Odluka Predsednika Opštine Priština, Shpend Ahmeti vezano za upotrebu pirotehničkih proizvoda

- 27 Dec 2014

U cilju očuvanja životne sredine i zaštite zdravlja građana od moguće štete koje prouzrokuju pirotehnički proizvodi, Predsednik Opštine Priština, Shpend Ahmeti, 26.12.2014 god., doneo je odluku o „Zabrani pirotehničkih proizvoda na trgovima „Ibrahim Rugova“, „Majka Tereza“ i „Zahir Pajaziti“.

Ovom odlukom, zabranjuje se upotreba pirotehničkih proizvoda od datuma 30 decembra 2014 god. do 3 januara 2015 god., s ciljem da se zaštiti zdravlje građana, pošto su ovi delovi grada najčešće posećeni, a pirotehnička sredstva su štetna posebno za decu, stare i trudne žene.

Ova zabrana važi samo za prostor koji se nalazi unutar trga „Ibrahim Rugova“, „Majka Tereza“ i „Zahir Pajaziti“.

Nad osobama koji će koristiti ove pirotehničke proizvode u površini ovih tri trgova, izreknuće se kazna u iznosu od 100 evra, od strane Inspektora Direkcije za Inspekcijske Poslove.

Brojevi inspekcije gde građani mogu da se jave za bilo kakvu nepravilnost, su: 038 245 666 i 038 245 777.

Pirotehnički proizvodi su: svaki proizvod koji sadrži supstancu ili mešavinu supstancija dizajniranih da otpuštaju toplotu, svetlost, buku, gas, dim ili njihova kombinacija donosi efekte preko hemijskih reakcija, ekzotermičkih, samo održivih za razonodu i druge ciljeve, koji se imenuje kao vatromet.