Inicijativa za napredak - INPO ocenjuje opštinu Priština na drugom nivou upoređujuci je sa drugim opštinama, radi transparentnosti

- 18 May 2020

Inicijativa za napredak - INPO ocenjuje opštinu Priština na drugom nivou upoređujuci je sa drugim opštinama, radi transparentnosti

Priština je posvećena tome da i dalje bude primer dobre prakse i ispunjava principe dobrog upravljanja, otvorene, odgovorne i transparentne opstine i istovremeno razvija i provodi sveobuhvatne socijalne politike.

Zahvaljujemo se svim partnerima na kontinuiranoj podršci i saradnji kako bi Priština ostala vođa dobre lokalne uprave.

Veza:

 

http://inpo-ks.org/wp-content/uploads/2020/05/Raporti-Transparenca-financiare-e-komunave.pdf?fbclid=IwAR2GvsCvZGb4GZPf99bNo2qclYeKJpT0ekKE1ixrs4InNXMPE3NVMQ52C-U

 

#transparentnost