2017

 

               Rezultatet përfundimtare për staf teknik dhe staf mbështetës në IEAA 27.12.2017

 

              Njoftim për anulim të konkursit për psikolog - Drejtoria e Arsimit 12.12.2017

 

              Konkurs për Lëndët shoqërore dhe natyrore - Drejtoria e Arsimit 12.12.2017

 

              Konkurs për Lëndët profesionale - Drejtoria e Arsimit 12.12.2017

 

              Konkurs për Mësimdhënës/e gjuhë angleze, Mësimdhënës/e për gjuhë shqipe, Mësimdhënës/e për gjuhë latine - Drejtoria e Arsimit 12.12.2017

 

              Konkurs për Motër edukatore, Edukatore, Edukatore për parafillor, Mësimdhënës/e për mësim klasor - Drejtoria e Arsimit 12.12.2017

 

              Konkurs për staf teknik dhe staf mbështetës në IEAA  09.10.2017

 

              Njoftim për rezultatet përfundimtare - Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare 29.09.2017

 

             Lista përfundimtare për rezultatet e Konkursit nr. 2436 dt. 11.08.2017 - Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare 29.09.2017

 

             Njoftim për rezultatet e testit me shkrim për Doktor të Stomatologjisë - Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare 18.09.2017

 

             Njoftim - Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare 14.09.2017

 

             Pozita të lira - Trafiku Urban 06.09.2017

 

             Njoftim shtesë - Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare 06.09.2017

 

             Konkurs për praktikantë - Drejtoria e Shërbimeve Publike 05.09.2017

 

            Lista përfundimtare - Mësim klasor - edukatore  31.08.2017

 

           Lista përfundimtare - Drejtimet profesionale   31.08.2017

 

           Lista përfundimtare - Lëndët natyrore-shoqërore   31.08.2017

 

          Lista përfundimtare - Lëndët gjuhësore   31.08.2017

 

         Njoftim për testin me shkrim - Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare 31.08.2017

 

         Konkurs për pozitën - Inspektor i ndërtimit 28.08.2017

 

         Shpallje publike për plotësimin e pozitave për kryerjen e shërbimeve të veçanta 25.08.2017

 

         Njoftim plotësues 18.08.2017

 

         Njoftim shtesë 17.08.2017

 

         Njoftim për konkursin në IEAA 16.08.2017

 

         Lista e kandidatëve të ftuar për intervistë për mësimdhënës për matematikë ShFMU 16.08.2017

 

         Lista e kandidatëve të ftuar për intervistë në IEAA - Lëndët shkenca natyrore 15.08.2017

 

         Lista e kandidatëve të ftuar për intervistë në IEAA - Drejtimet profesionale 15.08.2017

 

         Lista e kandidatëve të ftuar për intervistë në IEAA - Lëndët gjuhësore 15.08.2017

 

         Lista e kandidatëve të ftuar për intervistë në IEAA - Mësim klasor - edukatore 15.08.2017

 

         Njoftim për kandidatët e përzgjedhur për pozitat Përgjegjës të Financave dhe Zyrtar Ligjor - QKMF 11.08.2017

 

         Lista përfundimtare e kandidatëve për pozitat Përgjegjës të Financave dhe Zyrtar Ligjor - QKMF 11.08.2017

 

         Njoftim për përzgjedhjen e drejtorëve në IEAA 11.08.2017

 

         Konkurs për pozita të lira në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare 11.08.2017

 

         Konkurs për pozita të lira në çerdhen me bazë në komunitet në lagjen "Tophane" 10.08.2017

 

         Konkurs për pozita të lira në çerdhen me bazë në komunitet në lagjen "Kodra e Trimave" 10.08.2017

 

         Njoftim për testin me shkrim për përgjegjës të financave dhe zyrtar ligjor në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare 02.08.2017

 

         Konkurs për staf edukativ arsimor - Lëndët gjuhësore - Drejtoria e Arsimit - 21.07.2017

 

         Konkurs për staf edukativ arsimor - Shkenca natyrore - Drejtoria e Arsimit - 21.07.2017

 

         Konkurs për staf edukativ arsimor - Edukatore - Drejtoria e Arsimit - 21.07.2017

 

         Konkurs për staf edukativ arsimor - Drejtimet profesionale  - Drejtoria e Arsimit - 21.07.2017

 

         Njoftim plotësues për listën e kanditatëve të ftuar për intervistë për drejtor dhe zv.drejtor të shkollave 12.07.2017

 

         Njoftim - Lista e kanditatëve të ftuar për intervistë për drejtor dhe zv.drejtor të shkollave  10.07.2017

 

         Konkurs për përgjegjës të financave dhe zyrtar ligjor në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare 04.07.2017

 

         Konkurs për zgjedhjen e 4 anëtarëve në Bordin e Drejtorëve të NPK "Trafiku Urban" Sh. A. Prishtinë 29.05.2017

 

         Njoftim për plotësimin e pozitave për kryerjen e shërbimeve të veçanta - 19.05.2017

