Rukovodstvo Opštine Prištine je diskutovalo sa stanovnicima Marevca vezano za probleme zdravstva i infrastrukture

- 15 Dec 2014

Opština Priština je organizovala javnu diskusiju sa stanovnicima sela Marevac, selo koje sadrži 12 nasilja i rasprostranjen je u površini od 112 m2.

Pred mnogim učesnicima, planove i konkretne projekte Opštine Priština su predstavili Direktor Direkcije za Lokalnu Infrastrukturu, Hysen Durmishi i Direktor Direkcije za Zdravstvo i Socijalno Blagostanje, Arben Vitia.

Glavna tema ove diskusije je bila teško infrastrukturno stanje kao i nedostatak zdravstvenih usluga.

U ovom selu, gde nedostaju i linije komuniciranja i postoji informativni mrak, većina meštana rade u rudniku Novog Brda.

Tokom ove diskusije, direktor Hysen Durmishi je rekao da su identifikovani svi infrastrukturni problemi u ovom predelu i na ovoj diskusiji, zajedno sa stanovnicima, će se odrediti prioriteti da se vide koje su najhitnije potrebe, pošto su već projektovani neki putevi koji su planirani u budžetu 2015 godine. Durmishi je rekao da je jedan od ciljeva Opštine Priština stvaranje uslova za investicije u ovom delu,kao i povratak mnogih stanovnika koji su napustili Marevac zbog nedostatka elementarnih uslova, istovremeno i perspektive.

Takođe, Durmishi je obavestio prisutne i vezano za odluku Skupštine Opštine, koja je došla kao rezultat predloga Predsednika Opštine Shpend Ahmeti, vezano za kompenzaciju štete od poplava i rekao je da će ova sredstva da se iskoriste za saniranje infrastrukturne štete.

Direktor Arben Vitia je obavestio prisutne da su počele procedure vezano za ambulantu u Vitini.

„Mi znamo da vi imate dva problema što se tiče oblasti zdravstva. Ambulanta flotacije je bila ranije i ambulanta u VItini. Za ambulantu u Vitini, sada smo već počeli procedure i jedna kompanija u saradnji sa Opštinom će proceniti koliko sredstva je potrebno da se podele za ovu investiciju, što je predviđeno i u budžetu 2015 godine. Što se tiče ambulante flotacije, pošto ona nije vlasništvo Opštine nego flotacije, trenutno razmatramo mogućnost da zajedno vidimo šta možemo učiniti kako bi smo ispunili potrebe ljudi koji žive u tom delu, pružajući vam što bolje zdravstvene usluge“, rekao je Direktor Vitia.

Asfaltiranje puta Vitia – Bullaj, nasipavanje puta u naselju Vrajoll, asfaltiranje puta Vidime – Marevska Reka, put Gerbesh u naselju Pacaj, put Jasharaj i nekoliko puteva koji vežu ostala naselja, bili su uglavnom zahtevi koji su podneti na ovoj diskusiji, dok je direktor Durmishi osigurao da će se svaki njihov zahtev biti tretiran sa ozbiljnošću i da će realizovanje ovih projekata početi tokom narednih godina.