Plani i prokurimit 2024

Plani i prokurimit 2023

Plani i prokurimit 2022

Plani i prokurimit 2021

Plani i prokurimit 2020

Plani i prokurimit 2019

Plani i prokurimit 2018

Plani i prokurimit 2017

Plani i prokurimit 2016

Plani i prokurimit 2015

Plani i prokurimit 2014

Raporti vjetor për kontratat e nënshkruara 2023

Raporti vjetor për kontratat e nënshkruara 2022

Raporti vjetor për kontratat e nënshkruara 2021

Raporti vjetor për kontratat e nënshkruara 2020

Raporti vjetor për kontratat e nënshkruara 2019

Raporti vjetor për kontratat e nënshkruara 2018

Raporti vjetor për kontratat e nënshkruara 2017

Raporti vjetor për kontratat e nënshkruara 2016

Raporti vjetor për kontratat e nënshkruara 2015

Raporti vjetor për kontratat e nënshkruara 2014

Raporti vjetor për kontratat e nënshkruara 2013

Raporti vjetor për kontratat e nënshkruara 2012