Konkurset për shërbyes civil për Komunën e Prishtinës publikohen në Sistemin Informativ për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore (SIMBNJ)

 

 

                                                                                                          Njoftim për anulim të pozitës Mësimdhënës për lëndën Valle Popullore 12.07.2024

 

                                                                                                          Njoftim për test me shkrim për Lendet gjuhesore, Psikolog, Pedagog, Sekretar, Zyrtar Administrativ 12.07.2024

 

                                                                                                          Njoftim për test me shkrim për lëndët profesionale 12.07.2024

 

                                                                                                         Njoftim për test me shkrim për Lendet shoqerore – natyrore, Asistent FNVA, Mesimdhënës mbështetës, mësimdhënës mbështetës i gjuhës së shenjave 12.07.2024

 

                                                                                                        Njoftim për test me shkrim për pozitat -Motër Edukatore - Edukatore - Mësimdhënës Klasor 12.07.2024

 

                                                                                                        Njoftim për test me shkrim SHML Medreseja Alauddin 12.07.2024

 

                                                                                                        Konkurs - Drejtor/e i/e Teatrit të Qytetit të Prishtinës "Dodona" 11.07.2024

 

                                                                                                        Njoftim për anulim - Drejtor i Teatrit të Qytetit të Prishtinës 05.07.2024

 

                                                                                                       Njoftim për rezultatet e konkursit KE dhe ZKFTH - NPL "Stacioni i Autobusve" Sh.A 27.06.2024

 

                                                                                                       Njoftim për korrigjim të gabimit teknik - Konkursi IEAA dt.05.06.2024  26.06.2024

 

                                                                                                       Njoftim për test me shkrim - Drejtor/e i/e Teatrit të Qytetit të Prishtinës "Dodona" 06.06.2024

 

                                                                                                       Konkurs për SHML- Medreseja Alauddin 05.06.2024

 

                                                                                                       Konkurs për Asistent për FNV, Mesimdhënës mbështetës, Mesimdhënës mbështetës i gjuhës së shenjave-IEAA 05.06.2024

 

                                                                                                       Konkurs për Psikolog, Pedagog, Sekretar dhe Zyrtar Administrativ-IEAA  05.06.2024

 

                                                                                                       Konkurs për Edukatore, Motër Edukatore, Mësimdhënës/e për mësim klasor- IEAA 05.06.2024

 

                                                                                                        Konkurs për lëndë gjuhësore-IEAA 05.06.2024

 

                                                                                                        Konkurs për lëndë shoqërore natyrore-IEAA 05.06.2024

 

                                                                                                        Konkurs për lëndë profesionale-IEAA 05.06.2024

 

                                                                                                        Formulari i aplikimit për punësim në IEAA      

 

                                                                                                        Njoftim përfundimtar - Drejtor i Qendrës Kulturore e Fëmijëve 05.06.2024

 

                                                                                                        Njoftim përfundimtar - Drejtor i Bibliotekës "Hivzi Sulejmani" 05.06.2024

 

                                                                                                        Konkurs - Drejtor/e në SHML "Xhevdet Doda", Drejtor/e në SHFMU "Dituria", Drejtor/e në IP "Dielli", Zëvendësdrejtor/e në SHFMU "Iliria", Zëvendësdrejtor/e në SHFMU "Ismail Qemali", Zëvendësdrejtor/e në SHFMU "Faik Konica", Zëvendësdrejtor/e në SHML "Gjin Gazulli" 05.06.2024

 

                                                                                                        Njoftim i rezultati te testit me shkrim Drejtor i QKF-se 30.05.2024

 

                                                                                                       Njoftim rezultat me test me shkrim Drejtor i Bibliotekes Hivzi Sylejmani 30.05.2024

 

                                                                                                      Konkurs - Kryeshef Ekzekutiv, Zyrtar Kryesor Financiar dhe i Thesarit ZKFTH - NPL "Stacioni i Autobusve" Sh.A 29.05.2024

 

                                                                                                      Njoftim për rezultatet përfundimtare (rivlerësim) për Psikolog ShFMU/ShML-konkursi 14.02.2024 IEAA 02.05.2024

 

                                                                                                      Njoftim për test me shkrim - Drejtor i Qendrës Kulturore të fëmijëve 30.04.2024

 

                                                                                                      Njoftim për test me shkrim - Drejtor i Bibliotekës "Hivzi Sylejmani" 30.04.2024

 

                                                                                                     Njoftim për rivlerësim të intervistës me gojë për Psikolog në ShFMU/ShML 26.04.2024

 

                                                                                                     Konkurs - Drejtor/e i/e Teatrit të Qytetit të Prishtinës "Dodona" 24.04.2024

 

                                                                                                    Njoftim për shtyrje të afatit të konkursit për Shtëpiak 16.04.2024

 

                                                                                                    Njoftim për shtyrje të afatit të konkursit për Vozitës 16.04.2024

 

                                                                                                    Njoftim për korrigjim të gabimit teknik për pozitën mësimdhënës në lëminë mjekësore të përgjithshme në IEAA, lista 12.1  15.04.2024

 

                                                                                                   Njoftim: Rezultatet përfundimtare për kandidatët e përzgjedhur  sipas proceduarve të Konkursit Publik në IEAA të dt. 14.02.2024 (lëndë shoqërore-natyrore, Psikolog, Mësidhënës mbështetës, Asistent për FNV, Interpretues i gjuhës së shenjave, Këshilltarë për karrierë, lëndë gjuhësore dhe lëndë profesionale në IEAA) 08.04.2024      

 

                                                                                                   Njoftim plotësues për Asistent për FNV dhe Psikolog në IEAA 04.04.2024

 

                                                                                                   Njoftim për intervistë me gojë për kandidatët të cilët kanë kaluar fazën e testimit me shkrim në IEAA: Lëndë shoqërore-natyrore, Psikolog, Mësidhënës mbështetës, Asistent për FNV, Interpretues i Gjuhës së shenjave, Këshilltarë për karrierë ,lëndë gjuhësore dhelëndë profesionale 29.03.2024

 

                                                                                                   Lista plotësuese për test me shkrim në IEAA 26.03.2024

 

                                                                                                  Njoftim për anulim të pozitave: Gjuhë Gjermane zv., Piano Zv., Valle Popullore Zv. 21.03.2024

 

                                                                                                  Lista e ngushtë për test me shkrim - Psikolog, Mësidhënës mbështetës, Asistent për FNV, Interpretues i gjuhës së shenjave, Këshilltarë për karrierë në IEAA 21.03.2024

 

                                                                                                  Lista e ngushtë për test me shkrim - Lëndë shoqërore-natyrore në IEAA 21.03.2024

 

                                                                                                  Lista e ngushtë për test me shkrim - Lëndë gjuhësore në IEAA 21.03.2024

 

                                                                                                  Lista e ngushtë për test me shkrim - Lëndë profesionale në IEAA 21.03.2024

 

                                                                                                  Njoftim për Dështimin e Procedurës për Drejtor të Qendrës Kulturore të Fëmijëve 01.03.2024

 

                                                                                                 Plotësim ndryshimi për listën e ngushtë për pozitën Drejtor i Biblotekës "Hivzi Sylejmani" 29.02.2024

 

                                                                                                 Lista e ngushtë për pozitën - Drejtor i Qendrës kulturore të fëmijëve 22.02.2024

 

                                                                                                 Lista e ngushtë për pozitën - Drejtor i Biblotekës Hivzi Sylejmani 22.02.2024

 

                                                                                                 Konkurs për lëndë shoqërore-natyrore në IEAA 14.02.2024

 

                                                                                                 Konkurs për Psikolog, Mësidhënës mbështetës, Asistent për FNV, Interpretues i gjuhës së shenjave, Këshilltarë për karrierë në IEAA 14.02.2024

 

                                                                                                 Konkurs për lëndë gjuhësore në IEAA 14.02.2024

 

                                                                                                 Konkurs për lëndë profesionale në IEAA 14.02.2024         

 

                                                                                                  Konkurs - Drejtor i Bibliotekës "Hivzi Sylejmani" 17.01.2024

 

                                                                                                 Konkurs - Drejtor i Qendrës Kulturore të fëmijëve 17.01.2024

    

                                                                                                 Drejtor i Teatrit të Qytetit të Prishtinës "Dodona" 23.11.2023

 

                                                                                                 Aplikacioni 23.11.2023

 

                                                                                                 Konkurs publik - Kryeshef Ekzekutiv të NPL "Stacioni i Autobusëve" Sh.a Prishtinë & Zyrtar Kryesor Financiar dhe i Thesarit ZKFTH 18.10.2023

 

                                                                                                 Njoftim për anulim - Drejtor i Qendrës Kulturore për Fëmijë 09.10.2023  

 

                                                                                                Njoftim për test me shkrim - Drejtor i Qendrës Kulturore për fëmijë 03.10.2023

 

                                                                                                Anulim Konkursi - Zyrtar Administrativ KP 01-2023 & KP 02-2023 27.09.2023

 

                                                                                                Njoftim për listën e ngushtë - Drejtor i Qendrës Kulturore për fëmijë 20.09.2023

 

                                                                                               Njoftim për Shtyrje te Testit me Shkrim - Konkursi - Zyrtar Administrativ KP 01-2023 & KP 02-2023 15.09.2023

 

                                                                                               Njoftim per Testim me shkrim - Konkursi - Zyrtar Administrativ KP 02-2023 - GRUPI 6 13.09.2023

 

                                                                                               Njoftim per Testim me shkrim - Konkursi - Zyrtar Administrativ KP 02-2023 - GRUPI 5 13.09.2023

 

                                                                                               Njoftim per Testim me shkrim - Konkursi - Zyrtar Administrativ KP 02-2023 - GRUPI 4 13.09.2023

 

                                                                                               Njoftim per Testim me shkrim - Konkursi - Zyrtar Administrativ KP 02-2023 - GRUPI 3 13.09.2023

 

                                                                                               Njoftim per Testim me shkrim - Konkursi - Zyrtar Administrativ KP 02-2023 - GRUPI 2 13.09.2023

 

                                                                                               Njoftim per Testim me shkrim - Konkursi - Zyrtar Administrativ KP 02-2023 - GRUPI 1 13.09.2023

 

                                                                                                Njoftim për Testim me Shkrim - Konkursi - Zyrtar Administrativ KP 01-2023 13.09.2023

 

                                                                                                Njoftim per kandidatet e eliminuar - Konkursi KP 02-2023 13.09.2023

 

                                                                                                Njoftim për kandidatet e eliminuar - Konkursi KP 01-2023 13.09.2023

 

                                                                                                Njoftim përfundimtar - Drejtor/e të SHFMU "Andon Z Çajupi",  SHFMU "Dituria", SHFMU ''Pavarësia'', SHFMU ''Mehmet Gjevori'', dhe Zëvendëdrejtor/e SHFMU "Dardania" 11.09.2023    

 

                                                                                                Njoftim përfundimtar - Drejtor/e SHFMU "Emin Duraku",  SHFMU "Avni Rrustemi", SHFMU ''Asim Vokshi'', SHFMU ''Ali Kelmendi'', SHFMU "Pjetër Bogdani", SHFMU "Nazim Gafurri", SHFMU "Shkolla e Gjelbër" , SHFMU "Naim Frashëri",  Zëvendësdrejtor/e në SHFMU "Hasan Prishtina", drejtor/e SHFMU "Gjergj Fishta" dhe  SHFMU "Iliria" 06.09.2023

 

                                                                                                Kërkesa për punësim 25.08.2023

 

                                                                                                Konkurs publik - Zyrtar administrativ - Nëpunës administrativ dhe mbështetës - Drejtoritë përkatëse të Kryeqytetit - Prishtina 25.08.2023

 

                                                                                                Konkurs publik - Zyrtar administrativ - Nëpunës administrativ dhe mbështetës 25.08.2023

 

                                                                                                Njoftim plotësues për konkursin publik në lëndët shoqërore natyrore përkatësisht në lëndën Kimi - Vend i Lirë/Zëvendësim 24.08.2023

 

                                                                                                Njoftim për rezultatet e kandidatëve për Drejtor/e të SHFMU "Dardania" për Drejtor/e të SHFMU"Ismail Qemaili"dhe për Zëvendësdrejtor/e të SHFMU "Xhemajl Mustafa" 18.08.2023

      

                                                                                                 Njoftim për listën përfundimtare për angazhim të përkohshëm të mësimdhënësve në realizimin e Kurrikulës me zgjedhje 15.08.2023

 

                                                                                                 Njoftim për listën e ngushtë për intervistën për angazhim të përkohshëm të mësimdhënësve në realizimin e Kurrikulës me zgjedhje 11.08.2023                     

 

                                                                                                Njoftim shtesë për shkollën "Naim Frashëri" 10.08.2023     

 

                                                                                                Njoftim për mbajtjen e intervistave me datë 18.08.2023 për kandidatët që kanë plotësuar kushtet dhe  kriteret e Konkursit 03-111/01-145739/23 të datës 14.07.2023 për Drejtor/e të  SHFMU “Andon Z Cajupi", SHFMU "Mehmet Gjevori" dhe zevendesdrejtor të SHFMU "Dardania 10.08.2023

 

                                                                                                Njoftim për mbajtjen e intervistave me datë 17.08.2023 për kandidatët që kanë plotësuar kushtet dhe  kriteret e Konkursit 03-111/01-145739/23 të datës 14.07.2023 për Drejtor/e të  SHFMU “Iliria", SHFMU "Pavaresia" dhe të SHFMU "Dituria" 10.08.2023

 

                                                                                                Lista për intervistë për Drejtor/e të SHFMU “Naim Frashëri", SHFMU "Gjergj Fishta" dhe për Zëvendësdrejtor të SHFMU "Hasan Prishtina" 09.08.2023

 

                                                                                               Lista për intervistë për Drejtor/e të  SHFMU “Emin Duraku", SHFMU "Avni Rrustemi", SHFMU "Asim Vokshi", SHFMU "Ali Kelmendi", SHFMU "Pjeter Bogdani" , SHFMU "Nazim Gafurri" dhe SHFMU "Shkolla e Gjelbert" 09.08.2023 

 

                                                                                              Lista e ngushtë për test me shkrim për angazhim të përkohshëm të mësimdhënësve në realizimin e Kurrikulës me zgjedhje 09.08.2023

 

                                                                                              Njoftim përfundimtar për motër Edukatore, Edukatore, Edukatore (paralelja turke) dhe Mësimdhënëse për mësim klasor 22.07.2023

 

                                                                                              Njoftim për rezultatet përfundimtare për SHML Medreseja Alauddin 22.07.2023

 

                                                                                              Njoftim për rezultatet përfundimtare për Sekretar/e shkolle në ShML & Zyrtar Administrativ në IP 22.07.2023

           

                                                                                              Njoftim për rezultatet përfundimtare - Psikolog/e në IEAA në ShFMU, Mësimdhënës mbështetës në ShFMU, Asistent për fëmijë me nevoja të veçanta arsimore në ShFMU - 22.07.2023

