Grantovi za podršku malim preduzećima

- 09 Jul 2020

Opština Priština partner je sa organizacijom Help-Hilfe zur Selbsthilfe na Kosovu u projektu „Podrška društveno-ekonomskoj stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana 2019-2020“ koji finansira Ministarstvo Spoljnih Poslova Nemačke vlade.

Kroz ovaj projekat obezbeđuje se oprema tako da korisnici mogu da započnu ili razvijaju svoj posao. Prosečna vrednost granta za korisnika je 2.000 evra u kombinaciji sa profesionalnom obukom i nadzorom za njihov održivi razvoj.

Zbog situacije sa # covid19, Help u koordinaciji sa Opštinom Priština sklapanje ugovora sa korisnicima sprovodece u nihovim poslove ili domove.

Opredeljeni smo da na različite načine doprinosimo održivom ekonomskom razvoju pomažući otvaranju novih radnih mesta, posebno sada kada ukupna ekonomska situacija trpi posledice pandemije # covid19.