 

          Konkurs për drejtor dhe zëvendësdrejtor të shkollave - Drejtoria e Arsimit - 16.05.2017

 

          Njoftim për pozitën - Zyrtar i Lartë Ligjor - 15.05.2017

 

          Njoftim për pozitën - Zyrtar i Lartë i Prokurimit - 15.05.2017

 

          Njoftim për plotësimin e pozitave për kryerjen e shërbimeve të veçanta - 08.05.2017

 

          Konkurs për ndarjen e bursave për studentë të Komunës së Prishtinës 26.04.2017

 

          Njoftim për plotësimin e pozitave për kryerjen e shërbimeve të veçanta - 24.04.2017

 

         Njoftim për rezultatet përfundimtare të konkursit të datës 28.02.2017 - Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare 14.04.2017

 

         Lista e rezultateve përfundimtare - Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare 14.04.2017

 

          Njoftim për listën e ngushtë për pozitën - Zyrtar i lartë i prokurimit 07.04.2017

 

         Njoftim për listën e ngushtë për pozitën - Zyrtar i lartë ligjor 07.04.2017

 

        Shpallje publike për plotësimin e pozitave për kryerjen e shërbimeve të veçanta 04.04.2017

 

        Konkurs për regjistrimin e fëmijëve në Institucionet Parashkollore Publike të Komunës së Prishtinës - Viti 2016/2017 03.04.2017

 

        Njoftim për intervistën me gojë - Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare 30.03.2017

 

        Njoftimi përfundimtar për pozitën - Inspektor i shërbimeve publike - Drejtoria e Inspekcionit 21.03.2017

 

        Njoftim për testin me shkrim - Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare 17.03.2017

 

        Shpallje publike për plotësimin e pozitave për kryerjen e shërbimeve të veçanta 10.03.2017

 

        Konkurs për praktikantë - Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm 08.03.2017

 

        Njoftim për pozitën Drejtor i QKMF-së 01.02.2017

 

        Konkurs për vende të lira - Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare 28.02.2017

 

        Njoftim për vazhdimin e konkursit për pozitat Zyrtar i lartë ligjor dhe Zyrtar i lartë i prokurimit 23.02.2017

 

        Njoftim plotësues për listën e ngushtë për pozitën - Inspektor i shërbimeve publike - Drejtoria e Inspekcionit 14.02.2017

 

        Vendim për anulimin e pozitave: Kordinator i ndërmarrjes dhe Shef i komunikacionit të ndërmarrjes - Trafiku Urban 13.02.2017

 

       Njoftim për listën e ngushtë për pozitën - Inspektor i shërbimeve publike - Drejtoria e Inspekcionit 13.02.2017

 

     Njoftim për listën e ngushtë për pozitën - Drejtor i Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare

 

     Konkurs për pozitat Zyrtar i lartë ligjor dhe  Zyrtar i lartë i prokurimit 06.02.2017

 

      Njoftim për anulimin e pozitat Zyrtar i lartë ligjor dhe Zyrtar i lartë i prokurimit 02.02.2017

 

      Konkurs për regjistrimin e fëmijëve në Kopshtin Parashkollor "Zogjtë" 01.02.2017

 

      NJOFTIM-Plotësues për drejtor të IP 01.02.2017

      NJOFTIM-Publikimi i rezultateve për drejtor të IP 01.02.2017

 

     Konkurs për pozitën Udhëheqës/e - Kopshti parashkollor " Zogjtë " 31.01.2017

 

    NJOFTIM - Për rezultatet përfundimtare për mësimdhënës në IEAA 20.01.2017

 

   Njoftim për pozitën - Zyrtar ligjor 20.01.2017

 

   Njoftim për pozitën - Zyrtar i prokurimit 20.01.2017

 

   Konkurs për pozitën - Drejtor të Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare 20.01.2017

 

   Njoftim për përzgjedhjen e kandidatëve në IEAA

 

   Konkurs për pozitën Inspektor i shërbimeve publike - Drejtoria e Inspekcionit 13.01.2017

 

  Njoftim plotësues - 12.01.2017

 

   Njoftim - Orari i intervistave për pozitën Mësimdhënës/e për kimi-ShML-Zëvendësim, Mësimdhënës/e për kimi-ShML-Vend i lirë, Mësimdhënës/e për matematikë-ShFMU-Zëvendësim, Mësimdhënës/e për matematikë-ShFMU-Vend i lirë 11.01.2017

 

   Njoftim për anulimin e konkursit për pozitën Inspektor i shërbimeve publike - Drejtoria e Inspekcionit 11.01.2017

 

   Njoftim - Orari i intervistave për pozitën Mësimdhënës/e nga fusha e ekonomisë-ShML-Zëvendësim, Mësimdhënës/e për edukatë fizike-ShFMU-Vend i lirë, Mësimdhënës/e për edukatë fizike-ShFMU-Zëvendësim, Mësimdhënës/e për ndërtimtari-ShML-Vend i lirë 10.01.2017

