Regulisano parkiralište u Ulpijani i započeto regulisanje ulica u naselju „Matičane 1“

- 06 Dec 2014

Direkcija za Lokalnu Infrastrukturu u Opštini Priština, u okviru projekata za poboljšanje infrastrukture, započela je sređen put sa kockama u naselju Matičane 1.

Sada su započeli radovi na ulici „Ndue Përlleshi“, dok će tokom narednih dana biti regulisane sve ulice u naselju „Matičane 1“, sa betonskim kockama.

Istovremeno je regulisano i parkiralište u naselju Ulpijana.
Nedavno, sa stanovnicima „Matičane 1“ je raspravljano vezano za urbanistički plan, infrastrukturu i javne usluge u ovom naselju.

Cilj ovog sastanka je bila rasprava problema u celosti u ovom delu grada, a posebno pitanje ulica „Ndue Përlleshi“ i „Shaqir Igrishta“.

U to vreme, Direktor za Urbanizam, Liburn Aliu, informisao je prisutne da je izgradnja ove dve ulice bila planirana u budžetu naredne godine, ali na osnovu urbanističkog plana, glavna prepreka za realizaciju predstavlja proces eksproprijacije i postojećih objekata koji imaju dozvole, ali koje su u suprotnosti sa regulativnim planovima, što povećava cenu projekata. U takvim okolnostima, ne mogu se revidirati planovi bez konstatacije realnog stanja na terenu.

Pošto jedan takav projekat zahteva vreme, a potrebe stanovnika ovog naselja su hitne, Opština Priština je izrazila spremnost da pruži privremeno rešenje, odnosno postavljanje betonskih kockica na ovim ulicama do jednog stalnog rešenja.

Istovremeno, Direkcija za Lokalnu Infrastrukturu, rukovođena od Direktora Hysen Durmishi, ubrzo će početi projekat kolektora nad rekom Mat koji će početi da se ubrzo realizuje i koji će istovremeno rešiti problem otpadnih i atmosferskih voda i paralelno će se realizovati sa ulicama u naselju „Matičane 1“.