 

                                                                                              Njoftim për rezultatet përfundimtare - lendet profesionale 22.07.2023

 

                                                                                              Njoftim për rezultatet përfundimtare për lëndët shkencore natyrore 22.07.2023

 

                                                                                              Njoftim për rezultatet përfundimtare - lëndët gjuhësore 22.07.2023

 

                                                                                             Njoftim plotësues për intervistë për Mësimdhënës/e për Fizikë / Kimi / Biologji 17.07.2023

 

                                                                                             Lista për intervistë - Zyrtar Administrativ në IP & Sekretar/e shkolle në ShFMU/ShML - 17.07.2023

 

                                                                                             Konkurs publik për angazhim të përkohshëm të mësimdhënësve në realizimin e kurrikulës me zgjedhje 14.07.2023

 

                                                                                              Konkurs për zëvendësdrejtor/e në SHML 14.07.2023

 

                                                                                             Rishpallje dhe shpallje për konkursin për drejtor/e dhe zëvendësdrejtor/e në SHFMU 14.07.2023

 

                                                                                            Lista për intervistë - SHML Medreseja Alauddin - 13.07.2023

 

                                                                                            Lista për intervistë - Psikolog/e në IEAA në ShFMU, Mësimdhënës mbështetës në ShFMU, Asistent për fëmijë me nevoja të veçanta arsimore në ShFMU - 13.07.2023

 

                                                                                            Lista për intervistë - Lëndët Profesionale - 13.07.2023

 

                                                                                            Lista për intervistë - Lëndët Shoqërore-Natyrore - 13.07.2023

 

                                                                                            Lista për intervistë - Lëndët gjuhësore 13.07.2023

 

                                                                                            Lista për intervistë - Motër edukatore, Edukatore dhe Mësim klasor - 13.07.2023

 

                                                                                            Njoftim plotësues pas shqyrtimit të ankesave të konkursit në IEAA të datës 13.06.2023 - 07.07.2023

 

                                                                                            Lista e ngushtë për test me shkrim - SHML Medreseja Alauddin - 05.07.2023

 

                                                                                           Lista e ngushtë për test me shkrim - Zyrtar Administrativ në IP dhe Sekretar shkolle - 05.07.2023

 

                                                                                           Lista e ngushtë për test me shkrim - Psikologë, Mës.mb, Asistent FNVA - 05.07.2023

 

                                                                                          Lista e ngushtë për test me shkrim - Lëndët Profesionale - 05.07.2023

 

                                                                                         Lista e ngushtë për test me shkrim - Lëndët Shoqërore-Natyrore - 05.07.2023

 

                                                                                         Lista e ngushtë për test me shkrim - Lëndët Gjuhësore - 05.07.2023

 

                                                                                        Lista e ngushtë për test me shkrim - Motër edukatore, Edukatore dhe Mësim klasor - 05.07.2023

 

                                                                                       Njoftim për rezultatet e kandidatëve për Drejtor/e të SHFMU "Azemi e Salihu", Zëvendësdrejtor/e të SHFMU "Andon Z. Cajupi", Drejtor/e të SHFMU"7 Marsi" 05.07.2023

 

                                                                                       Njoftim për intervistë - Drejtor/e në SHFMU “Dardania", Zëvendësdrejtor/e në SHFMU "Xhemajl Mustafa" 26.06.2023    

 

                                                                                       Njoftim për intervistë - Drejtor/e në SHFMU “7 Marsi" 23.06.2023                                

 

                                                                                       Njoftim për rezultatet e kandidatëve për Drejtor/e në SHFMU "Meto Bajraktari", Zëvendësdrejtor/e në SHFMU "Meto Bajraktari", Drejtor/e në SHFMU "Elena Gjika", Drejtor/e në SHFMU "Mitrush Kuteli", Drejtor/e në SHFMU "Hasan Prishtina" 23.06.2023 

 

                                                                                       Njoftim për përmirësim të gabimit teknik të konkursit për Lëndët profesionale 22.06.2023

 

                                                                                       Njoftim për intervistë - Zëvendësdrejtor/e në SHFMU “Anton Z. Çajupi” 19.06.2023

 

                                                                                      Njoftim për intervistë - Zëvendësdrejtor/e në SHFMU “Hasan Prishtina” & Drejtor/e në SHFMU "Azemi e Salihu" 19.06.2023

 

                                                                                      Njoftim për intervistë - Drejtor/e në SHFMU “Hasan Prishtina” 14.06.2023

 

                                                                                      Formular i aplikimit për punësim në IEA

 

                                                                                     Konkurs - Motër edukatore, Edukatore dhe Mësim klasor - Drejtoria e Arsimit 13.06.2023

 

                                                                                      Konkurs - Lëndët gjuhësore - Drejtoria e Arsimit 13.06.2023

 

                                                                                      Konkurs - Lëndët shoqërore dhe natyrore - Drejtoria e Arsimit 13.06.2023

 

                                                                                       Konkurs - Lëndët profesionale - Drejtoria e Arsimit 13.06.2023

 

                                                                                        Konkurs për - Psikolog/e në IEAA, Mësimdhënës mbështetës, Asistent për fëmijët me nevoja të veçanta arsimore, Interpretues i gjuhës së shenjave - Drejtoria e Arsimit 13.06.2023

 

                                                                                         Konkurs - Zyrtar administrativ në IP dhe Sekretar/e shkolle - Drejtoria e Arsimit 13.06.2023

 

                                                                                         Konkurs - SHML "Medreseja Alauddin" - Drejtoria e Arsimit 13.06.2023

 

                                                                                         Njoftim për intervistë - Drejtor/e në SHFMU “Ismail Qemaili” 13.06.2023

 

                                                                                         Njoftim për intervistë - Drejtor/e në SHFMU “Mitrush Kuteli” & Drejtor/e në SHFMU “Elena Gjika” 09.06.2023

 

                                                                                         Njoftim për intervistë - Drejtor/e dhe zëvendëdrejtorë të SHFMU “ Meto Bajraktari” 07.06.2023

 

                                                                                        Njoftim për rezultatet e kandidatëve për Drejtor/e të SHML "Ali Sokoli", SHML "Prenk Jakova", SHML "Gjin Gazulli" dhe SHML "28 Nëntori" 07.06.2023

 

                                                                                        Njoftim për rezultatet e kandidatëve për Drejtor/e të IP " Gëzim Ynë", IP "Ardhmëria", IP "Xixëllonjat", IP "Lulevera", IP "Dielli", IP " Fatosat", IP "Yllkat " dhe IP " Buzëqeshja" 07.06.2023

 

                                                                                         Konkurs - Zyrtar Kryesor Financiar dhe i Thesarit, Këshilltar i Përgjithshëm/Sekretar i Korporatës, Zyrtar i Auditimit të Brendshëm - NPL "Prishtina Parking" 07.06.2023

 

                                                                                        Konkurs për zgjedhjen e 4 anëtarëve në Bordin e Drejtorëve të NPL "Stacioni i Autobusave" Sh.A Prishtinë 18.05.2023          

 

                                                                                       Njoftim për intervistë - Drejtor/e në SHML 17.05.2023

 

                                                                                       Njoftim për intervistë - Drejtor/e në IP 17.05.2023

  

                                                                                       Vendim mbi anulimin e konkursit të shpallur me datë 24.01.2023 për përzgjedhjen e 4 anëtarëve të Bordit të Drejtorëve dhe rishpalljen e konkursit - NPL "Stacioni i Autobusëve" 16.05.2023

 

                                                                                       Konkurs për plotësimin e vendeve të punës - Drejtor, Zv.drejtor në IEAA 15.05.2023

 

                                                                                       Njoftim përfundimtar - Drejtor/e në SHML “Eqren Çabej” 04.05.2023

 

                                                                                        Njoftim përfundimtar - Drejtor/e në SHML “7 Shtatori” 04.05.2023

 

                                                                                        Njoftim përfundimtar - Drejtor/e në SHML “Hoxhë Kadri Prishtina” 04.05.2023

 

                                                                                        Njoftim përfundimtar - Drejtor/e në SHML “Gjimnazi i Specializuar Matematik” 04.05.2023

 

                                                                                         Njoftim përfundimtar - Zëvendësdrejtor/e në SHML “Hoxhë Kadri Prishtina” 04.05.2023

 

                                                                                         Njoftim përfundimtar - Zëvendësdrejtor/e në SHML “Ahmet Gashi” 04.05.2023

 

                                                                                         Anulim i Konkursit - Drejtor i Teatrit Dodona, Drejtor i Qendrës kulturore të fëmijëve 02.05.2023

     

                                                                                         Rezultatet e Konkursit - Specialist i Mjekesise Familjare, Mjekë & Infermierë të Përgjithshëm, Stomatolog & Asistent i Stomatologjisë, Teknik i Laboratorit 27.04.2023

 

                                                                                          Rishpallë konkurs për plotësimin e vendeve të punës - Drejtor/e në SHML "Dr Ali Sokoli", Drejtor/e në SHML "Prenk Jakova", Drejtor/e në SHML "Gjin Gazulli", Drejtor/e në SHML "28 Nëntori" 26.04.2023

 

                                                                                         Rishpallë konkurs për plotësimin e vendeve të punës - Drejtor/e në IP "Dielli", Drejtor/e në IP "Yllkat", Drejtor/e në IP "Xixëllonjat", Drejtor/e në IP "Buzëqeshja", Drejtor/e në IP "Ardhmëria", Drejtor/e në IP "Gëzimi Ynë", Drejtor/e në IP "Fatosat", Drejtor/e në IP "Lulevera" 26.04.2023

 

                                                                                        Njoftim Plotësues - Konkursi Shëndetësi - Mjekë i Përgjithshëm 14.04.2023

 

                                                                                        Njoftim plotësues - Konkursi Shëndetësi 07.04.2023

 

                                                                                         Njoftim për intervistë - Mjekë i Përgjithshëm - Drejtoria e Shëndetësisë 07.04.2023

 

                                                                                          Njoftim për intervistë - Specialistë të Mjekësisë Familjare - Drejtoria e Shëndetësisë 07.04.2023

 

                                                                                          Njoftim për anulimin e pozitave për drejtor dhe zv. drejtor të IEAAP-ve të konkursit publik të datës 14.03.2023 - Drejtoria  e Arsimit 07.04.2023

 

                                                                                          Njoftim për intervistë - Drejtor/e në SHML "Eqrem Çabej", Drejtor/e në SHML "Ahmet Gashi" 07.04.2023

 

                                                                                        Njoftim për intervistë - Drejtor/e në SHML "Hoxhë Kadri Prishtina", Zv.Drejtor/e në SHML "Hoxhë Kadri Prishtina", Drejtor/e në SHML "7 Shtatori", Drejtor/e në SHML "Gjimnazi Matematik" 07.04.2023

 

                                                                                      Njoftim për intervistë - Teknik i Laboratorit - Drejtoria e Shëndetësisë 04.04.2023

 

                                                                                      Njoftim për intervistë - Stomatolog/e i/e Përgjithshëm - Drejtoria e Shëndetësisë 04.04.2023

 

                                                                                      Njoftim për intervistë - Infermier/e i/e Përgjithshëm - Drejtoria e Shëndetësisë 04.04.2023

 

                                                                                       Njoftim për intervistë - Asistent Stomatologjisë - Drejtoria e Shëndetësisë 04.04.2023

 

                                                                                       Njoftim për mbajtjen e testit me shkrim - Asistent i Stomatologjisë - Drejtoria e Shëndetësisë 29.03.2023

 

                                                                                       Njoftim për mbajtjen e testit me shkrim - Mjekë i Përgjithshëm - Drejtoria e Shëndetësisë 29.03.2023

 

                                                                                       Njoftim për mbajtjen e testit me shkrim - Stomatolog i Përgjithshëm - Drejtoria e Shëndetësisë 29.03.2023

 

                                                                                       Njoftim për mbajtjen e testit me shkrim - Teknik i Laboratorit - Drejtoria e Shëndetësisë 29.03.2023

 

                                                                                       Njoftim për mbajtjen e testit me shkrim - Specialistë i Mjekësisë Familjare - Drejtoria e Shëndetësisë 29.03.2023

 

                                                                                       Njoftim për mbajtjen e testit me shkrim - Infermier i Përgjithshëm - Drejtoria e Shëndetësisë 29.03.2023

 

                                                                                       Njoftim lidhur me rezultatin final të konkursit për drejtor të bordit në N.P.L Pallati i Rinisë Sh.A. 27.03.2023

 

                                                                                       Njoftim përfundimtar - Staf teknik - Drejtoria e Administratës 27.03.2023

 

                                                                                      Njoftim për anulimin e pozitës së konkursit publik të datës 13.03.2023 - Drejtor/e në SHML "Medreseja Alauddin" 27.03.2023

 

                                                                                     Njoftim për test me shkrim - Stomatolog/e i/e përgjithshëm 22.03.2023

 

                                                                                     Njoftim për test me shkrim - Infermier/e i/e përgjithshme 22.03.2023

 

                                                                                     Njoftim për test me shkrim - Asistent i Stomatologjisë 22.03.2023

 

                                                                                     Njoftim për test me shkrim - Teknik i Laboratorit 22.03.2023

 

                                                                                     Njoftim për test me shkrim - Mjekë/e i/e përgjithshëm 22.03.2023

 

                                                                                      Njoftim për test me shkrim - Specialist i mjekësisë i/e familjare 22.03.2023

 

                                                                                      Konkurs për plotësimin e vendeve të punës - IP - Drejtoria e Arsimit 14.03.2023    

 

                                                                                      Konkurs për plotësimin e vendeve të punës - SHML - Drejtoria e Arsimit 14.03.2023                                                                        

 

                                                                                      DKA rishpallë Konkurs për plotësimin e vendeve të punës - SHML 14.03.2023

 

                                                                                     Njoftim - Staf teknik - Drejtoria e Administratës 10.03.2023

 

                                                                                     Njoftim për anulim - Vozitës, Robalarës/s, Higjienistë/e 06.03.2023

 

                                                                                     Konkurs - Katër (4) anëtarë të Bordit të Drejtorëve të N.P.L. Pallati i Rinisië SH.A. në Prishtinë 27.02.2023

 

                                                                                     Kërkesë për punësim

 

                                                                                     Deklarata nën betim

 

                                                                                     Konkurs për plotësimin e pozitave për anëtar të Komitetit Komunal Veprues nga radhët e organizatave të shoqërisë civile dhe organizatave ndërkombëtare 27.02.2023

 

                                                                                    Njoftim për listën e ngushtë – Drejtoria e Administratës – Stafi Teknik – Komuna e Prishtinës 24.02.2023

 

                                                                                    Njoftim për Lista e Ngushtë - Drejtoria e Shëndetësisë - QKMF - Staf Teknik - 23.02.2023

 

