Nastavljaju se radovi za uredivne parking prostora u naselju "Kupusiste"

- 14 Jul 2020

Parkirna mesta ispred stanova u naselju "Lakrishte" bilo je u lošem stanju i trebalo ga je sanirati.
 
Nakon intervencije i završetka radova obeležit će se i funkcionalizirati ce se parking sa kojim će upravljati preduzece "Priština parking".
 
Više reda omogućava lakši svakodnevni život stanovnika naselja.​