Počinju renoviranja u Centrima Porodične Medicine u Opštini Priština

- 01 Dec 2014

Opština Priština obaveštava svoje stanovnike da će tokom decembra meseca započeti radovi za renoviranje nekoliko Centara za Porodičnu Medicinu u Opštini Priština.

Renovacije će započeti u centrima:

GCPM (Glavni Centar Porodične Medicine) u centru;

CPM 1 – Centar Porodične Medicine u Tophane;

CPM 5 – Centar Porodične Medicine u Dardaniji;

CPM 6 – Centar Porodične Medicine na Sunčanom Bregu i Stomatološki centar.

Renovacije će trajati od 1 do 2 meseca, dok tokom ovog vremena usluge za pacijente po ovim centrima neće biti pružene u maksimalnom kapacitetu.

Imajući u vidu da ove se ove renovacije tiču poboljšanja uslova rada i povećanja kvaliteta zdravstvenih usluga za građane, tražimo od vas razumevanje tokom ovog perioda, do kraja renovacija.