                                                                                    Njoftim - Drejtorë të Bordit të NPL "Stacioni i Autobusëve" Sh.A 21.02.2023

 

                                                                                   Njoftim përfundimtar - Ekspert i jashtëm 20.02.2023

 

                                                                                   Njoftim - Ekspert i Jashtëm 10.02.2023

 

                                                                                  Shtyhet afati për shpalljen publike - Ekspert i jashtëm 31.01.2023

 

                                                                                  Shpallje publike - Ekspert i jashtëm 24.01.2023

 

                                                                                 Konkurs për zgjedhjen e 4 anëtarëve në Bordin e Drejtorëve të NPL "Stacioni i Autobusave" Sh.A Prishtinë 24.01.2023

 

                                                                                Njoftim - Anulim i konkursit publik për zgjedhjen e (4) anëtarë të Bordit të përhershëm të shpallur më 14.11.2022 të NPL "Stacioni i Autobusave" Sh.A Prishtinë 23.01.2023 

 

                                                                               Njoftim për anulim të konkursit - Drejtor i Teatrit të Qytetit të Prishtinës "Dodona" 13.01.2023

 

                                                                              Njoftim për anulimin e pozitave të konkursit për drejtorë të dt. 02.11.2022   28.12.2022

 

                                                                              Njoftim përfundimtar - Drejtor/e në SHML "Sami Frashëri" 28.12.2022

 

                                                                              Konkurs për zgjedhjen e 4 anëtarëve në Bordin e Drejtorëve të NPL "Sport Marketing" Sh.A Prishtinë 27.12.2022

 

                                                                              Konkurs për zgjedhjen e 4 anëtarëve në Bordin e Drejtorëve të NPL "Pallati i rinisë" Sh.A Prishtinë 21.12.2022

 

                                                                              Njoftim për anulimin e pozitave për drejtor dhe zëvendësdrejtorë të IEAAP-ve të konkursit publik të datës 18.11.2022  15.12.2022 

 

                                                                              Njoftim përfundimtar - Kryeshef Ekzekutiv të NPL "Pallati i rinisë” Sh.a, Prishtinë 09.12.2022

 

                                                                             Konkurs për zgjedhjen e 4 anëtarëve në Bordin e Drejtorëve të NPL "Prishtina Parking" Sh.A Prishtinë 25.11.2022

 

                                                                              Njoftimin për intervistë për Drejtor në SHML “Sami Frashëri” 22.11.2022

 

                                                                              Njoftim për anulim të konkursit - Drejtor i Qendrës Kulturore të fëmijëve, Drejtor i Teatrit të Qytetit të Prishtinës "Dodona" 18.11.2022

 

                                                                              Konkurs për pozita udhëheqëse në IEAA 18.11.2022

 

                                                                              Njoftim përfundimtar - Psikolog/e në IEAA 15.11.2022

 

                                                                              Konkurs - Drejtor i Qendrës Kulturore të fëmijëve, Drejtor i Teatrit të Qytetit të Prishtinës "Dodona" 15.11.2022

 

                                                                             Konkurs për zgjedhjen e 4 anëtarëve në Bordin e Drejtorëve të NPL "Stacioni i Autobusave" Sh.A Prishtinë 14.11.2022  

 

                                                                             Njoftim përfundimtar - Ekspert i jashtëm 11.11.2022 

 

                                                                             Njoftim për intervistë - Psikolog/e në IEAA 09.11.2022

 

                                                                             Njoftim - Ekspert i jashtëm 04.11.2022

 

                                                                             Konkurs për pozita udhëheqëse në IEAA 02.11.2022

 

                                                                             Udhëzues për kandidatët në pozita udhëheqëse të institucioneve edukativo-arsimore për fazën e intervistës 02.11.2022

 

                                                                             Dokument informues për vëzhguesit e Komisioneve përzgjedhëse për rekrutimin e pozitave udhëheqëse të institucioneve edukativo-arsimore 02.11.2022

 

                                                                             Njoftim për test me shkrim - Psikolog/e në IEAA 02.11.2022

 

                                                                             Konkurs - Kryeshef Ekzekutiv të NPL "Pallati i rinisë” Sh.a, Prishtinë 27.10.2022 

 

                                                                             Njoftim për rezultatin përfundimtar - Shtëpiak - Vozitës - Autolarës 27.10.2022

 

                                                                             Shpallje publike - Ekspert i jashtëm 20.10.2022

 

                                                                             Konkurs - Psikolog/e në IEAA 10.10.2022

 

                                                                            Konkurs - Kryeshef Ekzekutiv të NPL "Sport Marketing” Sh.a, Prishtinë 05.10.2022

 

                                                                            Aplikacioni - NPL "Sport Marketing” Sh.a, Prishtinë 05.10.2022

 

                                                                           Deklarata nën betim - NPL "Sport Marketing” Sh.a, Prishtinë 05.10.2022

 

                                                                          Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim - Shtëpiak - Vozitës - Autolarës 15.09.2022

 

                                                                          Konkurs - Kryeshef Ekzekutiv të NPL "Prishtina Parking” Sh.a, Prishtinë 13.09.2022

 

                                                                          Konkurs - Kryeshef Ekzekutiv të NPL "Stacioni i Autobusëve” sh.a, Prishtinë 02.09.2022

 

                                                                          Njoftim për afatin e parashtrimit të ankesës në afat 15 ditor - Drejtoria e Arsimit 18.08.2022

 

                                                                          Njoftim për anulimin e pozitave të konkursit publik të datës 14.07.2022 - Drejtoria e Arsimit 16.08.2022

 

                                                                          Njoftim - Rezultatet përfundimtare për Mësimdhënës/e për mësim klasor, Motër edukatore, Edukatore - Drejtoria e Arsimit 15.08.2022

 

                                                                           Njoftim - Rezultatet përfundimtare për lëndët profesionale - Drejtoria e Arsimit 15.08.2022

 

                                                                          Njoftim - Rezultatet përfundimtare për Lëndët shoqërore dhe natyrore - Drejtoria e Arsimit 15.08.2022

 

                                                                         Njoftim - Rezultatet përfundimtare për Lëndët gjuhësore - Drejtoria e Arsimit 15.08.2022

  

                                                                        Njoftim për intervistë për mësimdhënës për lëndët profesionale 08.08.2022

 

                                                                        Njoftim për intervistë për mësimdhënës për lëndët shoqërore dhe natyrore 08.08.2022

  

                                                                        Njoftim për intervistë për mësimdhënës për lëndët gjuhësore 08.08.2022

 

                                                                        Njoftim për intervistë për mësimdhënës për parafillor dhe fillor në IP dhe SHFMU 08.08.2022

 

                                                                        Njoftim shtesë për test me shkrim - Drejtoria e Arsimit 04.08.2022

 

                                                                        Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim për Lëndët profesionale - Drejtoria e Arsimit 02.08.2022

 

                                                                        Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim për Lëndët shoqërore dhe natyrore - Drejtoria e Arsimit 02.08.2022

 

                                                                       Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim për Lëndët gjuhësore - Drejtoria e Arsimit 02.08.2022 

 

                                                                      Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim - Mësimdhënës/e për mësim klasor, Motër edukatore, Edukatore - Drejtoria e Arsimit 02.08.2022

 

                                                                      Konkurs - Shtëpiak - Vozitës - Autolarës 25.07.2022

 

                                                                      Njoftim për rezultatet finale për konkursin për lëndët zgjedhore me afat të caktuar 18.07.2022

 

                                                                      Konkurs për Lëndët profesionale - Drejtoria e Arsimit 14.07.2022

 

                                                                     Konkurs për Lëndët shoqërore dhe natyrore - Drejtoria e Arsimit 14.07.2022

 

                                                                    Konkurs për Lëndët gjuhësore - Drejtoria e Arsimit 14.07.2022

 

                                                                    Konkurs për Motër edukatore, Edukatore, Mësimdhënës/e për mësim klasor - Drejtoria e Arsimit 14.07.2022

 

                                                                   Konkurs për plotësimin e vendeve të punës për lëndët zgjedhore me afat të caktuar 28.06.2022

 

                                                                   Lista përfundimtare - Asistent/e për fëmijë me nevoja të veçanta 26.04.2022

 

                                                                   Njoftim për intervistë- Asistent/e për fëmijë me nevoja të veçanta 20.04.2022

 

                                                                   Njoftim për test me shkrim - Asistent/e për fëmijë me nevoja të veçanta 12.04.2022

 

                                                                  Konkurs - Asistent/e për fëmijët me nevoja të veçanta arsimore - Drejtoria e Arsimit 21.03.2022

 

                                                                  Njoftim për anulimin e pozitave të konkursit të datës 15.11.2021 në NPL "Kuzhina Qendrore" 03.02.2022

 

                                                                 Njoftim për intervistë - NPL "Kuzhina Qendrore" Sh.A 30.12.2021

 

                                                                 Njoftim për anulim - Kryeshef Ekzekutiv - NPL "Stacioni i Autobusëve" 09.12.2021 

 

                                                                 Njoftim plotësues - NPL "Kuzhina Qendrore" SHA 08.12.2021 

 

                                                                 Njoftim 2 për test me shkrim - NPL "Kuzhina Qendrore" SHA 07.12.2021 

 

                                                                 Njoftim 1 për test me shkrim - NPL "Kuzhina Qendrore" SHA 07.12.2021

 

                                                                 Konkurs - Kryeshef Ekzekutiv - NPL "Kuzhina Qendrore" SHA

 

                                                                 Aplikacioni - NPL "Kuzhina Qendrore" SHA

 

                                                                 Deklarata nën betim

 

                                                                Konkurse - NPL "Kuzhina Qendrore" 05.11.2021

 

                                                                Njoftim përfundimtar - Drejtor të QKMF dhe QMU 02.09.2021

 

                                                                Njoftim shtesë - Drejtoria e Arsimit 01.09.2021

  

                                                               Njoftim shtesë - Drejtoria e Arsimit 01.09.2021

 

                                                               Njoftim për kandidatët e papranuar në lëndën e Biologjisë - Drejtoria e Arsimit 01.09.2021

 

                                                               Njoftimet për intervistë - Rishpallje IEAA 31.08.2021

 

                                                               Njoftimet për intervistë - IEAA 31.08.2021

 

                                                               Njoftimet përfundimtare - Drejtoria e Arsimit 31.08.2021

 

                                                              Njoftim për intervistë - Drejtor i QKMF - Drejtor i QMU - 27.08.2021

 

                                                               Njoftim për test me shkrim - Teknik/e laborant/e 26.08.2021

 

                                                              Njoftim për test me shkrim - Mjek/e i/e përgjithshme 26.08.2021

 

                                                              Njoftim për test me shkrim - Infermier/e i/e përgjithshme 26.08.2021 

 

                                                              Njoftim - Drejtor i QKMF - Drejtor i QMU - 25.08.2021

 

                                                              Njoftim shtesë - Drejtoria e arsimit 25.08.2021

 

                                                              Njoftim shtesë - Drejtoria e Arsimit 23.08.2021

 

                                                              Njoftim për intervistë - Mësimdhënës/e për Biologji - ShFMU - 23.08.2021

 

                                                              Njoftim për intervistë - Lëndët shoqërore dhe natyrore 20.08.2021

 

                                                              Njoftim për intervistë - Lëndët profesionale 20.08.2021

 

                                                             Njoftim për intervistë - Mësimdhënës/e për gjuhë shqipe në ShFMU, Mësimdhënës/e për gjuhë angleze në SHML/ShFMU, Mësimdhënës/e për gjuhë gjermane në ShFMU 20.08.2021

 

                                                             Njoftim për intervistë - Mësimdhënës/e për mësim klasor, Mësimdhënës/e për mësim klasor - paralelja në Gjuhën turke, Edukatore për IP/ShFMU, Motër edukatore në IP 19.08.2021

 

                                                              Njoftim shtesë - Drejtoria e Arsimit 16.08.2021

 

                                                              Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim për Mësimdhënës/e për Informatikë - ShML 16.08.2021

 

                                                              Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim për Lëndët profesionale - Drejtoria e Arsimit 13.08.2021

 

                                                             Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim për Lëndët shoqërore dhe natyrore - Drejtoria e Arsimit 13.08.2021

 

                                                            Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim për Lëndët gjuhësore - Drejtoria e Arsimit 13.08.2021 

 

                                                            Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim - Mësimdhënës/e për mësim klasor, Motër edukatore, Edukatore - Drejtoria e Arsimit 13.08.2021

 

                                                           Konkurs i brendshëm për plotësimin e vendeve të lira të punës - Drejtor i QKMF, Drejtor i QMU 09.08.2021

 

                                                           Konkurs - Mjek/e i/e përgjithshme, Infermier/e i/e përgjithshme, Teknik/e laborant 23.07.2021

 

                                                           Njoftim përfundimtar - Specialist/e i/e mjekësisë familjare, Specialist/e i/e radiologjisë, Specialist/e i/e biokimisë 21.07.2021

 

                                                           Njoftim plotësues për konkursin për mësimdhënës në IEEAP 19.07.2021

 

                                                           Konkurs për Motër edukatore, Edukatore, Mësimdhënës/e për mësim klasor - Drejtoria e Arsimit 16.07.2021

 

                                                           Konkurs për Lëndët gjuhësore - Drejtoria e Arsimit 16.07.2021

 

                                                           Konkurs për Lëndët profesionale - Drejtoria e Arsimit 16.07.2021

 

                                                           Konkurs për Lëndët shoqërore dhe natyrore - Drejtoria e Arsimit 16.07.2021

 

                                                           Njoftim për intervistë - Specialist/e i/e mjekësisë familjare, Specialist/e i/e radiologjisë, Specialist/e i/e biokimisë 13.07.2021

 

                                                          Njoftim përfundimtar - Drejtor dhe zv.drejtor për IEAA 14.07.2021

 

                                                           Njoftim për test me shkrim - Specialist/e i/e mjekësisë familjare, Specialist/e i/e radiologjisë, Specialist/e i/e biokimisë 13.07.2021

 

                                                          Njoftim përfundimtar - Asistent/e i/e stomatologjisë, Infermier/e e përgjithshme, Infermier, Mjek/e e Përgjithshme, Rrobalarëse, Teknik i Farmacisë, Teknik Laborant 09.07.2021

 

                                                          Njoftim përfundimtar -  Mësimdhënës/e mbështetëse - ShFMU - 02.07.2021

 

                                                          Njoftim përfundimtar -  Zyrtar/e administrativ - IP - 02.07.2021

 

                                                          Njoftim përfundimtar - Sekretar/e - ShML/ShFMU - 02.07.2021

 

                                                          Njoftim për intervistë me gojë - Asistent/e i/e stomatologjisë, Infermier/e e përgjithshme, Infermier, Mjek/e e Përgjithshme, Rrobalarëse, Teknik i Farmacisë, Teknik Laborant 29.06.2021

 

                                                            Njoftim për intervistë - Zyrtar/e administrativ - IP - 22.06.2021

 

