Donika Četa je rođena u Prištini, 16. februara 1976 godine.

Osnovno i srednje obrazovanje završila je u Prištini, a visoko obrazovanje završila na fakultetu Arhitekture Prištinskog Univerziteta „Hasan Priština“ u Prištini.

 

Uspešno je završio master studije na Univerzitetu "Polis", odsek za urbani dizajn i pejzaž u Tirani.

Sa profesionalnim iskustvom davao je doprinos međunarodnim organizacijama i domaćim državnim i privatnim institucijama.

Radio je na koordinaciji i realizaciji projekata iz oblasti novinarstva i zaštite životne sredine, građanskog aktivizma, arhitekture i kulturnog nasleđa.

Učestvovala u mnogim projektima, uključujući analizu podataka i izvodljivosti stanja i uticaja politika na razvoj i planiranje, izradu smernica za kulturno nasleđe, urbanistički dizajn trga i bulevara grada Podujeva, regulacioni planovi u Opštini Suva Reka, upravljanje i koordinaciju projekata restauracije i konzervacije u regionalnim centrima kulturnog nasleđa na Kosovu.

Takođe je učestvovao u analizama, projektovanju i upravljanju, uključujući sve tipove objekata, od stambenih, administrativnih i društvenih, zatim javnih prostora i parkova, od idejnih projekata do detaljnih.

Trenutno je na poziciji direktora Direkcije za Parkove u Opštini Priština.

E-mail: donika.cetta@rks-gov.net


Direkcija parkova
Izjava o misiji: U okviru nadležnosti i odgovornosti Direkcije parkova uključuju se:
• Stvaranje i upravljanje rekreativnim parkovima na teritoriji opštine Priština;
• Identifikacija odgovarajućih područja za stvaranje novih zelenih površina u svakom području glavnog grada;
• Zaštita i briga o zelenim površinama na teritoriji opštine Priština;
• Upravljanje rekreativnim sredstvima (opremama, stazama i pistama, rekreaciona mesta) koja se nalaze na teritoriji opštine Priština);

• Stvaranje i održavanje dečjih igrališta;
• Podsticanje, promovisanje, podržavanje i organiziranje rekreativnih aktivnosti za aktivno življenje kroz edukaciju i podizanje svesti za zdrav način života, u saradnji sa drugim odgovornim sektorima;
• Organizovanje i koordinacija operacionih planova za ozelenjavanje;
• Davanje saglasnosti za korišćenje parkova za kulturne (ne-poslovne) aktivnosti;

• Informisanje javnosti o pitanjima koja se odnose na očuvanje i zaštitu zelenih površina;
• Imenovanje svakog zelenog prostora na teritoriji opštine Priština;
• Koordinacija sa drugim ministarstvima na lokalnom nivou i resornim ministarstvom o pitanjima vezanim za zelene površine;
• Ostali poslovi u okviru delatnosti Direkcije, u skladu sa važećim zakonima.