Građevinski inspektori, na dužnosti

- 30 Jul 2020

Pored tekućih inspekcija primene građevinskih dozvola, inspektori preduzimaju mere gde god naiđu na pokušaje nelegalne gradnje.

Za danas smo planirali tri akcije rušenja, ali u dva slučaja strane su sami uklonili objekte.

Molimo sve vas da se pridržavate postojećih zakona i propisa, jer ćete se u protivnom suočiti sa posledicama!​