                                                            Njoftim për intervistë - Mësimdhënës/e mbështetëse - ShFMU - 22.06.2021

 

                                                            Njoftim për intervistë - Sekretar/e - ShML/ShFMU - 22.06.2021

 

                                                            Njoftim përfundimtar - Aktor 22.06.2021

 

                                                           Njoftim për test me shkrim - Asistent/e i/e stomatologjisë, Infermier/e e përgjithshme, Infermier, Mjek/e e Përgjithshme, Rrobalarëse, Teknik i Farmacisë, Teknik Laborant 16.06.2021

 

                                                          Konkurs për Drejtor i shkollës së mesme të lartë (SHML), Drejtor i shkollës fillore të mesme të Ulët (SHFMU), Zëvendësdrejtor i shkollës fillore të mesme të Ulët 15.06.2021

 

                                                         Rishpallje - Konkurs për Drejtor i shkollës së mesme të lartë (SHML), Zëvendësdrejtor i shkollës së mesme të lartë, Drejtor i shkollës fillore të mesme të Ulët (SHFMU), Zëvendësdrejtor i shkollës fillore të mesme të Ulët, Drejtor i Institucionit Parashkollor 15.06.2021   

 

                                                          Njoftim për anulim të konkursit - Drejtor dhe Zëvendësdrejtor në IEEAP 14.06.2021

 

                                                          Konkurs - Specialist/e i/e mjekësisë familjare, Specialist/e i/e radiologjisë dhe Specialist/e i biokimisë 10.06.2021

 

                                                         Njoftim për anulim të konkursit - Specialist i radiologjisë, Specialist i mjekësisë familjare dhe Specialist i biokimisë 10.06.2021

 

                                                        Njoftim për test me shkrim - DKA - 09.06.2021

 

                                                        Lista e ngushtë për audicione - Aktor - Teatri Dodona 04.06.2021

 

                                                        Lista e kandidatëve të ftuar për Intervistë për drejtor në Institucione parashkollore dhe zv.drejtor 02.06.2021

 

                                                       Njoftim - Lista e kanditatëve të ftuar për Intervistë për drejtor dhe zv. drejtor shkolle 18.05.2021

 

                                                       Konkurs - Qendra Kryesore e Mjekësisë familjare dhe Qendra e Mjekësisë Urgjente - 11.05.2021

 

                                                       Konkurs për staf administrativ dhe mësimdhënës/e mbështetëse në IEAA 30.04.2021  

 

                                                       Njoftim përfundimtar - Zëvendësdrejtor i QKMF-së - 28.04.2021

 

                                                       Konkurs - Aktor, Drejtoria e Kulturës 22.04.2021

 

                                                      Konkurs - Drejtor i shkollës së mesme të lartë (SHML), Zëvendësdrejtor i shkollës së mesme të lartë, Drejtor i shkollës fillore të mesme të ulët (SHFMU), Zëvendësdrejtor i shkollës fillore të mesme të ulët, Drejtor i Institucionit Parashkollor 02.04.2021

 

                                                      Formulari i aplikimit - DKA

 

                                                      Konkurs - Zëvendës drejtor i Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare në Prishtinë 01.04.2021

 

                                                      Njoftim përfundimtar - QKMF 02.02.2021

 

                                                      Njoftim për intervistë - Specialist i mjekësisë familjare / Specialist i radiologjisë - QKMF 22.01.2021

 

                                                      Njoftim për anulim - Udhëheqës i Sektorit për pronë 18.01.2021

 

                                                      Njoftim për test me shkrim - Specialist/e i/e radiologjisë 15.01.2021

 

                                                     Njoftim për test me shkrim - Specialist/e i/e mjekësisë familjare 15.01.2021      

 

                                                      Anulim konkursi - NPL "Prishtina Parking" 11.01.2021

 

                                                      Konkurse - NPL "Prishtina Parking" 01.12.2020

 

                                                      Deklarata nën betim

 

                                                      Kriteret për aplikim dhe lista kontrolluese për dokumentacion

 

                                                     Aplikacioni për punësim      

 

                                                     Konkurs për plotësimin e vendeve të lira të punës - QKMF 27.11.2020

 

                                                     Njoftim për rezultatet e konkursit - QKMF 20.11.2020   

 

                                                     Njoftim për rezultatet e konkursit - QKMF 18.11.2020

 

                                                    Njoftim - Rezultatet e testit me shkrim dhe orari i intervistave - Mjek i/e përgjithshme - QKMF 27.10.2020

 

                                                     Njoftim - Rezultatet e testit me shkrim dhe orari i intervistave - Vozitës - QKMF 27.10.2020  

 

                                                     Njoftim - Rezultatet e testit me shkrim dhe orari i intervistave - Teknik i radiologjisë - QKMF 27.10.2020      

 

                                                     Njoftim - Rezultatet e testit me shkrim dhe orari i intervistave - Stomatolog i përgjithshëm - QKMF 27.10.2020

 

                                                     Njoftim - Rezultatet e testit me shkrim dhe orari i intervistave - Rrobalarës/e - QKMF 27.10.2020

 

                                                     Njoftim - Rezultatet e testit me shkrim dhe orari i intervistave - Infermier/e i/e përgjithshme - QKMF 27.10.2020

 

                                                      Njoftim - Rezultatet e testit me shkrim dhe orari i intervistave - Higjenist/e - QKMF 27.10.2020

 

                                                     Njoftim - Rezultatet e testit me shkrim dhe orari i intervistave - Asistent i/e stomalogjisë - QKMF 27.10.2020

 

                                                    Njoftim - Rezultatet e testit me shkrim dhe orari i intervistave- Asistent i administratës për bashkëpagesa - QKMF 27.10.2020

 

                                                    Njoftim për anulim të pozitave Specialist i radiologjisë, Specialist i mjekësisë familjare - QKMF 15.10.2020

 

                                                    Njoftim për test me shkrim - Vozitës/e - QKMF 15.10.2020          

 

                                                     Njoftim për test me shkrim - Infermier/e i/e përgjithshme - QKMF 15.10.2020

 

                                                     Njoftim për test me shkrim - Higjenist/e - QKMF 15.10.2020

 

                                                     Njoftim për test me shkrim - Teknik i radiologjisë - QKMF 15.10.2020                               

 

                                                     Njoftim për test me shkrim - Stomatolog i përgjithshëm - QKMF 15.10.2020

 

                                                     Njoftim për test me shkrim - Rrobalarës/e - QKMF 15.10.2020

 

                                                    Njoftim për test me shkrim - Mjek i/e përgjithshme - QKMF 15.10.2020

 

                                                    Njoftim për test me shkrim - Asistent i/e stomalogjisë - QKMF 15.10.2020

 

                                                    Njoftim për test me shkrim - Asistent i administratës për bashkëpagesa - QKMF 15.10.2020

 

                                                    Njoftim përfundimtar - Zyrtar për çështje pronësore 13.10.2020

 

                                                    Njoftim përfundimtar - Zyrtar i të hyrave financiare 13.10.2020

 

                                                    Njoftim përfundimtar - Zyrtar i pasurisë 13.10.2020

 

                                                    Njoftim përfundimtar - Zyrtar i bujqësisë 01.10.2020

 

                                                    Njoftim përfundimtar - Zyrtar për prodhimtari 01.10.2020

 

                                                    Njoftim përfundimtar - Zyrtar për shëndetësi 01.10.2020

 

                                                   Njoftim përfundimtar - Asistent administrativ 3, Drejtoria e Inspekcionit 01.10.2020

 

                                                   Vendim - Emërohen anëtarët e bordit të drejtorëve të NPL "Kuzhina Qendrore" Sh.A

 

                                                  Konkurs - Qendra kryesore e mjekësisë familjare 10.09.2020

 

                                                 Njoftim - Rezultatet përfundimtare për Mësimdhënës/e për mësim klasor, Motër edukatore, Edukatore - Drejtoria e Arsimit 02.09.2020

 

                                                 Njoftim - Rezultatet përfundimtare për Lëndët gjuhësore - Drejtoria e Arsimit 02.09.2020

 

                                                  Njoftim - Rezultatet përfundimtare për Lëndët shoqërore dhe natyrore - Drejtoria e Arsimit 02.09.2020

 

                                                  Njoftim - Rezultatet përfundimtare për lëndët profesionale - Drejtoria e Arsimit 02.09.2020

 

                                                  Njoftim plotësues për intervistë - Drejtoria e Arsimit 24.08.2020

 

                                                  Njoftim - Rezultatet e testit me shkrim dhe orari i intervistave- Mësimdhënës/e për mësim klasor, Motër edukatore, Edukatore - Drejtoria e Arsimit 20.08.2020 

 

                                                 Njoftim - Rezultatet e testit me shkrim dhe orari i intervistave për Lëndët shoqërore dhe natyrore - Drejtoria e Arsimit 20.08.2020

 

                                                 Njoftim - Rezultatet e testit me shkrim dhe orari i intervistave për Lëndët gjuhësore - Drejtoria e Arsimit 20.08.2020

 

                                                 Njoftim - Rezultatet e testit me shkrim dhe orari i intervistave - Mësimdhënës për lëndët profesionale 20.08.2020 

 

                                                 Njoftim për test me shkrim - Udhëheqës i Sektorit të Pronës 18.08.2020

 

                                                 Njoftim plotësues - Zyrtar i të hyrave financiare 13.08.2020

 

                                                 Njoftim për test me shkrim - Zyrtar për shëndetësi 12.08.2020

 

                                                Njoftim për test me shkrim - Zyrtar i të hyrave financiare 12.08.2020

 

                                                Njoftim plotësues - Drejtoria e Arsimit 11.08.2020

 

                                                Njoftim për plotësimin e konkursit të datës 03.07.2020 10.08.2020

 

                                               Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim - Mësimdhënës/e për mësim klasor, Motër edukatore, Edukatore - Drejtoria e Arsimit 10.08.2020

 

                                               Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim për Lëndët gjuhësore - Drejtoria e Arsimit 10.08.2020 

 

                                               Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim për Lëndët shoqërore dhe natyrore - Drejtoria e Arsimit 10.08.2020

 

                                              Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim për Lëndët profesionale - Drejtoria e Arsimit 10.08.2020

 

                                             Njoftimet përfundimtare të konkurseve të NPL "Prishtina Parking" 07.08.2020

 

                                             Konkurs për zgjedhjen e 4 anëtarëve në Bordin e Drejtorëve të NPL “Kuzhina Qendrore” Sh. A. Prishtinë 04.08.2020

 

                                             Njoftim për test me shkrim - Zyrtar për Logjistikë - NPL "Prishtina Parking" 14.07.2020

 

                                             Njoftim për test me shkrim - Shofer - NPL "Prishtina Parking" 14.07.2020

 

                                            Njoftim për test me shkrim - Recepcionis/e - NPL "Prishtina Parking" 14.07.2020

 

                                            Njoftim për test me shkrim - Menaxher/e i/e burimeve Njerëzore - NPL "Prishtina Parking" 14.07.2020

 

                                            Njoftim për test me shkrim - Zyrtar/e për Zhvillimin e Biznesit - NPL "Prishtina Parking" 14.07.2020

 

                                            Njoftim për test me shkrim - Zyrtar/e për Trajnime dhe Avancime - NPL "Prishtina Parking" 14.07.2020

 

                                            Njoftim për test me shkrim - Zyrtar për Kontabilitet - NPL "Prishtina Parking" 14.07.2020

 

                                            Njoftim për test me shkrim - Zyrtar për Financa - NPL "Prishtina Parking" 14.07.2020

 

                                           Njoftim për test me shkrim - Zyrtar/e për Resurse Njerëzore - NPL "Prishtina Parking" 14.07.2020

 

                                           Njoftim për test me shkrim - Zyrtar Ligjor - NPL "Prishtina Parking" 14.07.2020

 

                                           Njoftim për test me shkrim - Punëtor teknik - NPL "Prishtina Parking" 14.07.2020

 

                                           Njoftim për test me shkrim - Inkasant/e - NPL "Prishtina Parking" 14.07.2020

 

                                           Njoftim për test me shkrim - Dispeçer - NPL "Prishtina Parking" 14.07.2020

 

                                           Njoftim për test me shkrim - Asistent/e i/e Kabinetit të KE - NPL "Prishtina Parking" 14.07.2020

 

                                           Njoftim për test me shkrim - Arkëtare - NPL "Prishtina Parking" 14.07.2020

 

                                           Njoftim përfundimtar - Zyrtar për sport 14.07.2020

 

                                           Njoftim përfundimtar - Zyrtar për rini 09.07.2020

 

                                           Njoftim për anulim të konkursit - Asistent administrativ 4, Drejtoria e Urbanizmit 09.07.2020

 

                                          Njoftim për plotësimin e konkursit të datës 03.07.2020 08.07.2020

 

                                          Njoftim për përmirësimin e konkursit të datës 03.07.2020 06.07.2020

 

                                          Formulari i aplikimit për mësimdhënës

 

                                         Konkurs për Lëndët shoqërore dhe natyrore - Drejtoria e Arsimit 03.07.2020

 

                                         Konkurs për Lëndët profesionale - Drejtoria e Arsimit 03.07.2020

 

                                         Konkurs për Lëndët gjuhësore - Drejtoria e Arsimit 03.07.2020

 

                                         Konkurs për Motër edukatore, Edukatore, Mësimdhënës/e për mësim klasor - Drejtoria e Arsimit 03.07.2020

 

                                         Konkurs për avancim brenda institucionit për plotësimin e pozitës së lirë - Udhëheqës i Sektorit për pronë 02.07.2020

 

                                         Konkurs - Zyrtar për çështje pronësore, Zyrtar i të hyrave financiare, Zyrtar i pasurisë, Zyrtar për bujqësi, Zyrtar për prodhimtari bimore, Zyrtar për shëndetësi, Asistent administrativ 3 02.07.2020

 

                                         Kriteret për aplikim dhe lista kontrolluese për dokumentacion

 

                                         Deklarata nën betim

 

                                         Aplikacioni për punësim

 

                                           Konkurs - Këshilltar/e i Përgjithshëm/Sekretar/e i Ndërmarrjes, Zyrtar/e Kryesor/e Financiar/e (ZKF) dhe i Thesarit, Zyrtar/e për Auditim - NPL "Prishtina Parking" 19.06.2020 

 

                                          Konkurs - Shef/e i/e Kabinetit, Zyrtar/e për zhvillim të biznesit, Shofer/e, Zyrtar/e për Financa, Menaxher/e për Resurse Njerëzore, Zyrtar/e Kontabiliteti, Arkëtar/e, Dispeçer/e, Asistent/e e Kabinetit të KE-së, Zyrtar/e për Resurse Njerëzore, Zyrtar/e Ligjor/e, Zyrtar/e për Trajnime dhe Avancime, Zyrtar/e për Logjistikë, Recepsionist/e, Inkasant/e, Punëtor/e Teknik/e - NPL "Prishtina Parking" 19.06.2020

