Aktivnosti o podizanju svesti na svetskom danu borbe protiv SIDA-e

- 01 Dec 2014

Danas, 1 decembra 2014 godine, na svetski dan borbe protiv SIDA-e, Glavni Centar Porodične Medicine u saradnji sa Direkcijom za Zdravstvo i Socijalno Blagostanje i Komitetom za Zdravstvo pri Skupštini Opštini Priština, u nekim školama Opštine Priština, počeli su sa aktivnostima podizanja svesti i vaspitanjem učenika o ovoj bolesti.

Ova aktivnost će se nastaviti tokom celog meseca decembra i održaće se interaktivna predavanja sa učenicima u pravcu njihovog obrazovanja i sprečavanja ove bolesti, s posebnim naglaskom i u sprečavanju drugih pojava koja se vežu sa ovom bolešću.