 

  Lista përfundimtare e rezultateve të konkursit për pozitën Inspektor i ndërtimit - Drejtoria e Inspekcionit 

 

   Njoftim për plotësimin e listës së ngushtë - Zyrtar i lartë i Prokurimit

 

 Njoftim plotësues për Gjuhë angleze-ShFMU-Zëvendësim dhe Vend i lirë 08.01.2017

 

 Njoftim - Orari i intervistave për pozitën Mësimdhënës/e për Gjeografi-ShFMU-Zëvendësim, Mësimdhënës/e për matematikë-ShML-Vend i lirë 08.01.2017 

 

  Njoftim - Orari i intervistave për pozitën Mësimdhënës/e për fizikë-ShFMU-Vend i lirë, Mësimdhënës/e për edukatë qytetare-ShFMU-Zëvendësim, Mësimdhënës/e përHistori/Edukatë qytetare-ShFMU-Vend i lirë, Mësimdhënës/e për Gjeografi-ShFMU-Vend i lirë 06.01.2017

 

  Njoftim - Orari i intervistave për pozitën Mësimdhënës/e nga fusha e ekonomisë - ShML - Vend i lirë 06.01.2017

 

  Njoftim - Orari i intervistave për pozitën Mësimdhënës/e për lëndë mjeksore-ShML-Vend i lirë, Mësimdhënës/e për profilin arsimor-Teknik i farmacisë-ShML-Vend i lirë, Mësimdhënës/e për profilin arsimor-Fizioterapi-ShML-Vend i lirë 06.01.2017

 

  Njoftim plotësues për Gjuhë angleze, TIK, Fizikë, Njohje malli, Edukatë figurative 05.01.2017

 

  Njoftim - Orari i intervistave për pozitën Mësimdhënës/e për fizikë-ShFMU-Zëvendësim, Mësimdhënës/e për fizikë-ShML-Zëvendësim, Mësimdhënës/e për biologji-ShFMU-Zëvendësim 04.01.2017

 

Njoftim - Orari i intervistave për pozitën Mësimdhënës/e për informatikë-ShML-Zëvendësim,  Mësimdhënës/e për informatikë-ShFML-Vend i lirë, Mësimdhënës/e për njohje malli ushqimor-ShML-Vend i lirë, Mësimdhënës/e nga fusha e elektroteknikës-ShML-Zëvendësim, Mësimdhënës/e nga fusha e grafikës-ShML-Vend i lirë, Mësimdhënës/e për arkitekturë-ShML-Vend i lirë - 04.01.2017

 

 Njoftim - Orari i intervistave për pozitën Mësimdhënës/e për gjuhë angleze - ShFMU - Zëvendësim 04.01.2017

 Njoftim - Orari i intervistave për pozitën Mësimdhënës/e për gjuhë angleze - ShFMU - Vend i lirë 04.01.2017

 

 Njoftim - Orari i intervistave për pozitën Mësimdhënës/e për edukatë figurative, edukatë muzikore, klarinetë 30.12.2016 

 

  Njoftim - Orari i intervistave për pozitën Mësimdhënës/e për gjuhë gjermane - ShFMU - Zëvendësim 30.12.2016


  Njoftim - Orari i intervistave për pozitën Mësimdhënës/e për gjuhë angleze - ShFMU - Zëvendësim 30.12.2016 

 

 Njoftim - Orari i intervistave për pozitën Mësimdhënës/e për gjuhë shqipe - ShML - Zëvendësim 30.12.2016 

 

  Njoftim - Orari i intervistave për pozitën Mësimdhënës/e për gjuhë shqipe - ShFMU - Vend i lirë 30.12.2016

 

  Njoftim - Orari i intervistave për pozitën Mësimdhënës/e për gjuhë shqipe - ShFMU - Zëvendësim 30.12.2016

 

  Njoftim - Orari i intervistave për pozitën Mësimdhënës/e për gjuhë shqipe - ShML- Vend i lirë 28.12.2016

 

  Njoftim - Orari i intervistave për konkursin e stafit në IEAA 27.12.2016

 

Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim për pozitën Zyrtar i lartë i prokurimit 27.12.2016

Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim për pozitën Zyrtar i prokurimit 27.12.2016

 

 Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim për pozitën Zyrtar i lartë ligjor 27.12.2016

 

 Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim për pozitën Zyrtar Ligjor 27.12.2016

 

 Njoftim për pozitën - Zyrtar i lartë për ndërtimtari 27.12.2016

 

  Vazhdim i konkursit për pozitën - Drejtor të Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare - 21/12/2016

 

Konkurs plotësues për vende të lira të punës në IEAA

 

Formulari i Aplikimit për mësimdhënës

 

 Konkurs për plotësimin e vendeve të punës në IEAA-1

 

 Konkurs për plotësimin e vendeve të punës në IEAA-2

 

 Konkurs për plotësimin e vendeve të punës në IEAA-3

 

 Konkurs për plotësimin e vendeve të punës në IEAA-4