 

                                          Konkurs - Kryeshef Ekzekutiv të Ndërmarrjes Publike Lokale "Prishtina Parking" SH.A, Prishtinë 11.03.2020

 

                                          Kriteret për aplikim dhe lista kontrolluese për dokumentacion - Ndërmarrja Publike Lokale "Prishtina Parking" SH.A, Prishtinë 11.03.2020

 

                                          Deklarata nën betim - Ndërmarrja Publike Lokale "Prishtina Parking" SH.A, Prishtinë 11.03.2020

 

                                          Njoftim për test me shkrim - Asistent Administrativ 4, Drejtoria e Urbanizmit 06.03.2020

 

                                          Njoftim për test me shkrim - Zyrtar për sport 06.03.2020

 

                                          Njoftim për test me shkrim - Zyrtar për rini 06.03.2020

 

                                          Njoftim përfundimtar - Zyrtar për shërbime sociale 27.02.2020

 

                                          Shpallje publike - Bashkëpunëtor administrativ në Drejtorinë e Administratës 25.02.2020

 

                                          Njoftim përfundimtar - Udhëheqës/e në IP "Cicërrimat" 21.02.2020

 

                                          Njoftim përfundimtar - Shtëpiak në IP "Cicërrimat" 21.02.2020

 

                                          Njoftim përfundimtar - Punëtor/e teknik/e në IP "Cicërrimat" 21.02.2020

 

                                          Njoftim përfundimtar - Motër Edukatore në IP "Cicërrimat" 21.02.2020

 

                                          Njoftim përfundimtar - Edukatore në IP "Cicërrimat" 21.02.2020

 

                                          Njoftim përfundimtar - Asistente Administrative në IP "Cicërrimat" 21.02.2020

 

                                          Njoftim përfundimtar - Ndihmës Kuzhinier/e në IP "Cicërrimat" 21.02.2020

 

                                          Lista e fëmijëve të pranuar në kopshtin "Cicërrimat" - Kalabri 20.02.2020  

 

                                         Konkurs - Bashkëpunëtor administrativ në Qendrën sociale kulturore për të moshuar, Bashkëpunëtor - asistent në Qendrën sociale kulturore për të moshuar  07.02.2020

 

                                         Konkurs - Zyrtar për sport, Zyrtar për rini, Asistent/e Administrativ 4 04.02.2020

 

                                         Anulim i konkursit - Asistent administrativ 4, Zyrtar për rini dhe Zyrtar për sport 30.01.2020

 

                                        Konkurs për Kryeshef Ekzekutiv të Ndërmarrjes Publike Lokale "Prishtina Parking" Sh.A, Prishtinë 27.01.2020

 

                                        Kriteret për aplikim dhe lista kontrolluese për dokumentacion - NPL "Prishtina Parking" Sh.A 27.01.2020

 

                                        Deklarata nën betim - NPL "Prishtina Parking" Sh.A 27.01.2020

 

                                       Njoftim për intervistë - Asistent/e Administrativ/e - IP "Cicërrimat" 25.01.2020

 

                                        Njoftim për intervistë - Motër-edukatore - IP "Cicërrimat" 25.01.2020

 

                                         Njoftim për intervistë - Udhëheqës/e - IP "Cicërrimat" 25.01.2020

 

                                         Njoftim për intervistë - Shtëpiak - IP "Cicërrimat" 25.01.2020

 

                                         Njoftim për intervistë - Ndihmës kuzhiniere - IP "Cicërrimat" 25.01.2020

 

                                         Njoftim për intervistë - Edukatore - IP "Cicërrimat" 25.01.2020

 

                                         Njoftim për intervistë - Punëtor/e teknik - IP "Cicërrimat" 25.01.2020 

 

                                         Konkurs - Zyrtar për Auditim të Brendshëm - Stacioni i Autobusëve 14.01.2020   

 

                                        Anulim i konkursit - Zyrtar për Auditim të Brendshëm - Stacioni i Autobusëve 14.01.2020

 

                                        Njoftim përfundimtar - Zyrtar për promovimin e turizmit 13.01.2020

 

                                        Njoftim përfundimtar - Zyrtar për kulturë 13.01.2020

 

                                        Fletëregjistrimi - Institucioni Parashkollor "Cicërrimat" 09.01.2020

 

                                         Konkurs për regjistrimin e fëmijëve në Kopshtin Institucionin "Cicërrimat" 09.01.2020

 

                                         Njoftim përfundimtar - Zyrtar për evidentimin e pronës së paluajtshme, Zyrtar për shpenzime, Zyrtar për tatim në pronë - Drejtoria e Financave 27.12.2019  

 

                                          Konkurs - Institucioni parashkollor "CICËRIMAT" 20.12.2019 

 

                                          Formulari i aplikimit

 

                                          Njoftim përfundimtar - Sekretar Korporativ - NPL "Stacioni i Autobusëve" 29.11.2019

 

                                           Njoftim për test me shkrim - Zyrtar për shërbime sociale 22.11.2019

 

                                           Njoftim përfundimtar - Zyrtar të gjendjes civile 20.11.2019

 

                                           Njoftim përfundimtar - Udhëheqës i Sektorit për Zhvillim të Qëndrueshëm – Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Zhvillim të Qëndrueshëm 19.11.2019

 

                                           Njoftim përfundimtar - Udhëheqës i Sektorit për Kulturë – Drejtoria e Kulturës 19.11.2019

 

                                           Njoftim përfundimtar - Udhëheqës i Sektorit të Sportit – Drejtoria e Sportit 19.11.2019

 

                                           Njoftim për test me shkrim - Zyrtar për tatin në pronë 18.11.2019

 

                                           Njoftim për test me shkrim - Zyrtar për shpenzime 18.11.2019

 

                                           Njoftim për test me shkrim - Zyrtar për evidentimin e pronës së paluajtshme 18.11.2019

 

                                           Njoftim për test me shkrim - Asistent administrativ 4 18.11.2019 

 

                                           Konkurs për Kryeshef Ekzekutiv të Ndërmarrjes Publike Lokale "Prishtina Parking" Sh.A, Prishtinë 15.11.2019

 

                                           Kriteret për aplikim dhe lista kontrolluese për dokumentacion - NPL "Prishtina Parking" Sh.A

 

                                          Deklarata nën betim - NPL "Prishtina Parking" Sh.A

 

                                         Njoftim për test me shkrim - Zyrtar për promovimin e turizmit 06.11.2019

 

                                         Njoftim për test me shkrim - Zyrtar për sport 06.11.2019

 

                                         Njoftim për test me shkrim - Zyrtar për rini 06.11.2019

 

                                          Njoftim për test me shkrim - Zyrtar për kulturë 06.11.2019

 

                                          Njoftim - Bashkëpunëtor administrativ në Drejtorinë e Shërbimeve Publike për Mbrojtje dhe Shpëtim 01.11.2019

 

                                          Njoftim për test me shkrim - Udhëheqës i Sektorit për Zhvillim të Qëndrueshëm – Drejtoria e Planifikimit Strategjik 28.10.2019

 

                                          Njoftim për test me shkrim - Udhëheqës i Sektorit të Sportit – Drejtoria e Sportit 28.10.2019

 

                                          Njoftim për test me shkrim - Udhëheqës i Sektorit për Kulturë – Drejtoria e Kulturës 28.10.2019

 

                                          Njoftim për test me shkrim - Zyrtar i Gjendjes Civile - Drejtoria e Administratës 25.10.2019

 

                                          Njoftim përfundimtar - Punëtor/e teknik/e në IP "Ketrushët" 23.10.2019

 

                                          Njoftim përfundimtar - Motër Edukatore në IP "Ketrushët" 23.10.2019

 

                                          Njoftim përfundimtar - Edukatore në IP "Ketrushët" 23.10.2019

 

                                          Njoftim përfundimtar - Asistente Administrative në IP "Ketrushët" 23.10.2019

 

                                         Njoftim përfundimtar - Ndihmës Kuzhinier/e në IP "Ketrushët" 23.10.2019

 

                                         Njoftim përfundimtar - Shtëpiak në IP "Ketrushët" 23.10.2019

 

                                         Konkurs për plotësimin e vendeve të lira për fëmijë - I.P "Ketrushët" 21.10.2019    

 

                                         Njoftim përfundimtar - Udhëheqës/e IP "Ketrushët" 09.10.2019

 

                                         Njoftim për intervistë - Shtëpiak në IP "Ketrushët" 04.10.2019

 

                                         Njoftim për intervistë - Punëtor teknik në IP "Ketrushët" 04.10.2019

 

                                        Njoftim për intervistë - Ndihmës kizhiniere në IP "Ketrushët" 04.10.2019

 

                                        Njoftim për intervistë - Motër Edukatore në IP "Ketrushët" 04.10.2019

 

                                       Njoftim për intervistë - Edukatore në IP "Ketrushët" 03.10.2019

 

                                       Lista e fëmijëve të pranuar në kopshtin "Ketrushët" - Tophane 02.10.2019     

 

                                       Njoftim për intervistë - Udhëheqës/e - I.P "Ketrushët" 01.10.2019

 

                                       Njoftim për intervistë - Asistent/e Administrativ/e - I.P "Ketrushët" 01.10.2019

 

                                       Njoftim përfundimtar për pozitën - Zyrtar i lartë për kadastër dhe gjeodezi 01.10.2019

 

                                       Konkurs - Zyrtar për shërbime sociale 01.10.2019  

 

                                       Njoftim për anulim - Zyrtar për mirëqenie sociale 30.09.2019

 

                                       Konkurs - Sekretar/Këshilltar i Përgjithshëm  - N.P.L "Stacioni i Autobusëve" SH.A 26.09.2019

 

                                      Konkurs për avancim brenda institucionet - Udhëheqës i Sektorit për kulturë, Udhëheqës i Sektorit për zhvillim të qëndrueshëm, Udhëheqës i Sektorit për sport 17.09.2019

 

                                     Konkurs - Zyrtar i gjendjes civile, Asistent administrativ 4, Zyrtar për evidentimin e pronës së paluajtshme, Zyrtar për tatim në pronë, Zyrtar për shpenzime, Zyrtar për kulturë, Zyrtar për rini, Zyrtar për promovimin e turizmit, Zyrtar për sport 17.09.2019

 

                                    Njoftim përfundimtar - Zyrtar i lartë i Burimeve Njerëzore (Personelit) 13.09.2019

 

                                    Njoftim për anulimin e pozitave të konkursit të datës 12.07.2019   13.09.2019 

 

                                    Konkurs - Institucioni parashkollor "KETRUSHËT" 11.09.2019 

   

                                    Njoftim përfundimtar - Zyrtar për shëndetësi 05.09.2019

 

                                    Njoftim përfundimtar - Zyrtar për zhvillim 05.09.2019

 

                                    Njoftim përfundimtar - Mësimdhënës për Matematikë 05.09.2019

 

                                    Njoftim përfundimtar - mësimdhënës për sociologji, histori, gjeografi, kimi dhe edukatë qytetare 04.09.2019

 

                                    Njoftim - Rezultatet përfundimtare për lëndët profesionale 04.09.2019 

 

                                    Njoftim - Rezultatet përfundimtare për Edukatore dhe Motër edukatore 04.09.2019   

 

                                    Njoftim përfundimtar -  Mësimdhënës/e për gjuhë shqipe, gjuhë angleze, gjuhë gjermane dhe gjuhë turke 30.08.2019    

 

                                   Njoftim përfundimtar - Mësimdhënës/e për mësim klasor - Drejtoria e arsimit 30.08.2019

 

                                  Shpallje publike për plotësimin e pozitës për kryerjen e shërbimeve të veçanta – Bashkëkpunëtor për ndërtimtari dhe arkitekturë në Drejtorinë e Investimeve Kapitale 29.08.2019

  

                                  Shpallje publike për plotësimin e pozitës për kryerjen e shërbimeve të veçanta - Bashkpunëtor administrativ në Drejtorinë e Shërbimeve Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim 27.08.2019

 

                                    Njoftim për intervistë - Mësimdhënës/e për Informatikë, Piano, Kitare, Violine, Mësimdhënës nga fusha elektroteknikes, Farmaci, Edukate fizike, Edukate muzikore, Art figurativ, Mësimdhënës nga fusha Ekonomisë, Psikologji 26.08.2019

 

                                    Njoftim plotësues - Drejtoria e Arsimit 23.08.2019

 

                                   Njoftim përfundimtar - Zyrtar kryesor të Financave dhe Thesarit (ZKFTH) - Stacioni i Autobusëve 23.08.2019

 

                                  Njoftim për intervistë - Mësimdhënës/e për Sociologji, Edukatë qytetare, Histori, Gjeografi, Biologji, Kimi, Matematikë 21.08.2019

 

                                  Njoftim për intervistë - Mësimdhënës/e për gjuhë shqipe, gjuhë angleze, gjuhë gjermane dhe gjuhë turke 20.08.2019   

 

                                   Njoftim për intervistë -  Motër Edukatore - Drejtoria e Arsimit 20.08.2019

 

                                   Njoftim për intervistë -  Edukatore - Drejtoria e Arsimit 20.08.2019

 

                                   Njoftim për test me shkrim - Zyrtar i lartë i Burimeve Njerëzore (Personelit) 20.08.2019

 

                                  Njoftim për test me shkrim - Zyrtar për shërbime sociale 20.08.2019

 

                                   Njoftim për test me shkrim - Zyrtar i lartë për kadastër dhe gjeodezi 19.08.2019

 

                                   Njoftim për intervistë - Mësimdhënës/e për mësim klasor - Drejtoria e arsimit 16.08.2019

   

                                   Konkurs - Zyrtar për Auditim të Brendshëm - Stacioni i Autobusëve 16.08.2019    

 

                                   Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim - Zyrtar për Shëndetësi - Drejtoria e Shëndetësisë 15.08.2019

     

                                  Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim - Zyrtar për zhvillim - Drejtoria për Planifikim Strategjik dhe Zhvillim të Qëndrueshëm 15.08.2019

 

                                  Njoftim plotësues - Drejtoria e Arsimit 09.08.2019

 

                                  Njoftim plotësues - Drejtoria e Arsimit 09.08.2019

 

                                  Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim për Lëndët shoqërore dhe natyrore - Drejtoria e Arsimit 07.08.2019

 

                                  Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim për Lëndët gjuhësore - Drejtoria e Arsimit 07.08.2019

 

                                  Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim për Lëndët profesionale - Drejtoria e Arsimit 07.08.2019

 

                                  Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim - Mësimdhënës/e për mësim klasor, Motër edukatore, Edukatore - Drejtoria e Arsimit 06.08.2019

 

                                  Vazhdim i afatit për shpalljen publike - Drejtoria e Urbanizmit 30.07.2019

 

                                  Njoftim përfundimtar - Bashkëpunëtor administrativ në Qendrën sociale kulturore për të moshuar 22.07.2019

 

