Uskoro sklapanje sporazuma o razumevanju između Opštine Prištine i EBOR-a

- 02 Dec 2014

U okviru saradnje između Opštine Priština i Evropske Banke za Obnovu i Razvoj (EBOR), nedavno, Predsednik Shpend Ahmeti je na sastanku sa odborom direktora EBOR-a iz svih regiona izrazio spremnost za saradnju ne samo u sektoru prevoza već i u drugim oblastima, kao što je upravljanje čvrstim otpadom i efikasnom energijom.

Tada su se predstavnici EBOR-a izrazili zadovoljnim sa dosadašnjom saradnjom sa Opštinom Priština, i rekli su da su spremni da pružaju njihovu pomoć u projektima koji će se realizovati u budućnosti.

Danas, Predsednik Opštine gdin. Shpend Ahmeti, u pratnji Potpredsednika gdin. Dardan Sejdiu, Direktora za Lokalnu Infrastrukturu, gdin. Hysen Durmishi i Direktora Direkcije za Javne Usluge, Zaštitu i Spašavanje, gdin. Ardian Gashi, sastali su se sa rukovodiocem Kancelarije Evropske Banke za Obnovu i Razvoj u Prištini, gdin. Anton Kobakov, koji je bio u pratnji od gdin. Josip Polic visoki bankar, gđe. Laura Pedrejeon bankar, i gdin. Arianit Blakaj, bankar.

Na ovom sastanku se razgovaralo u vezi pet različitih oblasti za promene u kojima se cilja saradnja između Opštine Priština i EBOR-a, kao što su javni prevoz, obnova ulične mreže, efikasnost energije, infrastruktura otpadnih voda i njihovo tretiranje u budućnosti, kao i čvrsti otpadi.

Predsednik Ahmeti je pozdravio ovu spremnost EBOR-a za Opštinu Priština, dok su se usaglasili da u narednim nedeljama pripreme sporazum o razumevanju, koji će biti vodič vezano za oblasti u kojim će sarađivati Opština Priština i EBOR.

Ovim sporazumom se planira i uključenje savetnika koji će analizirati opcije koje su na raspolaganju, vezano za Opštinu Priština.

U trenutku kada se Opština bude odredila za bilo koju opciju, za bilo kakvu vrstu investicije, tada će se diskutovati i za konkretne modalitete saradnje, gde se podrazumeva vrednost i način finansiranja.