Otvoreni dan Opštine

- 08 Dec 2014

Danas, u Opštini Priština je organizovana aktivnost „Otvoreni Dan Opštine“, kojim slučajem su učenici srednjih škola Prištine imali mogućnost da se upoznaju sa organizacijom rada u Opštini Priština.

Predsednik Shpend Ahmeti je na početku poželeo dobrodošlicu učenicima srednjih škola Prištine, koji su posetili Opštinu sa ciljem da se upoznaju izbliza za radom u Opštini kako bi se približno upoznali sa tokom rada.

Ahmeti je rekao da je jedan od njegovih glavnih ciljeva povećanje transparencije, pogotovo u trošenju javnog novca i u javnim konkursima, pošto kako je on naveo, na Kosovu još uvek nije razvijen koncept odgovornosti nad poreskim obaveznicima.

„Ako budemo uporedili sa Amerikom, svaki put kada se tamo nešto troši, odmah reaguje građanin kao poreski obaveznik i traži odgovornost zašto su učinjeni ti troškovi. Naš je zadatak, ne samo kao Opština, nego svaka državna institucija da odgovaramo pred građanima za svaki potrošeni cent. Zbog tog razloga, mi imamo i pravila koja trebaju da se sprovedu precizno, bilo to za nabavke ili one za zapošljavanje, itd. Veoma skoro, zajedno uz pomoć UNDP-a, imaćemo nekoliko kompjuterskih programa da sem potvrda „online“ gde smo učinili da stignu kod građana za 48 sati kod kuće, sada trebamo da stvorimo još nekoliko novih veb sajtova u kojima će se prikazivati kako se troše sredstva opštine u realnom vremenu, kako bi svaki zainteresovani građanin shvatio gde je Predsednik Opštine potrošio vladavinom ta sredstva, ali takođe i procedure zapošljavanja“, rekao je Ahmeti.

Predsednik Ahmeti je rekao da ako se vratimo unazad u istoriju, proizilazi da je političko organizovanje jednog društva učinjeno preko ostvarenja opština.

„Osnove politike i zajedničkog života su kod opštine, i tačno zbog toga danas imamo ovaj mnogo unapređeniji koncept, znači koncept opštine. Mi smo prva tačka susretanja među građanima, prva tačka upućivanja kada imamo neki problem je opština. To čini rad Predsednika Opštine još težim, pošto se bave sa svim problemima i istovremeno je jedan od najinteresantnijih poslova, prema mojem mišljenju. Svaki dan je različit, nije rutinski posao, ali se svakog dana suprotstavljaš sa razlim problemima i neprestano je angažovanje za poboljšanje života građana“, rekao je Ahmeti tokom njegovog govora pred učenicima srednjih škola Prištine.
On je rekao da naš cilj treba biti da radimo na način da bilo ko bude došao nakon nas ima lakši posao.

„Mi se trudimo da izvršimo reforme da život građana olakšamo još više. Ovog vikenda sam bio u poseti prestonice Švajcarske, u Bernu i naravno da je tamo život lakšiji nego u Prištini. Oni se ne bave sa problemom vode ili sa problemom smeća. Uprkos tome, trebam reći da je i Bern nekada imao problem sa kojim se mi suočavamo. Zbog toga, ne trebamo se razočarati i reći da je to naša kultura ili reći da mi ne znamo, nego nam jednostavno trebaju reforme i grupa ljudi koji će gurati ove reforme napred, uz podršku građana“, rekao je Predsednik Ahmeti.

Prema Ahmetiju, građanski aktivizam ne mora da znači da se svakako da doprinos samo kroz uključivanja u politici, nego da damo naš doprinos za opšte dobro, bez obzira na profesiju.

Učenici koji su deo ovog projekta podržanog od UNDP-a i Swiss Cooperation Office Kosovo, tokom dana su posetili i Opštinske Direkcije.