                                  Njoftim përfundimtar - Asistent në Qendrën sociale kulturore për të moshuar 22.07.2019

 

                                  Shpallje publike për plotësimin e pozitave për kryerjen e shërbimeve të veçanta - Drejtoria e Urbanizmit 19.07.2019  

 

                                  Njoftim përfundimtar - Zyrtar për shërbim me qytetar 18.07.2019

 

                                  Njoftim përfundimtar - Inspektor i shërbimeve publike 16.07.2019 

 

                                  Njoftim përfundimtar - Bashkëpunëtor për buxhet në Drejtorinë e Financave 16.07.2019    

 

                                  Njoftim për përmirësimin e konkursit të datës 12.07.2019 - Drejtoria e Arsimit - 15.07.2019

 

                                  Formulari i aplikimit për mësimdhënës

 

                                  Konkurs për Motër edukatore, Edukatore, Edukatore për parafillor, Mësimdhënës/e për mësim klasor - Drejtoria e Arsimit 12.07.2019

 

                                  Konkurs për Lëndët profesionale - Drejtoria e Arsimit 12.07.2019

 

                                  Konkurs për Lëndët shoqërore dhe natyrore - Drejtoria e Arsimit 12.07.2019

 

                                 Konkurs për Lëndët gjuhësore - Drejtoria e Arsimit 12.07.2019

 

                                 Ftesë për Ankand Publik - NPL “Stacioni i Autobusëve” 11.07.2019

 

                                 Konkurs - Zyrtar për Auditim të Brendshëm - N.P.L "Stacioni i Autobusëve" 11.07.2019

 

                                 Konkurs - Zyrtar i lartë i Burimeve Njerëzore, Zyrtar i lartë për kadastër dhe gjeodezi, Zyrtar për zhvillim, Zyrtar për shëndetsi, Zyrtar për shërbime sociale 11.07.2019

 

                                 Shpallje publike - Bashkëpunëtor administrativ & Bashkëpunëtor asistent në Qendrën sociale kulturore për të moshuar 02.07.2019

             

 
                                Shpallje per poziten - Bashkpunëtor për buxhet

 

                                Njoftim përfundimtar - Bashkëpunëtor për sport në Drejtorinë e Sportit 21.06.2019

 

                                Njoftim përfundimtar - Bashkëpunëtor administrativ në Drejtorinë e Administratës 18.06.2019

 

                                Konkurs për Zyrtar Kryesor Financiar dhe i Thesarit - Stacioni i Autobusëve Sh.A 03.06.2019                     

 

                                Konkurs për Sekretar/Këshilltar i Përgjithshëm - Stacioni i Autobusëve Sh.A 03.06.2019

 

                                Njoftim përfundimtar - Zyrtar i lartë për makineri, Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave 29.05.2019

 

                                Njoftim përfundimtar - Zyrtar i lartë për energjetikë, Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave 29.05.2019

 

                                Konkurs për zgjedhjen e 3 anëtarëve në Bordin e Drejtorëve të NPL "Prishtina Parking" Sh. A. Prishtinë 28.05.2019

 

                                Shpallje publike - Bashkëpunëtor për sport 28.05.2019

 

                                Njoftim për test me shkrim - Zyrtar për shërbim me qytetar - Drejtoria e Administratës 23.05.2019

 

                                Njoftim për listën përfundimtare - Asistent Administrativ 3 - Drejtoria e Pronës 23.05.2019

 

                               Shpallje publike - Bashkëpunëtor administrativ në Drejtorinë e Administratës 21.05.2019 

 

                                Njoftim për listën përfundimtare - Asistent Administrativ 3 - Drejtoria e Inspekcionit 21.05.2019

 

                                Njoftim për listën përfundimtare - Zyrtar i të hyrave financiare - Drejtoria e Shërbimeve Publike 16.05.2019 

 

                                Njoftim për test me shkrim - Zyrtar i lartë i energjetikës - Drejtoria e Investimeve Kapitale 14.05.2019

 

                                Njoftim për test me shkrim - Zyrtar i lartë i makinerisë - Drejtoria e Investimeve Kapitale 14.05.2019

 

                                Njoftim për listën përfundimtare - Asistent Administrativ 3 - Drejtoria e Shërbimeve Publike 14.05.2019

 

                                Njoftim për listen e ngushtë për test me shkrim - Asistent Administrativ 3 - Drejtoria e Pronës 07.05.2019  

 

                                Njoftim për test me shkrim - Inspektor i Shërbimeve Publike - Drejtoria e Inspekcionit 24.04.2019

 

                                Njoftim për test me shkrim - Zyrtar i të hyrave financiare - Drejtoria e Shërbimeve Publike 24.04.2019

 

                                Njoftim për test me shkrim - Asistent Administrativ - Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim 23.04.2019  

 

                                Njoftim për rezultatin përfundimtar - Udhëheqës i Sektorit të rendit komunal 18.04.2019     

 

                                Njoftim për rezultatin përfundimtar - Udhëheqës i Sektorit për pronësi, shpronësim dhe këmbime 18.04.2019

 

                                Njoftim për listën përfundimtare për pozitën - Doktor të Mjekësisë - QKMF 17.04.2019

 

                                Njoftim për listën për test me shkrim - Asistent Administrativ në Drejtorinë e Inspekcionit 15.04.2019          

 

                                Njoftimi përfundimtar për Bashkëpunëtor administrativ në Drejtorinë e Shëndetësisë 15.04.2019

 

                               Njoftimi përfundimtar për Bashkëpunëtor administrativ në Drejtorinë e Kadastrit 15.04.2019

 

                               Njoftimi përfundimtar për Bashkëpunëtor administrativ në Drejtorinë e Arsimit 15.04.2019

 

                               Njoftim për rezultatet e ritestimit me shkrim për poziten Doktor të Mjekësisë - QKMF 05.04.2019

 

                               Njoftim për rezultatin përfundimtar - Sekretar i ndërmarrjes - NPL "Hortikultura" 03.04.2019 

 

                              Njoftim për rezultatin përfundimtar - Auditor i brendshëm - NPL "Hortikultura" 03.04.2019 

 

                             Njoftim shtesë për listën e ngushtë për test me shkrim për pozitën Udhëheqës i Sektorit për pronësi, shpronësim dhe këmbime 03.04.2019

 

 

                            Njoftim shtesë për listën e ngushtë për test me shkrim për pozitën Udhëheqës i Sektorit të rendit komunal 03.04.2019   

 

                           Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim për pozitën Udhëheqës i Sektorit për pronësi, shpronësim dhe këmbime 01.04.2019

 

                          Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim për pozitën Udhëheqës i Sektorit të rendit komunal 01.04.2019

 

                         Shpallje publike për plotësimin e pozitave për kryerjen e shërbimeve të veçanta - Bashkëpunëtor administrativ në Drejtorinë e Kadastrit, Shëndetësisë dhe Arsimit 01.04.2019

 

                        Njoftim për rezultatin përfundimtar - Roje, Punëtor/e Teknik/e, Shtëpiak në IP "Milingonat" 29.03.2019 

 

                        Njoftim për rezultatin përfundimtar - Motër Edukatore në IP "Milingonat" 29.03.2019

 

                        Njoftim për rezultatin përfundimtar - Edukatore në IP "Milingonat" 29.03.2019  

 

                        Njoftim për rezultatin përfundimtar - Asistente Administrative në IP "Milingonat" 29.03.2019

 

                        Njoftim për rezultatin përfundimtar - Ndihmës Kuzhinier/e i/e IP "Milingonat" 29.03.2019      

 

                        Njoftim për ritestim për pozitën Doktor të Mjekësisë - QKMF 29.03.2019

 

                       Lista e rezultateve përfundimtare për pozitat: Specialist të Mjekësisë Familjare, Infermier/e e përgjithshme, Asistent i Stomatologjisë - QKMF 28.03.2019 

 

                        Njoftim - QKMF 26.03.2019

 

                        Konkurs - Asistent Administrativ 3 - Drejtoria e Pronës 21.03.2019 

 

                        Lista përfundimtare për intervistë - Ndihmës kuzhiniere - IP Milingonat  20.03.2019

 

                       Lista përfundimtare për intervistë - Punëtor Teknik - IP Milingonat  20.03.2019

 

                      Lista përfundimtare për intervistë - Roje - IP Milingonat  20.03.2019

 

                      Lista përfundimtare për intervistë - Shtëpiak - IP Milingonat  20.03.2019

 

                        Shpallje e konkursit për avancim brenda institucionit për plotësimin e pozitës së lirë - Udhëheqës i Sektorit të rendit komunal & Udhëheqës i Sektorit për pronësi, shpronësim dhe këmbime 20.03.2019

 

                        Njoftim për vazhdimin e Konkursit për regjistrimin e fëmijëve në Kopshtin Parashkollor "Milingonat" 19.03.2019

 

                        Njoftim për rezultatin përfundimtar - Udhëheqës/e IP Milingonat 19.03.2019

 

                        Lista përfundimtare për intervistë - QKMF 19.03.2019   

 

                       Konkurs - Drejtoria e Shërbimeve Publike, Drejtoria e Administratës, Drejtoria e Investimeve Kapitale, Drejtoria e Inspekcionit 19.03.2019      

 

                       Lista përfundimtare për intervistë - Motër Edukatore - IP Milingonat  13.03.2019

 

                      Lista përfundimtare për intervistë - Edukatore - IP Milingonat  13.03.2019

 

                      Formulari i aplikimit në Kopshtin Parashkollor "Milingonat" 12.03.2019

 

                      Konkurs për regjistrimin e fëmijëve në Kopshtin Parashkollor "Milingonat" 12.03.2019

 

                      Lista përfundimtare për intervistë - Asistente Administrative - IP Milingonat  11.03.2019

 

                      Lista përfundimtare për intervistë - Udhëheqëse - IP Milingonat  11.03.2019

 

                     Njoftimi përfundimtar për testin me shkrim - Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare 08.03.2019  

 

                     Njoftim për testin me shkrim - Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare 05.03.2019

 

                     Konkurs i rishpallur për Sekretar i ndërmarrjes, Auditor i brendshëm - NPL "Hortikultura" 04.03.2019 

 

                     Konkurs - Bashkëpunëtor në Drejtorinë e Inspekcionit 01.03.2019    

 

                     Njoftim për rezultatin përfundimtar - Menaxher i Burimeve Njerëzore 01.03.2019

 

                     Njoftim për rezultatin përfundimtar - Zyrtar Kryesor Financiar dhe i Thesarit - NPL "Hortikultura" 28.02.2019 

 

                    Njoftim për testin me shkrim - Menaxher i Burimeve Njerëzore 22.02.2019    

 

                    Njoftim për intervistë - Këshilltar i përgjithshëm - Sekretari i ndërmarrjes - NPL "Hortikultura" 14.02.2019  

 

                    Njoftim për intervistë - Zyrtar Kryesor Financiare dhe i Thesarit - NPL "Hortikultura" 14.02.2019 

 

                    Konkurs - Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare 14.02.2019

 

                    Njoftim për intervistë - Zyrtar i Auditimit të brendshëm - NPL "Hortikultura" 08.02.2019 

 

                    Konkurs - Institucioni Parashkollor "Milingonat" 06.02.2019

 

                   Konkurs - Menaxher i Burimeve Njerëzore 05.02.2019

 

                   Njoftim për poentimin e përgjithshëm për pozitën - Kryeshef i Stacionit të Autobusave, Prishtinë 29.01.2019

 

                   Konkurs nga NPL "Hortikultura" - Zyrtar kryesor financiar dhe i thesarit, Këshilltar i përgjithshëm-Sekretari i ndërmarrjes, Zyrtar i auditimit të brendshëm 23.01.2019 

 

                   Njoftim për pozitën e drejtorit në ShFMU "Tefik Çanga" 17.01.2019   

 

                   Njoftim përfundimtar për Kuzhiniere, Enëlarëse, Pastruese, Punëtor fizik në Kuzhinën Qendrore 08.01.2018 

 

                   Konkurs për zgjedhjen e 4 anëtarëve në Bordin e Drejtorëve të NPL "Prishtina Parking" Sh. A. Prishtinë 19.12.2018

 

                  Deklarata nën betim - N.P.K "Prishtina Parking"

 

                 Konkurs për kryeshef ekzekutiv i N.P.L "Stacioni i Autobusëve" 12.12.2018    

 

                 Kriteret për aplikim dhe lista kontrolluese për dokumentacion - N.P.L "Stacioni i Autobusëve" 12.12.2018     

 

                Aplikacion Punësimi - N.P.L "Stacioni i Autobusëve" 12.12.2018

 

               Deklarata nën betim - N.P.L "Stacioni i Autobusëve" 12.12.2018

 

                  Konkurs për plotësimin e pozitave për anëtar të Komitetit Komunal Veprues nga radhët e organizatave të shoqërisë civile dhe organizatave ndërkombëtare 06.12.2018  

 

                  Njoftim për drejtor dhe zëvendës-drejtor në IEAA 23.11.2018

 

                  Njoftim për drejtor dhe zëvendës-drejtor në IEAA 13.11.2018

 

                  Njoftim përfundimtar për pozitën - Zyrtar i lartë për planifikim dhe zhvillim 09.11.2018 

 

                    Njoftimet përfundimtare për pozitat - Bashkëpunëtor administrativ në Drejtorinë e Sportit, Bashkëpunëtor në Drejtorinë e Urbanizmit 09.11.2018

 

                    Njoftim - Lista e kandidatëve të ftuar për intervistë për drejtor dhe zv.drejtor në ShFMU 30.10.2018

 

                    Njoftim - Lista e kandidatëve të ftuar për intervistë për drejtor dhe zv.drejtor shkolla 29.10.2018

 

                    Njoftim për rezultatin përfundimtar - Mësimdhënëse mbështetëse në ShFMU 19.10.2018

 

                    Njoftim për testin me shkrim dhe orarin e intervistave për pozitën - Mësimdhënës/e mbështetëse në ShFMU 12.10.2018 

 

                   Njoftim përfundimtar - Drejtor i Teatrit të Qytetit 09.10.2018

 

                   Njoftim - Mësimdhënës/e mbështetëse në ShFMU 08.10.2018

 

                    Njoftim përfundimtar - Inspektor i ndërtimit 08.10.2018

 

                   Njoftim për test me shkrim - Zyrtar i lartë për planifikim dhe zhvillim 05.10.2018

 

                    Shpallje publike për plotësimin e pozitave për kryerjen e shërbimeve të veçanta 02.10.2018

 

                    Njoftim për anulim - Udhëheqës i Sektorit për transport dhe trafik 19.08.2018

 

                    Konkurs për plotësimin e vendeve të punës - Drejtoria e Arsimit 18.09.2018

 

                     Njoftim për listën përfundimtare për pozitën - Zyrtar për përkthime shqip-serbisht-shqip 11.09.2018

 

                    Njoftim për listën përfundimtare për pozitën - Zyrtar për Komunitete dhe Mundësi të Barabarta 11.09.2018

