Žbogar: „Važno je da imamo odgovorne ljude u predvođenju projektima

- 16 Jan 2015

Predsednik Opštine Priština, gdin. Shpend Ahmeti, dočekao je specijalnog predstavnika Evropske Unije u Republici Kosovo, gdina. Samuela Žbogara

Nakon ovog sastanka,predsednik Ahmeti je rekao da je sa predstavnikom Evropske Komisije na Kosovu, gdinom. Samuelom Žbogarom diskutovao u celosti o zadnjim političkim razvijanjima u zemlji, uključujući i odnose koje Opština Priština ima sa Vladom Republike Kosovo, što se tiče zajedničkih projekata.

Ovim slučajem, predsednik Ahmeti je rekao da će ubrzo, od februara meseca, staviti u funkciji dom pravde, koji je jedan od najvećih finansiranih projekata od Evropske Komisije.

„Ovim slučajem, bili su zahtevi Evropske Komisije da se funkcionalizuje put i javni prevoz, kao i drugi problemi koji se nadovezuju sa infrastrukturom. Mislim da povodom prelaska sudskog sistema u ovoj zgradi, oslobodiće se veliki deo centra Prištine. Takođe smo diskutovali i o zajedničkim projektima i o finansiranju koju Evropska Komisija čini u projektima Prištine, uključujući tu i pomoć koju su dali za „Termokos“, pošto projekat kogenerisanja ne bi bio moguć bez pomoći Evropske Komisije. Diskutovali smo i o toku projekta za ovu godinu kao i za nastavak projekta u proširenju mreže „Termokos-a“ i takođe rehabilitaciju podstanica koji će omogućiti kvalitetnije grejanje za građane Prištine“, rekao je Ahmeti, dodajući da se na ovom sastanku diskutovalo i o mnogim temama i bila je zajednička privrženost da se nastavi saradnja sa Evropskom Komisijom, uvek u cilju poboljšanja života građana Prištine kako bi im pružili što bolje usluge.

Dok je specijalni poslanik Evropske Unije u Republici Kosovo, gdin. Samuel Žbogar rekao da su sa predsednikom Opštine Priština gdinom. Shpend Ahmetijem diskutovali o dosadašnjim aktivnostima i planovima Opštine za ovu godinu.
„Predsednik Prištine je napomenuo projekat „Termokos-a“, mi smo partneri, u stvari, mi smo veoma ponosan partner u ovom projektu jer mislim da je mnogo građana srećno što imaju koristi od ovog projekta i mi ćemo nastaviti sa ovim partnerstvom. Dom pravde je velika investicija Evropske Unije na Kosovu, to je investicija od 25 miliona. Zgrada je završena i zvanično će se otvoriti u februaru, i kao što je i predsednik rekao, mi smo diskutovali i o nekim pitanjima vezano za ovaj dom a koje se tiču opštine, koje su odgovornost Opštine“, rekao je Žbogar.

On je napomenuo i projekat za imenovanje i postavljanje znakova na ulicama Prištine, koje će služiti za orijentisanje, za bolje orijentisanje u Prištini.

Takođe, gdin. Žbogar je rekao da je bio veoma zainteresovan da sasluša i za projekte koje predsednik Ahmeti planira da ih realizuje tokom ove godine, kao što je projekat za parkirališta prestonice, projekat za javni saobraća, za koje je rekao da su veoma važni projekti i od ključnog značaja za grad. „Vidim da je to veoma ambiciozan plan koji predsednik i Opština imaju za ovu godinu, nadam se da će Opština i javna preduzeća uspeti da ga uspešno sprovedu“, rekao je Žbogar.

Gdin. Žbogar je rekao da: „Kao što sam rekao i predsedniku, to kažem i vladi, to govorim svima, uvek je veoma važno da imamo veoma odgovorne ljude koji se stavljaju na čelu ili koji predvode projekte jer su to teški projekti, to su teške aktivnosti koji imaju potrebe za odgovorne ljude kako bi se bavili njima. Predsednik ima našu punu moguću podršku kako bi je dostigli.

Na pitanje novinara vezano za zadnje reforme u javnim preduzećima, kao i pokušaj blokiranja ovog procesa od političkih grupa, LDK i PDK, predsednik Shpend Ahmeti je rekao da preostaje kao važno da usluge za građane budu kvalitetne i da se projekti ne zaustavljaju.

„Naveli smo mnogo puta da su ova preduzeća u dugovima i da usluge nisu kvalitetne, zbog toga reformacija zahteva da na čelu ovih preduzeća budu postavljeni stručni ljudi, a ne stranački i nenadležni ljudi. To preostaje kao stalni zahtev Evropske Komisije, nemačkih donatora, luksemburške vlade i svih onih koji su investirali u javnim preduzećima, zainteresovani su da na čelu ovih preduzeća budu nadležni ljudi, profesionalci koji će biti u stanju da snose celu agendu reforme, celo ovo finansiranje, jer su to veoma veliki projekti“, rekao je Ahmeti.