Sa građanima Ajvalije i Veternika – od problema kod projekta naselje po naselje

- 23 Dec 2014

Ovih dana, Izvršna vlast Opštine Priština je održala dve javne diskusije sa stanovnicima Prištine, u naseljima Veternik i Ajvalija, gde su bili prisutni i građani sela Šaškovac.

Na održanoj javnoj diskusiji u naselju Veternik, bili su prisutni Direktor Administracije Muhedin Nushi i Direktor za Zdravstvo i Socijalno Blagostanje, Arben VItia. Cilj ovog skupa je bio određivanje lokacije za izgradnju ambulante u ovom delu glavnog grada.

Pošto je imalo žalbi od prisutnih, vezano za definisanje granica mesnih zajednica i zahteva da investicije opštine budu orijentisane na način kako bi se ispunili njihovi zahtevi, Direktor Muhedin Nushi, obavestio ih je da se tokom iduće godine očekuje da stupi na snagu novi pravilnik, gde će se tačno definisati podela teritorija mesnih zajednica.

Dok je Direktor za Zdravstvo i Socijalno Blagostanje u Skupštini Opštini, Arben Vitia, rekao da je njihov predlog najbolji mogući način, koji su zajedno sa Direktorom za Urbanizam identifikovali.

„Jedna parcela koju smo identifikovali u zadnje vreme zajedno sa direktorom za urbanizam i direktorom za imovinu, je parcela koja ipak ispunjuje uslove za koje smo došli ovde da razgovaramo i za koje smo razgovarali i sa predsedavajućim ove zajednice ranije. Sem što ispunjava uslove u tehničkom aspektu, jer treba najmanje 15 ari po prema standardima, kako bi se izgradio Centar porodične medicine, ona je na ravnini i verujem da se nalazi na delu gde je prilagodljivo za sve, manje više za stanovnike ovog naselja“, rekao je Vitia.

Sem izgradnje ambulante, koja je predviđena u budžetu 2015 godine, raspravljano je vezano za razne probleme, kao što je nastavak proširenja javne rasvete, problemi sa psima lutalicama i tretiranje kanalizacije. Prisutni su tražili da se informišu vezano i za urbanističke planove, dok su se informisali da se sve ove informacije lako mogu naći u Direkciji za Urbanizam, Građevinske Poslove i Zaštitu Životne Sredine i da se radi na tome da ovi podaci u buduće budu javni i na novoj veb stranici interneta, koja bi pružila informacije u realno vreme za svaki novi razvoj u Opštini Priština.

Izvršna vlast opštine je obavestila prisutne da će ubrzo da organizuju još jednu javnu diskusiju sa Direkcijom za Lokalnu Infrastrukturu, Direkcijom za Javne Usluge i Direkcijom za Inspekcijske poslove, kako bi građani bili informisani i kako bi sarađivali sa Opštinom radi realizovanja njenih planova i projekata.

Dok su na javnoj diskusiji, koja je održana u naselju Ajvalija, bili prisutni Direktor za Lokalnu Infrastrukturu, Hysen Durmishi, Direktor za Zdravstvo i Socijalno Blagostanje, Arben Vitia i Direktor za Javne Usluge, Zaštitu i Spašavanje, Ardian Gashi.

Zahtevi prisutni su uglavnom bili vezano za puteve i prateću infrastrukturu, dok su se izrazili zadovoljni sa javnom rasvetom. Prisutni su se zainteresovali za informacije vezane za urbanistički plan naselja, i zatražili su novu lokaciju za groblje, obdanište i oslobađanje javnih prostorija koje su opštinska imovina a koji su uzurpirani, čišćenje čvrstog otpada, da se stomatološke usluge pružaju na dve smene, izgradnju sportskog terena, subvencionisanje poljoprivrednika. Oni su se izrazili zadovoljnim sa početkom realizacije projekta za izgradnju stadiona „Ajvalija“.

Direktor Hysen Durmishi je rekao da je u budžetu za 2015 godinu uključeno mnogo projekata koji se vežu za potrebe stanovnika zone Ajvalija. On je rekao da su tretirani svi zahtevi građana u okviru budžetskih mogućnosti.
„Neki projekti su pri završetku, a neki ostali su u fazi projektovanja. U Ajvaliji ima raznih problema. Jedan od najvećih projekata koji će se realizovati tokom iduće godine i za koji ćemo se potruditi da ga izvršimo zajedno sa relevantnim ministarstvima je kolektor za koji je završena faza projektovanja. Tu će se tretirati otpadne i atmosferske vode za deo „Nova Priština“, odnosno „Dom Pravde“ i koji prolazi prema „Koha Ditore“ sve do „Gračanke“. Ovaj projekat prevazilazi administrativne granice Opštine Priština, stoga smo počeli sastanke sa ministarstvima. U okviru ovih dana ćemo imati sastanak sa Evropskom Komisijom, sa Opštinom Gračanica i na tom sastanku ćemo prezentirati projekat koji imamo. Planiramo da uđemo u sufinansiranje kako bismo tokom naredne godine završili put prema Domu Pravde, pogotovo tretiranje kanalizacija“.

Projekat obuhvata 25 kilometara kanalizacije. Više od 1 milion evra će koštati samo za kanalizaciju. Mnogo puteva nismo stigli da asfaltiramo zato što nije bilo rešeno pitanje kanalizacija, koji se trebaju rešiti kao prethodni problem, kako bi smo mogli da asfaltiramo puteve“, rekao je Durmishi.

On je rekao da su tokom 2014 godine imali problema sa neodgovornim kompanijama koji su imali ranije potpisane ugovore, zbog toga, on se izrazio da će se ubuduće delovati sa sistemom pred kvalifikacije kako bi se osigurali da ćemo imati ozbiljnu kompaniju.

Direktor Ardian Gashi, obavestio je prisutne da u okviru proširenja rasvete, završeno je 31 kilometara u celoj Opštini Priština. Gashi je obavestio prisutne da je u Skupštini Opštini predloženo za određivanje tačke za reciklažu čvrstog otpada koja se kao zona nalazi blizu Ajvalije, i izabrani su eksperti koji će izvršiti procenu zagađenja okoline. Gashi je rekao da se planira i sađenje sadnica u zoni Ajvalije i da će zelene površine ostati prioritet opštinske vlasti. Takođe, on je obavestio prisutne da je u procesu i pravilnik koji tretira održavanje psa i mačaka, i takođe, zbog zabrinutosti postavljanja bandera od strane KEDS-a, Gashi je rekao da je Opština Priština dala primedbu da ne postavlja nijednu banderu bez njene dozvole.

Direktor Arben VItia je obavestio prisutne da će u svim Centrima Porodične Medicine biti aktivirani zubari u drugoj smeni. „Doneli smo odluku da svaki Centar Porodične Medicine ima kao obavezu drugu smenu stomatologa, kako bi svaki građanin imao blizu kuće stomatološke usluge“, rekao je Vitia, koji je takođe napomenuo da će ubrzo sa Direkcijom za Kulturu, Omladinu i Sport početi realizaciju projekta „Sport kao zdravlje“.

Prisutni u ovoj javnoj diskusiji su bili i stanovnici sela Šaškovac, koji sem što su podneli svoje zahteve, takođe su zatražili da se održi javna diskusija i u njihovom selu. Opštinske vlasti su obećali da će na početku sledeće godine organizovati sličan skup u ovom selu koji se proteže u dva kvadratnih kilometara.