 

                    Njoftim - Bashkëpunëtor administrativ në kuadër të Drejtorisë së Parqeve 10.09.2018

 

                    Njoftim - Bashkëpunëtor administrativ në kuadër të Drejtorisë së Kadastrit 10.09.2018

 

                    Njoftim - Bashkëpunëtor për koordinimin e aktiviteteve dhe projekteve në kuadër të Drejtorisë së Mirëqenies Sociale 10.09.2018

 

                    Njoftim - Bashkëpunëtor për komunitete dhe mundësi të barabarta 10.09.2018

 

                   Njoftim për listën përfundimtare për pozitës - Drejtor i Qendrës Kulturore 10.09.2018

 

                   Njoftim për testin me shkrim - Drejtor i Teatrit të Qytetit 07.09.2018

 

                   Konkurs - Mësimdhënës/e mbështetëse (ShFMU) 05.09.2018     

 

                   Njoftim - Rezultatet përfundimtare për Mësimdhënës për mësim klasor, Edukatore dhe Motër edukatore

     

                   Njoftim - Rezultatet përfundimtare për mësimdhënës për lëndët shoqërore dhe natyrore

 

                   Njoftim - Rezultatet përfundimtare për mësimdhënës për lëndët profesionale

 

                   Njoftim - Rezultatet përfundimtare për mësimdhënës për lëndët gjuhësore

 

                    Konkurs - Operator i futjes së të dhënave 23.08.2018

 

                    Konkurs - Bashkëpunëtor për koordinimin e aktiviteteve dhe projekteve, në kuadër të Drejtorisë së Mirëqenies Sociale 23.08.2018  

 

                    Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim – Drejtor i Qendrës Kulturore për Femijë

 

                    Njoftim - Rezultatet e testit me shkrim dhe orari i intervistave - Mësimdhënës për mësim klasor, Edukatore dhe Motër edukatore 17.08.2018

 

                      Njoftim - Rezultatet e testit me shkrim dhe orari i intervistave - Mësimdhënës për lëndët shoqërore dhe natyrore 17.08.2018

 

                      Njoftim - Rezultatet e testit me shkrim dhe orari i intervistave - Mësimdhënës për lëndët profesionale 17.08.2018

 

                      Njoftim - Rezultatet e testit me shkrim dhe orari i intervistave - Mësimdhënës për lëndët gjuhësore  17.08.2018

 

                      Shpallje Publike - Bashkëpunëtor administrativ në Drejtorinë e Kadastrit 17.08.2018

 

                      Shpallje Publike - Bashkëpunëtor administrativ në zyrën e Drejtorit të Drejtorisë së Parqeve 17.08.2018

 

                      Njoftim për listën e ngushtë për testin me shkrim - Zyrtar për Komunitete dhe Mundësi të Barabarta 17.08.2018

 

                      Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim - Udhëheqës i Sektorit për Politika Publike 15/08/2018

 

                      Njoftim për anulim të konkursit - Udhëheqës i Sektorit Ligjor 10.08.2018

 

                      Njoftim - Përmirësim i gabimeve teknike në konkursin për mësimdhënës në IEAA 10.08.2018

 

                      Konkurs - Zyrtar i lartë për politika publike 10.08.2018     

 

                      Njoftim plotësues për konkursin në IEAA të datës 06.07.2018   09.08.2018

 

                      Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim - Mësimdhënës për mësim klasor, Edukatore dhe Moter edukatore 07.08.2018

 

                      Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim - Mësimdhënës për lëndët shoqërore dhe natyrore 07.08.2018

 

                     Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim - Mësimdhënës për lëndët profesionale 07.08.2018

 

                     Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim - Mësimdhënës për lëndët gjuhësore 07.08.2018

 

                    Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim - Drejtoria e Arsimit 07.08.2018

 

                    Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim - Udhëheqës i Sektorit të Gjendjes civile 01.08.2018

 

                    Njoftim për listën e ngushtë - Udhëheqës i Sektorit të kadastrit 30.07.2018

 

                    Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim - Zyrtar për përkthime shqip - serbisht - shqip 27.07.2018

 

                    Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim - Udhëheqës i Sektorit Ligjor 27.07.2018

 

                    Shpallje e konkursit për avancim brenda institucionit për plotësimin e pozitës së lirë - Udhëheqës i Sektorit për Gjendje Civile 24.07.2018

 

                    Konkurs - Zyrtar për komunitete dhe mundësi të barabarta 20.07.2018 

 

                    Shpallje publike për plotësimin e pozitave për punë dhe detyra specifike - Kuzhinier/e, Enëlarës/e, Pastrues/e, Punëtor fizik 13.07.2018

 

                    Formulari i aplikimit për mësimdhënës

 

                    Njoftim - Zyrtar i lartë i personelit 10.07.2018

 

                    Njoftim - Zyrtar i lartë i ndërtimit 10.07.2018

 

                    Plotësim i konkursit të datës 06/07/2018 - Drejtoria e Arsimit 09.07.2018

 

                    Konkurs për Lëndët shoqërore dhe natyrore - Drejtoria e Arsimit 06.07.2018

 

                    Konkurs për Lëndët profesionale - Drejtoria e Arsimit 06.07.2018

 

                    Konkurs për Lëndët gjuhësore - Drejtoria e Arsimit 06.07.2018

 

                    Konkurs për Motër edukatore, Edukatore, Edukatore për parafillor, Mësimdhënës/e për mësim klasor - Drejtoria e Arsimit 06.07.2018

 

                    Shpallje publike - Bashkëpunëtor për komunitete dhe mundësi të barabarta 04.07.2018

 

                    Konkurs - Udhëheqës i Sektorit të Kadastrit 04.07.2018

 

                    Njoftim përfundimtar për Drejtor i Qendrës së Mjekësisë Urgjente 03.07.2018    

 

                    Konkurs - Drejtor i Qendrës Kulturore, Drejtor i Teatrit të Qytetit, Zyrtar i lartë për politika publike 03.07.2018

 

                    Shpallje e konkursit për avancim brenda institucionit për plotësimin e pozitës së lirë - Udhëheqës i Sektorit për Politika Publike 02.07.2018 

 

                    Konkurs - Për zgjedhjen e katër (4) anëtarëve të Bordit të Drejtorëve të Ndërmarrjes "Prishtina Parking" 29.06.2018

 

                    Njoftim për listën e ngushtë - Zyrtar i lartë për Ndërtimtare 27.06.2018

 

                    Njoftim për listën e ngushtë - Zyrtar i lartë i Burimeve Njerëzore 27.06.2018

 

                    Njoftim – Udhëheqës i Sektorit pë Teknologji Informative 20.06.2018

 

                    Njoftim – Udhëheqës i Sektorit për Punë të Kuvendit 20.06.2018

 

                    Konkurs – për regjistrimin e nxënësve në klasën e dhjetë (10) të gjimnazeve dhe të shkollave profesionale për vitin shkollor 2018/2019 

 

                    Konkurs - Udhëheqës i Sektorit ligjor 19.06.2018

 

                    Konkurs - Zyrtar për përkthime shqip – serbisht – shqip 19.06.2018 

 

                    Njoftim - Menaxher i hapësirës kulturore "Kino Armata" 14.06.2018

 

                    Shpallje e konkursit për avancim brenda institucionit për plotësimin e pozitave të lira - Udhëheqës i Sektorit për Transport dhe Trafik, Udhëheqës i Sektorit për Menaxhimin e Mbeturinave dhe Ambientit, Udhëheqës i Sektorit për Siguri dhe Emergjenca 14.06.2018

 

                   Lista e rezultateve të testit me shkrim për përzgjedhjen e Drejtorit të Qendrës së Mjekësisë Urgjente 14.06.2018         

 

                   Konkurs - Zyrtar i lartë për planifikim dhe zhvillim 14.06.2018 

 

                   Njoftim për pozitën - Udhëheqës i Sektorit për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Integrim Evropian 12.06.2018 

 

                    Njoftim për listën e ngushtë - Drejtor i Qendrës së Mjekësisë Urgjente 08.06.2018

 

                   Njoftim për anulim të konkursit - Udhëheqës i Sektorit të Kadastrit 07.06.2018

 

                   Njoftim - Zyrtar për përkthime shqip-serbisht-shqip 05.06.2018

 

                   Njoftim për listën e ngushtë - Udhëheqës i Sektorit për Punë të Kuvendit 05.06.2018

 

                   Njoftim për listën e ngushtë - Udhëheqës i Sektorit për Teknologji Informative 05.06.2018

 

                   Njoftim për pozitën - Zyrtar për komunitete dhe mundësi të barabarta 01.06.2018

 

                   Njoftim për pozitën - Zyrtar i personelit 1 01.06.2018

 

                  Njoftim për testin me shkrim - Udhëheqës i Sektorit për bashkëpunim ndërkombëtar dhe integrim evropian 21.05.2018

 

                  Konkurs - Drejtor i Qendrës së Mjekësisë Urgjente - 18.05.2018

 

                  Konkurs - Udhëheqës i Sektorit për Punë të Kuvendit Komunal - Udhëheqës i Sektorit për Teknologji Informative - Udhëheqës i Sektorit ligjor - 17.05.2018

 

                 Konkurs - Zyrtar i lartë i personelit - Zyrtar i lartë për ndërtimtari - 17.05.2018

 

                Konkurs - Drejtor i shkollës së mesme të lartë (SHML), Zëvendësdrejtor i shkollës së mesme të lartë, Drejtor i shkollës fillore të mesme të ulët (SHFMU) 17.05.2018

 

                 Konkurs - Për zgjedhjen e katër (4) anëtarëve të Bordit të Drejtorëve të Ndërmarrjes "Sport Marketing" 16.05.2018 

 

                 Njoftim për listën me shkrim - Udhëheqës i Sektorit të kadastrit 16.05.2018

 

                Njoftim - Zyrtar i Personelit 15.05.2018

 

                Shpallje publike për plotësimin e pozitës për kryerjen e shërbimeve të veçanta - Menaxher i hapësirës kulturore "Kino Armata" në Prishtinë 14.05.2018

 

                Njoftim - Inspektor i ndërtimit 11.05.2018

 

                Njoftim për zgjatjen e konkursit për zgjedhjen e katër (4) anëtarëve të Bordit të Drejtorëve të Ndërmarrjes "Prishtina Parking" 10.05.2018

 

               Njoftim për testin me shkrim - Zyrtar për komunitete dhe mundësi të barabarta 04.05.2018

 

               Njoftim për testin me shkrim - Zyrtar për përkthime shqip-serbisht-shqip 04.05.2018

 

              Konkurs - Për zgjedhjen e katër (4) anëtarëve të Bordit të Drejtorëve të Ndërmarrjes "Prishtina Parking" 23.04.2018

 

              Konkurs - Për zgjedhjen e katër (4) anëtarëve të Bordit të Drejtorëve të Ndërmarrjes "TERMOKOS" 20.04.2018

 

              Konkurs - Për zgjedhjen e katër (4) anëtarëve të Bordit të Drejtorëve të Ndërmarrjes "Hortikultura" 13.04.2018 

 

              Konkurs - Udhëheqës i Sektorit për bashkëpunim ndërkombëtar dhe integrim evropian 12.04.2018

 

              Konkurs - Udhëheqës i Sektorit të Kadastrit - Inspektor i ndërtimit - 05.04.2018   

 

             Njoftim për anulimin e pozitës - Inspektor i ndërtimit 04.04.2018   

 

             Njoftim për anulimin e pozitës - Udhëheqës i Sektorit të kadastrit 03.04.2018  

 

             Lista përfundimtare - QMU 30.03.2018

 

             Lista përfundimtare për Doktor të Mjekësisë në QMU - 29.03.2018    

 

             Konkurs për avancim brenda institucionit për plotësimin e pozitave të lira - 29.03.2018    

 

             Konkurs - Zyrtar i Personelit, Zyrtar për komunitete dhe mundësi të barabarta, Zyrtar për përkthime shqip-serbisht-shqip - 28.03.2018   

 

             Njoftim për testin me shkrim - Drejtoria e Kadastrit 21.03.2018

 

             Njoftim për testin me shkrim - Qendra e Mjekësisë Urgjente 20.03.2018         

 

             Njoftim për testin me shkrim - Inspektor i ndërtimit 07.03.2018

 

             Njoftim për testin me shkrim - Qendra e Mjekësisë Urgjente 07.03.2018

 

             Njoftim - Lista përfundimtare e Konkursit për infermier të përgjithshëm dhe Ass.Stomatologjisë 01.03.2018

 

              Lista përfundimtare për specialist të mjekësisë familjare, doktor të stomatologjisë dhe higjenist - Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare 28/02/2018

 

              Njoftim për rezultatet e testit me shkrim - Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare 20.02.2018  

 

              Njoftimi përfundimtar - 14.02.2018

 

              Konkurs - Qendra e Mjekësisë Urgjente - 14.02.2018 

 

               Konkurs - Udhëheqës i Sektorit të Kadastrit 14.02.2018 

 

              Njoftim për rezultatet përfundimtare të testit me shkrim - QKMF 08.02.2018

 

              Njoftim për testin me shkrim - Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare 02.02.2018

 

              Rezultatet e testit me shkrim për zyrtar ligjor dhe përgjegjës pë buxhet dhe financa - Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare 31.01.2018

 

              Konkurs - Udhëheqës i Sektorit të Kadastrit 30.01.2018

 

              Konkurs për pozitën Inspektor i ndërtimit 30.01.2018

 

               Njoftim për anulimin e konkursit për pozitën Inspektor i ndërtimit 29.01.2018

 

               Shpallje publike për plotësimin e pozitës për kryerjen e shërbimeve të veçanta-Drejtoria e Arsimit 26.01.2018

 

               Njoftim për testin me shkrim - Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare 26.01.2018

 

               Lista perfundimtare e konkursit per mësimdhënës ne shkencat natyrore- shoqerore

 

               Lista perfundimtare e konkursit per  mësimdhënës ne lendet profesionale

 

               Lista perfundimtare e konkursit  per mësimdhënës ne lendet gjuhesore

 

              Lista përfundimtare e konkursit për mësimdhënës për Mësim klasor-Edukatore dhe Motër edukatore në IEAA 16.01.2018

 

              Njoftim plotësues për konkursin në IEAA 16.01.2018        

 

               Njoftim plotësues për konkursin në IEAA 15.01.2018

 

               Njoftim plotësues për konkursin në IEAA 12.01.2018

 

               Njoftim për anulim të konkursit në IEAA  12.01.2018

 

               Konkurs - Qendra Kryesore  e Mjekësisë Familjare 11.01.2018

 

               Lista e kandidatëve të ftuar për intervistë për lëndët profesionale  11.01.2018

 

               Lista e kandidatëve të ftuar për intervistë për lëndët shoqërore  11.01.2018

 

              Lista e kandidatëve të ftuar për intervistë për mësimdhënës për mësim klasor, edukatore dhe motër edukatore në IEAA 05.01.2018

