Opština Priština takođe kupuje znatnu količinu zaštitnih materijala za zdravstvene radnike i administrativne radnike

- 23 Mar 2020

Opština Priština takođe kupuje znatnu količinu zaštitnih materijala za zdravstvene radnike i administrativne radnike. Nećemo nijenog radnika ostaviti bez zaštite. I nećemo postati dodatno opterećenje za centralni nivo. Moj apel centralnim institucijama je za više koordinacije. Centralizovanje svih stvari nije dobro u takvim ratovima. Mogu da govorim u ime svih predsenika Opstina u Republici Kosovo.