Akcija u naselju „Sunčani Breg“

- 24 Dec 2014

U naselju „Sunčani Breg“, u gornjem delu ulice „B“, počelo je otklanjanje montažnih objekata, kao i nekih privremenih objekta.

Direkcija za Inspekcijske Poslove, nakon razmatranja žalbi stanovnika ovog naselja, počela je otklanjanje objekata koji su bili predviđeni da služe u funkciji pijace.

„U gornjem delu ove ulice gde je ranije bila lokacija pijace, ostali su neki montažni objekti, koji će prema odluci inspekcije otkloniti danas i razrušiće se ove izgradnje koje su na javnoj površini. To se vrši po zahtevu stanovnika, pošto je ova lokacija bila korišćena kao utočište za razne zločinioce i predstavljala je rizik za zdravlje dece u ovoj lokaciji“, rekao je Direktor za Inspekcijske Poslove, Xhelal Sveçla.

Ova aktivnost se očekuje da bude završena unutar dana, dok je ova prostorija predviđena da bude u službi stanovnika ovog naselja, početno kao privremeni parking. Ubuduće, planirano je da se ovaj deo pretvori u zelenilo, odnosno, čeka se da se izgradi park koji će imati i igralište za decu.