 

              Lista e kandidatëve të ftuar për intervistë për mësimdhënës për gjuhë angleze, mësimdhënës për gjuhë shqipe dhe mësimdhënës për gjuhë latine në IEAA 05.01.2018

 

              Konkurs për vende të lira - Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare 29.12.2017

 

               Rezultatet përfundimtare për staf teknik dhe staf mbështetës në IEAA 27.12.2017

 

              Njoftim për anulim të konkursit për psikolog - Drejtoria e Arsimit 12.12.2017

 

              Konkurs për Lëndët shoqërore dhe natyrore - Drejtoria e Arsimit 12.12.2017

 

              Konkurs për Lëndët profesionale - Drejtoria e Arsimit 12.12.2017

 

              Konkurs për Mësimdhënës/e gjuhë angleze, Mësimdhënës/e për gjuhë shqipe, Mësimdhënës/e për gjuhë latine - Drejtoria e Arsimit 12.12.2017

 

              Konkurs për Motër edukatore, Edukatore, Edukatore për parafillor, Mësimdhënës/e për mësim klasor - Drejtoria e Arsimit 12.12.2017

 

              Konkurs për staf teknik dhe staf mbështetës në IEAA  09.10.2017

 

              Njoftim për rezultatet përfundimtare - Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare 29.09.2017

 

             Lista përfundimtare për rezultatet e Konkursit nr. 2436 dt. 11.08.2017 - Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare 29.09.2017

 

             Njoftim për rezultatet e testit me shkrim për Doktor të Stomatologjisë - Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare 18.09.2017

 

             Njoftim - Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare 14.09.2017

 

             Pozita të lira - Trafiku Urban 06.09.2017

 

             Njoftim shtesë - Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare 06.09.2017

 

             Konkurs për praktikantë - Drejtoria e Shërbimeve Publike 05.09.2017

 

            Lista përfundimtare - Mësim klasor - edukatore  31.08.2017

 

           Lista përfundimtare - Drejtimet profesionale   31.08.2017

 

           Lista përfundimtare - Lëndët natyrore-shoqërore   31.08.2017

 

          Lista përfundimtare - Lëndët gjuhësore   31.08.2017

 

         Njoftim për testin me shkrim - Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare 31.08.2017

 

         Konkurs për pozitën - Inspektor i ndërtimit 28.08.2017

 

         Shpallje publike për plotësimin e pozitave për kryerjen e shërbimeve të veçanta 25.08.2017

 

         Njoftim plotësues 18.08.2017

 

         Njoftim shtesë 17.08.2017

 

         Njoftim për konkursin në IEAA 16.08.2017

 

         Lista e kandidatëve të ftuar për intervistë për mësimdhënës për matematikë ShFMU 16.08.2017

 

         Lista e kandidatëve të ftuar për intervistë në IEAA - Lëndët shkenca natyrore 15.08.2017

 

         Lista e kandidatëve të ftuar për intervistë në IEAA - Drejtimet profesionale 15.08.2017

 

         Lista e kandidatëve të ftuar për intervistë në IEAA - Lëndët gjuhësore 15.08.2017

 

         Lista e kandidatëve të ftuar për intervistë në IEAA - Mësim klasor - edukatore 15.08.2017

 

         Njoftim për kandidatët e përzgjedhur për pozitat Përgjegjës të Financave dhe Zyrtar Ligjor - QKMF 11.08.2017

 

         Lista përfundimtare e kandidatëve për pozitat Përgjegjës të Financave dhe Zyrtar Ligjor - QKMF 11.08.2017

 

         Njoftim për përzgjedhjen e drejtorëve në IEAA 11.08.2017

 

         Konkurs për pozita të lira në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare 11.08.2017

 

         Konkurs për pozita të lira në çerdhen me bazë në komunitet në lagjen "Tophane" 10.08.2017

 

         Konkurs për pozita të lira në çerdhen me bazë në komunitet në lagjen "Kodra e Trimave" 10.08.2017

 

         Njoftim për testin me shkrim për përgjegjës të financave dhe zyrtar ligjor në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare 02.08.2017

 

         Konkurs për staf edukativ arsimor - Lëndët gjuhësore - Drejtoria e Arsimit - 21.07.2017

 

         Konkurs për staf edukativ arsimor - Shkenca natyrore - Drejtoria e Arsimit - 21.07.2017

 

         Konkurs për staf edukativ arsimor - Edukatore - Drejtoria e Arsimit - 21.07.2017

 

         Konkurs për staf edukativ arsimor - Drejtimet profesionale  - Drejtoria e Arsimit - 21.07.2017

 

         Njoftim plotësues për listën e kanditatëve të ftuar për intervistë për drejtor dhe zv.drejtor të shkollave 12.07.2017

 

         Njoftim - Lista e kanditatëve të ftuar për intervistë për drejtor dhe zv.drejtor të shkollave  10.07.2017

 

         Konkurs për përgjegjës të financave dhe zyrtar ligjor në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare 04.07.2017

 

         Konkurs për zgjedhjen e 4 anëtarëve në Bordin e Drejtorëve të NPK "Trafiku Urban" Sh. A. Prishtinë 29.05.2017

 

         Njoftim për plotësimin e pozitave për kryerjen e shërbimeve të veçanta - 19.05.2017

 

          Konkurs për drejtor dhe zëvendësdrejtor të shkollave - Drejtoria e Arsimit - 16.05.2017

 

          Njoftim për pozitën - Zyrtar i Lartë Ligjor - 15.05.2017

 

          Njoftim për pozitën - Zyrtar i Lartë i Prokurimit - 15.05.2017

 

          Njoftim për plotësimin e pozitave për kryerjen e shërbimeve të veçanta - 08.05.2017

 

          Konkurs për ndarjen e bursave për studentë të Komunës së Prishtinës 26.04.2017

 

          Njoftim për plotësimin e pozitave për kryerjen e shërbimeve të veçanta - 24.04.2017

 

         Njoftim për rezultatet përfundimtare të konkursit të datës 28.02.2017 - Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare 14.04.2017

 

         Lista e rezultateve përfundimtare - Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare 14.04.2017

 

          Njoftim për listën e ngushtë për pozitën - Zyrtar i lartë i prokurimit 07.04.2017

 

         Njoftim për listën e ngushtë për pozitën - Zyrtar i lartë ligjor 07.04.2017

 

        Shpallje publike për plotësimin e pozitave për kryerjen e shërbimeve të veçanta 04.04.2017

 

        Konkurs për regjistrimin e fëmijëve në Institucionet Parashkollore Publike të Komunës së Prishtinës - Viti 2016/2017 03.04.2017

 

        Njoftim për intervistën me gojë - Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare 30.03.2017

 

        Njoftimi përfundimtar për pozitën - Inspektor i shërbimeve publike - Drejtoria e Inspekcionit 21.03.2017

 

        Njoftim për testin me shkrim - Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare 17.03.2017

 

        Shpallje publike për plotësimin e pozitave për kryerjen e shërbimeve të veçanta 10.03.2017

 

        Konkurs për praktikantë - Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm 08.03.2017

 

        Njoftim për pozitën Drejtor i QKMF-së 01.02.2017

 

        Konkurs për vende të lira - Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare 28.02.2017

 

        Njoftim për vazhdimin e konkursit për pozitat Zyrtar i lartë ligjor dhe Zyrtar i lartë i prokurimit 23.02.2017

 

        Njoftim plotësues për listën e ngushtë për pozitën - Inspektor i shërbimeve publike - Drejtoria e Inspekcionit 14.02.2017

 

        Vendim për anulimin e pozitave: Kordinator i ndërmarrjes dhe Shef i komunikacionit të ndërmarrjes - Trafiku Urban 13.02.2017

 

       Njoftim për listën e ngushtë për pozitën - Inspektor i shërbimeve publike - Drejtoria e Inspekcionit 13.02.2017

 

     Njoftim për listën e ngushtë për pozitën - Drejtor i Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare

 

     Konkurs për pozitat Zyrtar i lartë ligjor dhe  Zyrtar i lartë i prokurimit 06.02.2017

 

      Njoftim për anulimin e pozitat Zyrtar i lartë ligjor dhe Zyrtar i lartë i prokurimit 02.02.2017

 

      Konkurs për regjistrimin e fëmijëve në Kopshtin Parashkollor "Zogjtë" 01.02.2017

 

      NJOFTIM-Plotësues për drejtor të IP 01.02.2017

      NJOFTIM-Publikimi i rezultateve për drejtor të IP 01.02.2017

 

     Konkurs për pozitën Udhëheqës/e - Kopshti parashkollor " Zogjtë " 31.01.2017

 

    NJOFTIM - Për rezultatet përfundimtare për mësimdhënës në IEAA 20.01.2017

 

   Njoftim për pozitën - Zyrtar ligjor 20.01.2017

 

   Njoftim për pozitën - Zyrtar i prokurimit 20.01.2017

 

   Konkurs për pozitën - Drejtor të Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare 20.01.2017

 

   Njoftim për përzgjedhjen e kandidatëve në IEAA

 

   Konkurs për pozitën Inspektor i shërbimeve publike - Drejtoria e Inspekcionit 13.01.2017

 

  Njoftim plotësues - 12.01.2017

 

   Njoftim - Orari i intervistave për pozitën Mësimdhënës/e për kimi-ShML-Zëvendësim, Mësimdhënës/e për kimi-ShML-Vend i lirë, Mësimdhënës/e për matematikë-ShFMU-Zëvendësim, Mësimdhënës/e për matematikë-ShFMU-Vend i lirë 11.01.2017

 

   Njoftim për anulimin e konkursit për pozitën Inspektor i shërbimeve publike - Drejtoria e Inspekcionit 11.01.2017

 

   Njoftim - Orari i intervistave për pozitën Mësimdhënës/e nga fusha e ekonomisë-ShML-Zëvendësim, Mësimdhënës/e për edukatë fizike-ShFMU-Vend i lirë, Mësimdhënës/e për edukatë fizike-ShFMU-Zëvendësim, Mësimdhënës/e për ndërtimtari-ShML-Vend i lirë 10.01.2017

 

  Lista përfundimtare e rezultateve të konkursit për pozitën Inspektor i ndërtimit - Drejtoria e Inspekcionit 

 

   Njoftim për plotësimin e listës së ngushtë - Zyrtar i lartë i Prokurimit

 

 Njoftim plotësues për Gjuhë angleze-ShFMU-Zëvendësim dhe Vend i lirë 08.01.2017

 

 Njoftim - Orari i intervistave për pozitën Mësimdhënës/e për Gjeografi-ShFMU-Zëvendësim, Mësimdhënës/e për matematikë-ShML-Vend i lirë 08.01.2017 

 

  Njoftim - Orari i intervistave për pozitën Mësimdhënës/e për fizikë-ShFMU-Vend i lirë, Mësimdhënës/e për edukatë qytetare-ShFMU-Zëvendësim, Mësimdhënës/e përHistori/Edukatë qytetare-ShFMU-Vend i lirë, Mësimdhënës/e për Gjeografi-ShFMU-Vend i lirë 06.01.2017

 

  Njoftim - Orari i intervistave për pozitën Mësimdhënës/e nga fusha e ekonomisë - ShML - Vend i lirë 06.01.2017

 

  Njoftim - Orari i intervistave për pozitën Mësimdhënës/e për lëndë mjeksore-ShML-Vend i lirë, Mësimdhënës/e për profilin arsimor-Teknik i farmacisë-ShML-Vend i lirë, Mësimdhënës/e për profilin arsimor-Fizioterapi-ShML-Vend i lirë 06.01.2017

 

  Njoftim plotësues për Gjuhë angleze, TIK, Fizikë, Njohje malli, Edukatë figurative 05.01.2017

 

  Njoftim - Orari i intervistave për pozitën Mësimdhënës/e për fizikë-ShFMU-Zëvendësim, Mësimdhënës/e për fizikë-ShML-Zëvendësim, Mësimdhënës/e për biologji-ShFMU-Zëvendësim 04.01.2017

 

Njoftim - Orari i intervistave për pozitën Mësimdhënës/e për informatikë-ShML-Zëvendësim,  Mësimdhënës/e për informatikë-ShFML-Vend i lirë, Mësimdhënës/e për njohje malli ushqimor-ShML-Vend i lirë, Mësimdhënës/e nga fusha e elektroteknikës-ShML-Zëvendësim, Mësimdhënës/e nga fusha e grafikës-ShML-Vend i lirë, Mësimdhënës/e për arkitekturë-ShML-Vend i lirë - 04.01.2017

 

 Njoftim - Orari i intervistave për pozitën Mësimdhënës/e për gjuhë angleze - ShFMU - Zëvendësim 04.01.2017

 Njoftim - Orari i intervistave për pozitën Mësimdhënës/e për gjuhë angleze - ShFMU - Vend i lirë 04.01.2017

 

 Njoftim - Orari i intervistave për pozitën Mësimdhënës/e për edukatë figurative, edukatë muzikore, klarinetë 30.12.2016 

 

  Njoftim - Orari i intervistave për pozitën Mësimdhënës/e për gjuhë gjermane - ShFMU - Zëvendësim 30.12.2016


  Njoftim - Orari i intervistave për pozitën Mësimdhënës/e për gjuhë angleze - ShFMU - Zëvendësim 30.12.2016 

 

 Njoftim - Orari i intervistave për pozitën Mësimdhënës/e për gjuhë shqipe - ShML - Zëvendësim 30.12.2016 

 

  Njoftim - Orari i intervistave për pozitën Mësimdhënës/e për gjuhë shqipe - ShFMU - Vend i lirë 30.12.2016

 

  Njoftim - Orari i intervistave për pozitën Mësimdhënës/e për gjuhë shqipe - ShFMU - Zëvendësim 30.12.2016

 

  Njoftim - Orari i intervistave për pozitën Mësimdhënës/e për gjuhë shqipe - ShML- Vend i lirë 28.12.2016

 

  Njoftim - Orari i intervistave për konkursin e stafit në IEAA 27.12.2016

 

Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim për pozitën Zyrtar i lartë i prokurimit 27.12.2016

Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim për pozitën Zyrtar i prokurimit 27.12.2016

 

 Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim për pozitën Zyrtar i lartë ligjor 27.12.2016

 

 Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim për pozitën Zyrtar Ligjor 27.12.2016

 

 Njoftim për pozitën - Zyrtar i lartë për ndërtimtari 27.12.2016

 

  Vazhdim i konkursit për pozitën - Drejtor të Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare - 21/12/2016

 

Konkurs plotësues për vende të lira të punës në IEAA

 

Formulari i Aplikimit për mësimdhënës

 

 Konkurs për plotësimin e vendeve të punës në IEAA-1

 

 Konkurs për plotësimin e vendeve të punës në IEAA-2

 

 Konkurs për plotësimin e vendeve të punës në IEAA-3

 

 Konkurs për plotësimin e vendeve të punës në IEAA-4