Donete odluke danas na IX sednici Skupštine Opštine Priština

- 01 Dec 2014

Danas je Skupština Opštine Priština održala devetu sednicu. Na početku, Predsednik Shpend Ahmeti je zatražio od prisutnih da se glasa za regulisanje sredstava koje su izglasane na protekloj sednici vezano za podršku opštinskog preduzeća „Termokos“, kao i sredstva koja će se podeliti za prouzrokovanu štetu od poplava.

„Na protekloj sednici smo dodelili sredstva, ali u dokumentima nismo učinili regulisanje. Ministarstvo Finansija je tražila formalnu odluku od Skupštine, na način kako bi nam se dozvolilo od ministarstva, pošto se traži reč „regulisanje“, rekao je Predsednik Ahmeti, odluka koja je jednoglasno usvojena od Skupštine Opštine.

Prisutni odbornici su imali mogućnost da se obaveste od direktora opštinskog preduzeća „Termokos“, Arsim Janova, vezano za početak grejanja sa ko-generisanjem. On je rekao da je ovaj projekat počeo uspešno, dok se trenutno vrše testiranja za povećanje kapaciteta grejanja sa termičkom energijom. Janova je rekao da se tokom ovog perioda povećao broj zahteva korisnika za povezivanje sa sistemom grejanja, dok se u prošlosti dešavalo suprotno.

Nakon usvajanja izvoda zapisnika osmog sastanka Skupštine Opštine, na ovoj sednici je usvojen i predlog odluke za formiranje radne grupe za izradu godišnjeg plana rada Skupštine, za 2015 godinu. Zadatak radne grupe je u skladu sa nadležnostima i odgovornostima koje ima Skupština Opštine, da izradi godišnji plan rada Skupštine Opštine za 2015 godinu. Nakon izrade konačnog plana, radna grupa će prikazati plan pred Skupštini Opštine za usvajanje, dok je rok za dostavu konačnog godišnjeg plana rada 15.12.2014 god.

Istovremeno, na ovoj sednici je razmotren i predlog Predsednika Opštine Priština, za razmenu nepokretnih imovina sa imovinama u vlasništvu fizičkih lica. Ova razmena imovine, prema Direktoru za Urbanizam, Građevinske Poslove i Zaštitu Životne Sredine, Liburn Aliu, se vrši zbog javnog interesa, kako bi se olakšao život građana, u skladu sa postojećim regulativnim planovima.

Na devetoj sednici Skupštine Opštine Priština, diskutovan je i usvojen predlog pravilnika za osnivanje, sastav i nadležnosti stalnih komiteta u Opštini Prištini. Cilj izrade ovog pravilnika, rečeno je da je određivanje procedure osnivanja, sastava (broja članova), nadležnosti i odgovornosti stalnih Komiteta Opštine Priština.

Istovremeno, deo dnevnog reda su bili i predlog odluke za izmenu odluke o osnivanju Odbora za Bezbednost u Zajednici, kao i predlog odluke za određivanje članova komisije za otvaranje kutija za žalbe, tačke koje su odložene za narednu sednicu jer nije imalo saglasnosti u vezi članova civilnih društva koji će biti deo Odbora, respektivno, komisije. Tim slučajem, predloženo je da samo civilno društvo donese imena svojih članova, kojim slučajem će se jednoglasno izglasati od strane Skupštine Opštine.