Obaveštenje

- 09 Dec 2014

Opština Priština želi da obavesti da danas, u utorak 9 decembra 2014 godine, „online“ sistem apliciranja za potvrde Kancelarije Civilnog Stanja, neće funkcionisati zbog promene platforme, odnosno prelaska na novu platformu za apliciranje.

Nova platforma će uči u funkciju u sredu, 10 decembra 2014 godine, u 10:00 časova.

Nadamo se da će ova promena koja se vrši u cilju poboljšanja kvaliteta usluga nad građanima naići na razumevanje stanovnika Opštine Priština.