Sedište Direkcije: Priština, Rekreativni Centar, Grmija
Direktorka Direkcije: Fatime Hajdari


Datum rođenja: 26 Oktobar 1984
Bračni status: Ne-oženjena

Iskustvo: Gospođa Fatima Hajdari diplomirala je za masovno novinarstvo i komunikacije na koledžu AAB. Na nivou master, studije je nastavila u području Politika Evropske unije u ISPE koledžu. Do 2016, gđa. Hajdari je predavač na visokom nivou obrazovanja, na predmetu „Mediji i kulturna raznolikost u Evropskoj uniji“. 2013 godine g. Hajdari je radila u sektoru marketinga u SDH "Priština". Od 2008 godine do kraja 2012-te godine, Hajdari je bila na poziciji koordinatora Foruma žena u okviru političkog subjekta Aleanca Kosova e Re. Gospođa Hajdari je 2012. godine bila deo prve generacije certifikovanih u Akademiji za rukovodstvo.

E-mail: fatime.hajdari@rks-gov.net

Radno vreme: počinje od 8:00 i završava se u 16:00 časova.
Rad sa strankama: utorom i sredom, od 10:00 do 14:00 časova.

Direkcija parkova
Izjava o misiji: U okviru nadležnosti i odgovornosti Direkcije parkova uključuju se:
• Stvaranje i upravljanje rekreativnim parkovima na teritoriji opštine Priština;
• Identifikacija odgovarajućih područja za stvaranje novih zelenih površina u svakom području glavnog grada;
• Zaštita i briga o zelenim površinama na teritoriji opštine Priština;
• Upravljanje rekreativnim sredstvima (opremama, stazama i pistama, rekreaciona mesta) koja se nalaze na teritoriji opštine Priština);

• Stvaranje i održavanje dečjih igrališta;
• Podsticanje, promovisanje, podržavanje i organiziranje rekreativnih aktivnosti za aktivno življenje kroz edukaciju i podizanje svesti za zdrav način života, u saradnji sa drugim odgovornim sektorima;
• Organizovanje i koordinacija operacionih planova za ozelenjavanje;
• Davanje saglasnosti za korišćenje parkova za kulturne (ne-poslovne) aktivnosti;

• Informisanje javnosti o pitanjima koja se odnose na očuvanje i zaštitu zelenih površina;
• Imenovanje svakog zelenog prostora na teritoriji opštine Priština;
• Koordinacija sa drugim ministarstvima na lokalnom nivou i resornim ministarstvom o pitanjima vezanim za zelene površine;
• Ostali poslovi u okviru delatnosti Direkcije, u skladu sa važećim zakonima.