Kryetari

Shpend Ahmeti 2016 / Shpend Ahmeti 2017 / Shpend Ahmeti 2018 / Shpend Ahmeti 2019

 

Nënkryetarët

Selim Pacolli 2018 / Selim Pacolli 2019

Muhedin Nushi 2016Muhedin Nushi 2017Muhedin Nushi 2018 / Muhedin Nushi 2019

 

Drejtorët

Bujar Gashi 2019

Shpresa Shala 2019

Blerta Basholli 2019

Adonis Tahiri 2019

Valbona Mehmetaj 2018 / Valbona Mehmetaj 2019

Fitim Rexha 2018 / Fitim Rexha 2019

Shkumbin Gashi 2018 / Shkumbin Gashi 2019

Valbona Makolli 2018 / Valbona Makolli 2019

Dren Kukaj 2016 / Dren Kukaj 2017 / Dren Kukaj 2018 / Dren Kukaj 2019

Ardian Olluri 2017 / Ardian Olluri 2018 / Ardian Olluri 2019

Gëzim Mehmeti 2018 / Gëzim Mehmeti 2019

Brahim Mehmetaj 2016 / Brahim Mehmetaj 2017 / Brahim Mehmetaj 2018 / Brahim Mehmetaj 2019

Genc Bashota 2016 / Genc Bashota 2017 / Genc Bashota 2018 / Genc Bashota 2019

Fatime Hajdari 2018 / Fatime Hajdari 2019

 

Kryesuesi dhe Asambleistët

Agim Kuleta 2018 / Agim Kuleta 2019

Mirsad Vitia 2018 / Mirsad Vitia 2019

Qëndrim Sahiti 2018 / Qëndrim Sahiti 2019

Nol Nushi 2018 / Nol Nushi 2019

Adelina Fazliji 2018 / Adelina Fazliji 2019

Adrian Berisha 2018 / Adrian Berisha 2019

Agim Gashi 2018 / Agim Gashi 2019

Arbenita Murseli 2018 / Arbenita Murseli 2019

Bashkim Beha 2018 / Bashkim Beha 2019

Baton Dushi 2018 / Baton Dushi 2019

Besnik Mujeci 2018 / Besnik Mujeci 2019

Bukurie Canolli 2018 / Bukurie Canolli 2019

Drilon Pireva 2018 / Drilon Pireva 2019

Egzon Azemi 2018 / Egzon Azemi 2019

Elmire Nikçi Rexha 2018 / Elmire Nikçi Rexha 2019

Eman Rrahmani 2018 / Eman Rrahmani 2019

Fadil Gashi 2018 / Fadil Gashi 2019

Fiknete Bejta 2018 / Fiknete Bejta 2019

Florida Canolli 2018 / Florida Canolli 2019

Genc Sherifi 2018 / Genc Sherifi 2019

Haki Dragusha 2018 / Haki Dragusha 2019

Halim Halimi 2018 / Halim Halimi 2019

Jeta Rafuna Hasani 2018 / Jeta Rafuna Hasani 2019

Kumrije Shabani Ramadani 2018 / Kumrije Shabani Ramadani 2019

Kushtrim Sopi 2018 / Kushtrim Sopi 2019

Leonora Shabani Bajraktari 2018 / Leonora Shabani Bajraktari 2019

Leutrim Retkoceri 2018 / Leutrim Retkoceri 2019

Migjen Shala 2018 / Migjen Shala 2019

Milazim Vitija 2018 / Milazim Vitija 2019

Mimoza Sylejmani 2018 / Mimoza Sylejmani 2019

Mustafë Krasniqi 2018 / Mustafë Krasniqi 2019

Naime Osmani 2018 / Naime Osmani 2019

Rifat Deri 2018 / Rifat Deri 2019

Sami Boroci 2018 / Sami Boroci 2019

Sami Salihu 2018 / Sami Salihu 2019

Shefki Gashi 2018 / Shefki Gashi 2019

Shefqet Osmani 2018 / Shefqet Osmani 2019

Sokol Berisha 2018 / Sokol Berisha 2019

Suzan Kika 2018 / Suzan Kika 2019

Vala Peshku 2018 / Vala Peshku 2019

Valbona Ajeti 2018 / Valbona Ajeti 2019

Valbona Petrovci 2018 / Valbona Petrovci 2019

Vesel Makolli 2018 / Vesel Makolli 2019

Visare Gashi 2018 / Visare Gashi 2019

Vjosa Hamiti 2018 / Vjosa Hamit 2019

Vlora Dumoshi 2018 / Vlora Dumoshi 2019

Uran Ismaili 2019

Yll Bogaj 2018 / Yll Bogaj 2019