Radovi se nastavljaju na uređenju platoa i stepenica u ulici "Hyzri Talla" na Sunčani Bregu

- 10 Jul 2020

Nastavljaju se radovi na uređenju platoa i stepenica u ulici "Hyzri Talla" na Sunčani Bregu, što će po završetku olakšati kretanje stanovnika ovog naselja.