Intervencija na ulici „Agim Ramadani“

- 24 Dec 2014

Direkcija za Inspekcijske Poslove, danas je intervenisala na ulici „Agim Ramadani“, zbog problema sa kanalizacijom zgrada koje se nalaze preko puta „Pedagoškog Fakulteta“

Nakon žalbi građana i posete inspektora, konstatovano je veoma teško stanje podruma ovih zgrada.

Tim slučajem, Direktor Direkcije za Inspekcijske Poslove, Xhelal Sveçla, izjavio je da su se mobilizirali svi akteri kako bi intervenisali i rešili odmah ovaj problem.

„Kontaktirani su regionalno preduzeće „Vodovod“, Direkcija za Lokalnu Infrastrukturu i aktivirani su svi sektori Direkcije za Inspekcijske Poslove, dok je sanitarni sektor izvršio izveštaj ovog stanja, klasifikujući ga kao alarmantan slučaj, stoga su zatražili od svih strana da se pod hitno interveniše. Rad je započet, dok se mi nadamo da će ova hitnoća rešiti tokom današnjeg dana“, rekao je Direktor Sveçla.

Takođe, Sveçla je rekao da je stalno rešenje problema kanalizacije u ovom naselju obuhvaćeno u zajedničkim projektima Direkcije za Lokalnu Infrastrukturu, Direkcije za Urbanizam, Građevinske Poslove i Zaštitu Životne Sredine, kao i regionalnog vodovoda „RVP Priština“.