U Opštini Priština nema neprolaznih ulica, neozbiljnim kompanijama za čistoću će se raskinuti ugovor

- 29 Dec 2014

Opština Priština vas obaveštava da nakon zadnjih snežnih padavina, ekipe Direkcije za Javnu Uslugu, Zaštitu i Spašavanje kao i Direkcije za Inspekcijske poslove su na terenu, spremne za intervenciju nad svim zahtevima građana.

Suprotstavljeni sa otežanom situacijom zbog pogoršanja vremena, Direkcija za Javne Usluge i Direkcija za Inspekcijske Poslove su mobilizirali sve njihove kapacitete kako bi pomogli sa bržim čišćenjem puteva Prištine, ali i veznih ulica sela Opštine Priština.

Istovremeno, želimo da obavestimo širu javnost da nisu česti slučajevi kada imamo problema i sa nekim ugovorenim preduzećima kao rezultat nedostatka njihovih kapaciteta, međutim i zbog njihove neozbiljnosti u određenim slučajevima.
Kao hitna mera, svaka angažovana mašinerija za čišćenje snega, Opština Priština je spojila jednu ekipu inspekcije, koji imaju za zadatak celokupno čišćenje, među ostalog, ali i inspekciju rada svake mašinerije ovih preduzeća.

Iako su povezani ugovori sa ovim preduzećima okvirni ugovori, potpisani pre dve godine, Opština Priština je protekle godine verifikovala stanje mašinerije i količinu soli koju imaju na raspolaganje ovi operateri, ali nakon zadnjih snežnih padavina, preduzeća ih nisu upotrebili, a u nekim slučajevima čak i ne poseduju kapacitete koje su izjavili kada su aplicirali na tenderima za zimsko održavanje puteva. Istovremeno, identifikovani su i slučajevi kada neka preduzeća nisu imali volju kako bi prevazišli ovu skoro hitnu situaciju u cilju olakšavanja poteškoća građana u saobraćaju.

Opština Priština, prema dosadašnjim informacijama sa terena, obaveštava vas da do sada nema informacije za neprelazne puteve, ali ima određenih ulica u kojima je otežano kretanje, posebno u onim zonama gde je nagib ulica veća.

Takođe, obaveštavamo građane Prištine da Opština neprestano koordiniše poslove sa Policijom Kosova, dok zabrinjavajući slučaj da u saobraćaju učestvuju mnogo mašina bez zimske opreme. U trenutku kada budemo imali izveštaj inspektora, i istovremeno uzimajući u obzir i žalbe građana i Policije Kosova, Opština Priština će izvršiti procenu dosadašnjeg rada svake kompanije posebno. U trenutku kada budemo dokumentovali ozbiljne prekršaje obaveza koje su predviđene ugovorom, tada će se preduzeti zakonske mere, uključujući i raskid ugovora sa preduzećima koja nisu bila na nivou izvršenja njihove dužnosti.

Opština Priština ostaje privržena da građanima pruži uslove kako bi im omogućili kretanje u ovom vremenu, kao i da pojačamo naše angažovanje za prevazilaženje ovih poteškoća. Stoga, u slučaju ako bude zamene nekog preduzeća kojoj se eventualno može raskinuti ugovor zbog neispunjenja obaveza, tada se može dodati teritorija ili odgovornost drugim preduzećima, kao i da se iskoriste kapaciteti javne kompanije „Hortikultura“.

Takođe, molimo sve šofere da budu oprezni tokom vožnje i da ne učestvuju u saobraćaju bez zimske opreme.