Tri nova projekta za unapređivanje usluga administracije

- 24 Dec 2014

Direktor Direkcije Administracije, Muhedin Nushi, danas je održao konferenciju za novinare gde su predstavljena tri nova projekta, odnosno novu veb stranicu Opštine Priština, „online“ aplikaciju kao i virtuelizaciju kancelarije civilnog stanja.

„U cilju unapređivanja usluga za građane, u okviru reformi Direkcije Administracije, posebno sa veoma velikom transparencijom koja takođe obuhvata širok spektar usluga koja od sada pruža Opština Prištine, danas ćemo prikazati tri projekta: nova veb stranica, koja će ući u funkciji; projekat transparentne regrutacije gde se obuhvata „online“ aplikacija, gde će imati mogućnost da vide koja osoba je aplicirala, koji su bili rezultati, ali će takođe biti i modul preko kojeg će biti moguće da se podnesu eventualne žalbe. Kao i da se vide imena i sve moguće informacije svih zaposlenih u Opštini Priština; dok se treći projekat tiče promene platforme za „online“ apliciranje“ građana, ili drukčije, virtuelizacija kancelarije civilnog stanja“, rekao je Direktor Nushi tokom prikazivanja ovih projekata.

On je istovremeno obavestio novinare da je Opština Priština izvršila jednu anketu tokom decembra meseca, vezano za utiske građana o pruženim uslugama od strane kancelarije civilnog stanja.

„Na pitanje dali su građani zadovoljni ovim uslugama, pružene su tri opcije: Veoma zadovoljan/na, zadovoljan/na i nezadovoljan/na. 1590 građana je odgovorilo na ova pitanja, od kojih su 50 građana odgovorili da su zadovoljni, nezadovoljnih nije bilo i 1540 građana je izraženo da su bili veoma zadovoljni, što znači ako prevedemo u procenat, 97% građana je veoma zadovoljno sa uslugama koje pruža kancelarija za civilno stanje“, rekao je Nushi.