Direkcija parkova
Izjava o misiji: U okviru nadležnosti i odgovornosti Direkcije parkova uključuju se:
• Stvaranje i upravljanje rekreativnim parkovima na teritoriji opštine Priština;
• Identifikacija odgovarajućih područja za stvaranje novih zelenih površina u svakom području glavnog grada;
• Zaštita i briga o zelenim površinama na teritoriji opštine Priština;
• Upravljanje rekreativnim sredstvima (opremama, stazama i pistama, rekreaciona mesta) koja se nalaze na teritoriji opštine Priština);

• Stvaranje i održavanje dečjih igrališta;
• Podsticanje, promovisanje, podržavanje i organiziranje rekreativnih aktivnosti za aktivno življenje kroz edukaciju i podizanje svesti za zdrav način života, u saradnji sa drugim odgovornim sektorima;
• Organizovanje i koordinacija operacionih planova za ozelenjavanje;
• Davanje saglasnosti za korišćenje parkova za kulturne (ne-poslovne) aktivnosti;

• Informisanje javnosti o pitanjima koja se odnose na očuvanje i zaštitu zelenih površina;
• Imenovanje svakog zelenog prostora na teritoriji opštine Priština;
• Koordinacija sa drugim ministarstvima na lokalnom nivou i resornim ministarstvom o pitanjima vezanim za zelene površine;
• Ostali poslovi u okviru delatnosti Direkcije, u skladu sa važećim zakonima.