Odluka vezano za Direkciju za Kulturu, Omladinu i Sport

- 03 Dec 2014

Počevši od danas, 03 decembra 2014 godine, sa Odlukom Predsednika Opštine Priština, Shpend Ahmeti, zadatak Direktorke u Direkciji za Kulturu Omladinu i Sport, u Opštini Priština će vršiti gđica. Saranda Bogujevci.

Biografija

Gđica. Bogujevci je završila studije u „Manchester Metropolitan University“, smer Interaktivne Umetnosti. Još od ranih dana, Saranda je organizovala radionice u mnogim školama i zajednicama, a kasnije i u različitim institucijama kao što su: gradska galerija Mančestera, Muzej Rata (IWMN), Community Arts North West, Yorkshire Sculpture Park, itd.

Nedavno, gđica Bogujevci je imala velikog uspeha sa izložbom „Bogujevci/Vizuelna Istorija“, gde je preko savremene umetnosti ona prikazala dramu svoje porodice tokom rata na Kosovu.

Njena istorija i istorija njene porodice, bili su predmet dva dokumentarna filma od CBC-a i BBC-a, i takođe je bila pokrivena od najprestižnijih izdavača na svetu. „The Guardian“, „Readers Digest“, „The New York Times“ i „Marie Claire“. Njena istorija je takođe i deo predstave „Children and War“ u Imperial War Museum North“, u Engleskoj, koja se svakoga dana gleda od hiljade posetioca.

Saranda Bogujevci je sarađivala sa raznim institucijama i organizacijama kao „The Eden Project“, dok je bila angažovana i sa radom u raznim zajednicama u Mančesteru, vezano za podizanje svesti za izbeglice i azilanata koji žive u Britaniji.

Saranda Bogujevci je umetnica i kurator. Na kraju 1999 godine, ona je poslata u Velikoj Britaniji za lečenje od rana koje je dobila tokom rata na Kosovu. Saranda Bogujevci je jedna od preživelih masakre porodice Bogujevci i Duriqi. 29 marta 1999 godine, ubijeno je 14 članova ovih porodica na dan kada je Srbija slavila Dan Države.