Opštinska Administracija se organizuje u Direkcijama. Svaka Direkcija se upravlja od Direktora. Direktori se imenuju i razrešavaju od Predsednika Opštine.

Opština Priština će imati sledeće Direkcije:

1. Direkcija Administracije;

2. Direkcija za Zdravstvo i Socijalnu Zaštitu;

3. Direkcija za Obrazovanje;

4. Direkcija za Kulturu, Omladinu i Sport;

5. Direkcija za Finansije i Imovinu;

6. Direkcija za Ekonomiju i Razvoj;

7. Direkcija za Urbanizam, Građevinske poslove i Zaštitu Životne Sredine;

8. Direkcija za Lokalnu Infrastrukturu;

9. Direkcija za Javne Usluge, Zaštitu i Spašavanje;

10. Direkcija za Katastarske poslove;

11. Direkcija za Inspekcijske poslove.

Unutrašnja organizacija Direkcija i sistematizacija civilnih službenika po radnim mestima će se izvršiti na osnovu Odluke za organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u Direkcijama Opštine Priština.