Zahtevi građana Sičevo – Javna Rasprava sa vlastima Opštine

- 02 Dec 2014

Predsednik Opštine Priština, Shpend Ahmeti u pratnji Potpredsednika Dardan Sejdiu, Direktora Direkcije za Lokalnu Infrastrukturu Hysen Durmishi i Direktor Direkcije za Javne Usluge, Zaštitu i Spašavanje, Ardian Gashi, održali su javnu raspravu sa meštanima sela Sičevo.

Selo Sičevo ima oko 70 kuća, sa približno 500 stanovnika, a bio je izolovan zbog nedostatka određene infrastrukture. Stanovnici ovog sela su se izrazili da, po dolasku vlasti Shpend Ahmetija, realizovan je putni projekat Brnjica – Sičevo – Šarban i istovremeno su se izrazili zahvalnim sa ovom investicijom Opštine Prištine, koja je olakšala kretanje stanovnika ove oblasti. Oni su se izrazili zadovoljnim u projektu obroka.

Predsednik Shpend Ahmeti je na početku ovog sastanka zahvalio prisutne koji su masivno učestvovali na ovoj javnoj raspravi.

„Mi smo ove godine do sada održali 38 javnih rasprava, u raznim naseljima prestonice i po selima, a od sada pa do kraja godine će se održati još 15 rasprava. Potrudili smo se da prosečno svake nedelje održimo po jednu javnu raspravu s ciljem kako bi smo držali kontakte sa građanima i kako bi smo bili bliže njih. Mi smo svesni da ne možemo rešiti unutar nekoliko meseci sve probleme koji su u Opštini Priština, ali zajedno sa vama smo se angažovali da rešimo probleme za koje smo u mogućnosti, kako bi smo znatno poboljšali život stanovnika. Istina je da je Direktor Infrastrukture učinio nemoguće da projekat puta bude započet svakako, dok ćemo tokom naredne godine ovaj projekat da nastavimo do mesta gde se veže sa glavnim putem, kojim slučajem će se povezati sa Gornjom Brnjicom“, rekao je gdin. Ahmeti.

Ahmeti je dodao da tokom naredne godine, sa projektom javnog prevoza ima za cilj da prevozne linije budu uglavnom redovnije i češće, takođe i sa pristupačnijom cenom za građane. On je saopštio prisutne detaljnije vezano za zahteve koje stanovnici ovog dela mogu da podnesu i da ih podignemo kao pitanja u Opštini Prištine.

Direktor za Lokalnu Infrastrukturu, Hysen Durmishi, rekao je da iako je put Brnjica – Sičevo – Šarban započet mnogo ranije, naišao je na mnogo problema, dok je njen završetak omogućen samo zahvaljujući projekta koji je učinjen tokom ove vlasti i svih preduslova, kako bi ispunili standarde što se tiče kvaliteta. On je obavestio prisutne da je u planu budžeta za 2015 godinu, planirana izgradnja puta Sičevo – Lukare, koja će skratiti put prema gradu, stanovnicima ovog dela.

„Ima još mnogo drugih projekata koji su planirani, kao što je put od Šarbana Do naselja Elshića, koja ide u pravcu Kolića, kao i nekoliko drugih puteva koji su sad već ušli u fazi projektovanja“, rekao je Durmishi.

Durmishi je obavestio da je za 2015 godinu predviđeno 52 različitih infrastrukturnih projekata, koji će biti na tenderu na početku naredne godine kako bi se završili unutar godine.

Meštani su zatražili da im se ulice koje će ih povezati sa glavnim putem asfaltiraju, i zatražili su da kada se bude izvršila signalizacija ulice Brnjica – Sičevo – Šarban, budu uzeti i preduslovi sigurnosti, jer se oko njih nalazi škola, i zatražili su i javnu rasvetu. Istovremeno, oni su zatražili da im Opština Prištine pomogne i u razvoju poljoprivrede, pčelarstva i da se oživi život u ovom regionu i da imovine ne ostanu opustošene.

Direktor za Javne Usluge je obavestio prisutne da se javno proširenje vrši uopšteno na celoj teritoriji Opštine Priština, sa svim specifikacijama zavisno od određenih zona.

Oni su se izrazili zahvalnost i zahvalili su se Predsedniku Opštine Priština vezano za dosadašnja angažovanja.