Obaveštenje - porez na imovinu

- 12 Dec 2014

Opština Priština poziva sve svoje stanovnike da isplate porez na nepokretnu imovinu najkasnije do 31 decembra 2014 god. koji je i zadnji rok za isplatu druge rate poreza za 2014 godinu.

Podsećamo vas da će prikupljena sredstva od poreza na imovinu služiti za realizaciju mnogih kapitalnih investicija koja će direktno poboljšati život stanovnika prestonice Priština.

Opština Priština je već raspodelila račune poreza na imovinu, preko Pošte Kosova. Ipak, pošto pošta nije uspela da identifikuje neke adrese, pozivamo građane da dođu u Opštinsku Kancelariju za Nepokretnu Imovinu (stara zgrada opštine) kako bi se informisali vezano za njihove obaveze.

Hvala vam na razumevanju!

Opština Priština
www.prishtina-komuna.org