Primenjuje se odluka za rušenje bespravnog objekta u naselju „Dodona“

- 23 Dec 2014

Direkcija za Inspekcijske Poslove Opštine Priština, danas je počela sa sprovođenjem odluke za rušenje šestog sprata bespravnog objekta, u naselju „Dodona“, blizu zgrade Akademije za Nauku i Umetnost na Kosovu (ANUK), od investitora „Naki Trade“.

Imajući u vidu Zakon za Legalizaciju, koji određuje da sve izgradnje koje su izvršene nakon datuma 30 avgust 2013 godine nisu predmet tretiranja od ovog zakona, shodno tome, one su prema automatizmu ubačene u kategoriji objekata koji će se srušiti, kao i nakon iscrpljivanja svih tvrdnji investitora vezano za ovu tačku, danas je ugovoreno preduzeće od strane Opštine Priština, pod rukovodstvom Direkcije za Inspekciju sprovela odluku za rušenje VI sprata ovog objekta.

Podsećujemo da za sve objekte bez dozvole za koje se aplicira, koje su izgrađene pre datuma 30 avgust 2013 godine, biće podvrgnuti zakonu za legalizaciju, u suprotnom one će se ubaciti u listu za rušenje.

Opština Priština ostaje odlučna da privrženo sprovede zakonodavstvo u svim oblastima.