Konkurs - Viši službenik javnih resursa, Viši službenik katastra i geodezije, Službenik za razvoj, Službenik za zdravlje, Službenik za socijalno usluge 11.07.2019 

 

 Konkurs za Glavni službenik finansija i trezora - Autobuska stanica A.D. 03.06.2019

 

 Konkurs za Sekretar/Opšti savetnik - Autobuska stanica A.D. 03.06.2019

 

 Konkurs - Administrativni asistent 3 - Direkcija imovine 21.03.2019

 

 Konkurs 19.03.2019

 

 Konkurs - Glavni Centar porodicne medicine 14.02.2019

 

 Konkurs - Rukovodilac Ljudskih Resursa 05.02.2019

 

 Konkurs za ispunjavanje pozicija za članove Opštinskog Akcionog Komiteta od strane organizacija civilnog društva i međunarodnih organizacija 06.12.2018

 

 Konkurs - Visi službenik za javne politike 10.08.2018 

 

 Konkurs - Službenik za Zajednice i ravnopravne 20.07.2018

 

 Javnu objavu - Saradnik za zajednice i jednake mogućnosti 04.07.2018

 

 Konkurs  - Rukovodioc katastarskog sektora 04.07.2018  

 

 Konkurs - Direktor Kulturnog Centra, Direktor gradskog pozorišta, Visi službenik za javne politike  03.07.2018 

 

 Konkurs - Direktor Centra Urgentne Medicine - 18.05.2018

 

 Konkurs - Rukovodioc Sektora Skupstinskih Poslova - Rukovodioc Sektora Informativne Tehnologije - Rukovodioc Pravnog Sektora - 17.05.2018

 

 Konkurs - Viši službenik personala (ljudskih resursa) - Viši službenik za izgradnju - 17.05.2018

 

 Konkurs za izbor 4 člana Upravnog odboru JPK “Hortikultura 13.04.2018 

 

 Konkurs - Šef Sektora za međunarodnu saradnju i evropsku integraciju  12.04.2018

 

 Konkurs - Rukovodioc katastarskog sektora - Inspektor za izgradnju - 05.04.2018

 

 Konkurs 28/03/2018

 

 Konkurs - rukovodioc katastarskog sektora 30.01.2018