Konkurs - Izvrsni direktor, Glavni sluzbenik za finansije i trezor GSFT - GJP "Autobuska stanica" A.D 29.05.2024

 

 Konkurs - Glavni sluzbenik za financije i riznicu, Glavni savjetnik/Korporacijski tajnik, Sluzbenik unutarnje revizije - "Prishtina Parking" S.A 07.06.2023

 

 Konkurs - Cetiri (4) clana Odbora direktora NPL "Stacioni i Autobusëve" Sh.a, Pristina 18.05.2023

 

 Konkurs - Cetiri (4) clana Borda Direktora L.J.P Palata za omladinu A.D. u Pristini. 27.02.2023

 

 Konkurs za izbor 4 clana u Upravnom odboru LJP "Autobuska Stanica" D.D. Pristina 24.01.2023

 

 Konkurs - Direktor Decjeg kulturnog centra, Direktor Pozotista grada Pristine "Dodona" 15.11.2022

 

 Konkurs za izbor 4 clana u Upravnom odboru LJP "Autobuska Stanica" D.D. Pristina 14.11.2022

 

 Konkurs - Glavni izvrsni direktor LJP "Prishtina Parking" Sh.a. Pristina 13.09.2022

 

 Konkurs - Izvršni direktor GJP „Autobuska stanica“ A.D. Priština 02.09.2022

 

 Konkurs - Majstor - Sofer - Perac automobila 25.07.2022

 

 Konkurs - Lekar opšte prakse, Opšta medicinska sestra, Laboratorijski tehničar  23.07.2021

 

 Konkurs - Specijalista porodične medicine, Specijalista radiologije, Specijalista biohemije 10.06.2021 

 

 Konkurs za popunjavanje slobodnih radnih mesta - QKMF 11.05.2021

 

 Konkurs za popunjavanje slobodnih radnih mesta - QKMF 27.11.2020

 

 Konkurs - Glavni centar porodicne medicine 10.09.2020

 

 Konkurs za Službenik za imovinu, Službenik za finansijske prihode, Službenik za imovinu, Službenik za poljoprivredu, Službeni za biljnu proizvodnju, Zdravstveni službenik, Administrativni  asistent tre 02.07.2020

 

 Konkurs - Službenik za omladinu, Službenik za sport, Administrativni asistent 4  04.02.2020

 

 Konkurs - Službenik za socijalno usluge 01.10.2019

 

 Konkurs - Sekretar/Opšti savetnik  - G.J.P. "Autobuska stanica" A.D. 26.09.2019

 

 Konkurs 17.09.2019

 

 Konkurs - Viši službenik javnih resursa, Viši službenik katastra i geodezije, Službenik za razvoj, Službenik za zdravlje, Službenik za socijalno usluge 11.07.2019 

 

 Konkurs za Glavni službenik finansija i trezora - Autobuska stanica A.D. 03.06.2019

 

 Konkurs za Sekretar/Opšti savetnik - Autobuska stanica A.D. 03.06.2019

 

 Konkurs - Administrativni asistent 3 - Direkcija imovine 21.03.2019

 

 Konkurs 19.03.2019

 

 Konkurs - Glavni Centar porodicne medicine 14.02.2019

 

 Konkurs - Rukovodilac Ljudskih Resursa 05.02.2019

 

 Konkurs za ispunjavanje pozicija za članove Opštinskog Akcionog Komiteta od strane organizacija civilnog društva i međunarodnih organizacija 06.12.2018

 

 Konkurs - Visi službenik za javne politike 10.08.2018 

 

 Konkurs - Službenik za Zajednice i ravnopravne 20.07.2018

 

 Javnu objavu - Saradnik za zajednice i jednake mogućnosti 04.07.2018

 

 Konkurs  - Rukovodioc katastarskog sektora 04.07.2018  

 

 Konkurs - Direktor Kulturnog Centra, Direktor gradskog pozorišta, Visi službenik za javne politike  03.07.2018 

 

 Konkurs - Direktor Centra Urgentne Medicine - 18.05.2018

 

 Konkurs - Rukovodioc Sektora Skupstinskih Poslova - Rukovodioc Sektora Informativne Tehnologije - Rukovodioc Pravnog Sektora - 17.05.2018

 

 Konkurs - Viši službenik personala (ljudskih resursa) - Viši službenik za izgradnju - 17.05.2018

 

 Konkurs za izbor 4 člana Upravnog odboru JPK “Hortikultura 13.04.2018 

 

 Konkurs - Šef Sektora za međunarodnu saradnju i evropsku integraciju  12.04.2018

 

 Konkurs - Rukovodioc katastarskog sektora - Inspektor za izgradnju - 05.04.2018

 

 Konkurs 28/03/2018

 

 Konkurs - rukovodioc katastarskog sektora 30.01.2018