Maksimalna posvećenost Primarne Medicine u Prištini

- 24 Mar 2020

- Centri porodične medicine

 - Centar hitne medicine

Sa dezurstvom 24/7:

 1. Karantina Studentskog centra;

 2. Šator u dvorištu GCPM;

3. Centar Hitne Medicine sa 4 tima;

4. Granični prelaz u Mutivodi;

 5. Svi CPM-ei.

Sve pohvale medicinskim osobljem na velikoj posvećenosti u ovim teškim danima!