Predsednik Ahmeti i potpredsednik Sejdiu imali radni sastanak sa predstavnicima EBOR-a vezano za istinske reforme u javnom prevozu

- 20 Jan 2015

Predsednik Opštine Priština gdin. Shpend Ahmeti i potpredsednik gdin. Dardan Sejdiu, realizovali su radni sastanak sa rukovodiocem kancelarije Evropske Banke za Obnovu i Razvoj (EBOR) za Kosovo, gdin. Anton Kobakov i bankarom EBOR-a na Kosovu, gdin. Ariant Blakaj.

Na ovom sastanku koji je realizovan u okviu saradnje između Opštine Prištine i EBOR-a, razgovarano je o toku projekta istinske reforme javnog prevoza, i razmotrene su mogućnosti saradnje u oblastima rukovođenja otpadom, tretmanom otpadnih voda, energetskoj efikasnosti u javnim zgradama i javnoj rasveti, kao i u drugim oblastima i projektima koji se ciljaju da se realizuju u buduće od strane Opštine Prištine, u saradnji sa EBOR-om.