Inspekcije kafeterija i poslovnih prostora od strane inspekcijskih timova kao preventivna mera za #covid19

- 08 Jul 2020

Nakon odluke Vlade za ograničenje kretanje građana od 21:00 kao preventivnu meru za # covid19, takođe su započele inspekcije kafića i poslovnih prostora. Inspekcije će biti redovne i trajaće sve dok ta odluka bude na snazi
Zahvaljujemo timovima Direkcije za inspekciju i Kosovskoj policiji na neumornom radu i zalaganju tokom ovog vremena.